Рішення міської ради  "Про внесення змін до рішень Івано-Франківської міської ..."  № 1336-43 від 13.03.2014р. 
Документ №1336 від 13.03.2014р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення Івано-Франківської міської ради LY сесії п'ятого демократичного скликання від 29.06.2010 р. №155 LY "Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування виконкому Івано-Франківської міської ради"
Рішення міської ради  №428 від 20.10.2011р. Чинний
Рішення міської ради  Про затвердження Положення про Івано-Франківський територіальний центр соціального обслуговування
Рішення міської ради  №155 від 29.06.2010р. Чинний

 
Історія документа

21.03.2014p. - Прийнятий

 
Публікації документа

17.03.2014 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(43  сесія)
6  демократичного скликання
 
від 13.03.2014р.  № 1336-43
 


Про внесення змін до рішень Івано-Франківської міської ради щодо питань Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування


Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. №35 «Про внесення змін  та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України», від 07.11.2012 р. № 1024 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009р. № 1417»; від 19.12.2012р. № 1184 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», керуючись ст.ст. 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:


1. Внести наступні зміни до рішення Івано-Франківської міської ради LY сесії п’ятого демократичного скликання  від 29.06.2010р. №155- LY «Про затвердження Положення про Івано-Франківський територіальний центр соціального обслуговування» (із змінами і доповненнями):

1.1. У додатку 1 «Положення про Івано-Франківський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг):

1.1.1. У пунктах 5, 9 слова «головним управлінням праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації» замінити на – «департаментом соціальної політики обласної державної адміністрації».

1.1.2. Пункт 6 викласти у наступній редакції:

«6. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Мінсоцполітики, контроль за забезпеченням його діяльності та додержанням законодавства про надання соціальних послуг, координацію роботи та організаційно-методичне забезпечення - департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради.

       Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами виконкому міської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.».

       1.1.3. У пункті 12 слова «Міністерства праці та соціальної політики

       1.1.4. «У пункті 17 слово «Державного казначейства» замінити на «Казначейства».

1.2. У додатку 2 «Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг):

1.2.1. Абзац перший пункту 3 після слів "(далі - медичний висновок)" доповнити словами, "до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб";

1.2.2. Абзац другий пункту 6 після слів "догляд і допомогу" доповнити словами ", або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку";

1.2.3.  Абзац п'ятий пункту 7 викласти в наступній редакції:

"Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.".

1.2.4. Пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:

"Територіальний центр (у межах наявних можливостей) може надавати соціальні послуги  в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.".

1.2.5. У першому реченні пункту 7.1. слова "є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку," виключити;

1.2.6. У пункті 11:

підпункт 11 виключити.

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Обслуговування також припиняється у разі смерті громадянина.".

1.2.7.  У пункті 14 Переліку, умов та порядку здійснення соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру:

підпункт 14.5. викласти в наступній редакції:

"14.5. довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;".

підпункт 14.6. після слова "нотаріусом" доповнити словами "(за наявності)".

підпункт 14.7. після слова "інвалідності" доповнити словами "(за наявності)".

підпункт 14.8. після слів "догляд і допомогу" доповнити словами "(за наявності)";

1.2.8. Пункт 14 доповнити підпунктом 14.10. "довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг. ".

1.3. У «Переліку, умови та порядку здійснення соціального обслуговування відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру»:

1.3.1. абзац  сьомий пункту 1 після слів "догляд і допомогу" доповнити словами  ", або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку";

1.3.2. у пункті 7 та у пункті 8 підпункт 8.2. слова і цифру "довідки про склад сім'ї (форма N 3)" замінити словами "довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб";

1.3.3. у пункті 8 підпункт 8.3 після слів "членів сім’ї" доповнити словами "або довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг".

2. Внести наступні зміни до рішення Івано-Франківської міської ради 15 сесії шостого демократичного скликання  від 20.10.2011р. №428-15 «Про внесення змін до рішення Івано-Франківської міської ради LY сесії п’ятого демократичного скликання  від 29.06.2010р. №155- LY «Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування виконкому Івано-Франківської міської ради»:

2.1. У пункті 3 додатку 1 «Переліку, умов та порядку здійснення соціального обслуговування відділенням соціально-побутової адаптації територіального центру»:

підпункт 3.4. після слова "інвалідності" доповнити словами "(за наявності)";

підпункт 3.5. викласти у такій редакції: "довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;";

2.2. Пункт 3 доповнити підпунктом 3.7. такого змісту:

"довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг.".

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Михайла Вереса.Міський голова                                                Віктор Анушкевичус2011-2020 © Всі права застережено.