Рішення міської ради  "Про міський бюджет на 2008 рік..."  № 7/07-24 від 12.01.2008р. 
Документ №7/07 від 12.01.2008р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про внесення змін до рішення ХХIV сесії міської ради від 12.01.2008 "Про міський бюджет на 2008р."
Рішення виконавчого комітету  №539 від 18.11.2008р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

16.01.2008 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(24  сесія)
5  демократичного скликання
 
від 12.01.2008р.  № 7/07-24
 


Про міський бюджет на 2008 рік


     Відповідно до п.23 ст. 26, 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", вимог ст. 76 Бюджетного Кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет на 2008 рік" міська рада


в и р і ш и л а:


    1.  Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2008 рік у сумі 533 938,6 тис. гривень, у тому числі відповідно до статті 44 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" - дотація вирівнювання у сумі  4 980,7  тис. гривень  та субвенції з державного бюджету в сумі 124 880,0 тис. гривень та обласного бюджету в сумі  215,2 тис. гривень (в т.ч. бюджету розвитку  1200,0 тис.грн.).

    Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 405 195,8 тис. гривень, спеціального фонду міського бюджету -  128 742,8 тис. гривень,  в т.ч. бюджету розвитку -100 000,0 тис. гривень  (додаток 1 )  .


    2.  Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2008 рік у сумі 535 200,769 тис. гривень. Установити обсяг видатків  загальному фонду бюджету - 404 920,8 тис. гривень, спеціальному фонду бюджету - 130004,969 тис. гривень за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету, в т.ч. бюджету розвитку 102 462, 169 тис. гривень.

    Встановити граничний обсяг дефіциту бюджету розвитку міського бюджету в сумі  1 262,169 тис. гривень. Визначити джерелом покриття дефіциту бюджету розвитку міського бюджету кошти від розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики.


    3.  Затвердити на 2008 рік, згідно з додатком  4 до цього рішення обсяги надання кредитів з міського бюджету в сумі  275,0 тис. гривень, в тому числі: із загального фонду бюджету - 275,0 тис. гривень.


    4.  Затвердити на 2008 рік дотації вирівнювання сільським бюджетам у сумі 550,0 тис. гривень. Дотації вирівнювання здійснювати органами Державного казначейства в м.Івано-Франківську у відсотковому відрахуванні від доходів загального фонду (додаток 5).


    5. В процесі виконання міського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету фінансове управління виконавчого комітету міської ради здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету, а перерозподіл бюджетних призначень між функціями у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету окремо по загальному та спеціальному фондах  здійснюється лише за погодженням із постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, цін та бюджету.


    6.  Затвердити розмір оборотної касової готівки міського бюджету на 2008 рік в сумі  300,0  тис. гривень.


    7.   Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2008 рік належать:

    - податок з доходів фізичних осіб в частині, що належить міському бюджету;

    - податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності;

    - плата за землю в частині, що належить міському бюджету;

    - податок на промисел;

    - плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

    - плата за придбання торгових патентів на деякі види підприємницької діяльності (крім плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

    -   місцеві податки і збори;

    - єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, фіксований податок  в частині, що належить до міського бюджету;

    -  фіксований сільськогосподарський податок;

    -  плата за утримання дітей в школі-інтернаті;

    - плата за оренду цілісних майнових комплексів комунального та іншого майна;

    - державне мито в частині, що надходить до міського бюджету;

    - інші надходження;

    - плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;

    - штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету;

     -   кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасниками торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів міського бюджету;

      -  кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання , які не підлягають поверненню учаснику, переможцю відповідно до умов договору, в частині здійснення закупівель за рахунок міського бюджету;

      -  інші доходи, що підлягають зарахуванню до міського бюджету згідно із Бюджетним кодексом України;

    - дотація вирівнювання, що одержується  з державного бюджету;

         - субвенції з державного бюджету:

       -  на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;

       - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

       - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу;

       - на надання пільг з  послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового

палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

       -  на здійснення виплат, визначених Законом України  "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів";

       - на придбання вагонів комунального електротранспорту (тролейбусів);


    8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2008 рік є:

    у частині доходів:

    - власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету;

     - 10 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

     -10 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства, про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

    - 70 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у разі їх реєстрації на території міста;

    у частині фінансування:

    - кошти від відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста;

        -90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності), 10 відсотків від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти , які підлягають приватизації;

          - 75 відсотків надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

       - відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, на  будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

    - надходження до цільових фондів утворених місцевою радою;

    - кошти, які передаються із загального фонду міського бюджету.

    - субвенції на виконання інвестиційних программ;

     у частині кредитування:

    - повернення кредитів, наданих з міського бюджету індивідуальним сільським забудовникам;

    -  повернення кредитів, наданих з міського бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

    Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством, якщо інше не визначено цим рішенням. При цьому власні надходження бюджетних установ і організацій підлягають зарахуванню на спеціальні бюджетні рахунки у повному обсязі без їх попереднього оподаткування та розподіляються згідно із затвердженими кошторисами із спрямуванням на заходи, пов'язані з організацією надання ними послуг, реалізацією продукції і виконанням робіт, та інші заходи з їх утримання відповідно до нормативно-правових актів з цих питань.

    Водночас, згідно із статтею 65 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік":

    - якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає змінами до кошторису спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв;

    - у разі, якщо така заборгованість відсутня, зазначені додаткові поступлення спрямовуються:

    50 відсотків - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

    50 відсотків - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною функцією.

    При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків за цими зобов'язаннями із спеціального фонду бюджету.


    9. Відповідно до статті 44 і 59 Закону України  "Про Державний бюджет України на 2008 рік":

    - якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів. Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму;

    - розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів тільки в межах відповідних бюджетних призначень, затверджених їм на 2008 рік, враховуючи необхідність виконання зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України, та несуть персональну відповідальність за цільове використання бюджетних коштів та їх першочергове спрямування на фінансування захищених статей видатків бюджету і пропорційне фінансування підвідомчих установ. При цьому зобов'язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних призначень, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.

    При цьому, зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг в оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.


    10. Затвердити цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста в цілому.  Спрямувати кошти цільового фонду соціально-економічного розвитку міста в сумі 7000,0 тис.грн., в т.ч. залишок коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку, що утворився станом на 01.01.2008 року в сумі 3 121,4 тис. гривень на виконання Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста.    

А також, пролонгувати рішення XVсесії міської ради від 04.04.2007 р. "Про затвердження Програми  розвитку Дозвільного центру та Реєстраційної палати на 2007 рік".


    11.  Затвердити такий перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2008 рік за їх економічною  структурою:

    оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

    нарахування на заробітну плату (код 1120);

    придбання медикаментів та перев'язувальних

    матеріалів (код 1132);

    забезпечення продуктами харчування (код 1133);

    оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);

    трансферти населенню (код 1340);

    трансферти місцевим бюджетам (код 1320).


    12. Дати дозвіл виконавчому комітету міської ради на отримання відповідно до статті 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік":

    - короткотермінових позичок в управлінні Державного казначейства України в області для покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання загального фонду міського бюджету, в частині фінансування захищених статей  видатків;

    -  середньострокових безвідсоткових позичок у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;

    -  короткотермінових позичок у фінансово-кредитних установах.


    13. Беручи до уваги, що згідно із статтею 31 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти міського бюджету, здійснюється виключно органами Державного казначейства України в місті, встановити, що про отримання таких рішень вони інформують фінансове управління виконавчого комітету міської ради та відповідного головного розпорядника коштів міського бюджету невідкладно.

    При цьому:

     -  безспірне списання коштів з рахунку міського бюджету здійснюється органами Державного казначейства України за черговістю надходження цих рішень лише за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань;

    - списання коштів за відповідними рішеннями на користь працівників бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється органами Державного казначейства України в місті з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї бюджетної установи;

    - списання коштів за відповідними рішеннями на користь працівників установ системи освіти з виплат, передбачених абзацами 8-11 частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", здійснюється органами Державного казначейства України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних призначень.


    14.  Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у їх кошторисах.


    15. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із оплати зазначених послуг. Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним розпорядником обґрунтованих  лімітів споживання  з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменше як на 10 відсотків, виходячи з обсягів призначень, затверджених у додатку  3 до цього рішення.

           Розробити заходи щодо енергозбереження в підпорядкованих бюджетних установах міста та кошти від економії спрямувати на програми енергозбереження.


    16.  Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради здійснювати в разі необхідності за погодженням з комісією по плануванню, фінансів, цін та бюджету:

     - перерозподіл одержаних з державного  та обласного бюджетів субвенцій;

     - в зв'язку із збільшенням фактичних надходжень податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, цільових фондів та фонду охорони навколишнього природного середовища понад бюджетні призначення збільшувати доходи по мірі фактичних надходжень і спрямовувати їх на відповідні видатки згідно пункту 4 статті 23 Бюджетного кодексу України з унесенням змін в кошториси доходів і видатків спеціального фонду головних розпорядників бюджетних коштів;

      - проводити перерозподіл видатків по об'єктах виробничого та невиробничого призначення бюджету розвитку в межах кошторисних призначень одного розпорядника бюджетних коштів

    з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради.


    17.  Установити резервний фонд міського бюджету не більше 1 відсотка обсягу видатків загального фонду міського бюджету, що в сумі складає  303,4 тис. гривень.

    Рішення про виділення коштів з цього фонду відповідно до статті 24 Бюджетного Кодексу України приймаються виконавчим комітетом міської ради згідно діючого законодавства.


    18.  Затвердити напрямки використання коштів спеціального фонду в частині надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що спрямовуються на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг в місті:

    - фінансування будівництва, реконструкції, ремонтів і утримання автомобільних доріг;

    -  розвиток виробничих потужностей і проектно-пошукові, науково-дослідні та випробувальні роботи;

    -  проектування, будівництво, реконструкція і ремонт асфальтобетонного заводу, майстерень по ремонту будівельних і дорожніх машин, баз механізації, автобаз, гаражів;

    - придбання устаткування, транспортних засобів виробничого призначення,  дорожніх будівельних механізмів, інструменту, інвентаря.

    19. Звільнити виконавчий комітет міської ради та його

структурні підрозділи, що мають статус юридичної особи та утримуються за рахунок бюджету, а також підприємства комунальної власності територіальної громади міста від сплати державного мита, що справляється відповідно до ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.03.1993р. № 7-93 "Про державне мито" і зараховується до міського бюджету.

      20. Звільнити ДКП "Електроавтотранс", житлово-експлуатаційні організації, спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування на території міста, що є комунальною власністю територіальної громади міста, або засновниками яких є органи місцевого самоврядування, управління капітального будівництва , міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка на 2008 рік від плати за землю в частині, що надходить до міського бюджету.

    21. Звільнити від оподаткування податком з доходів фізичних осіб-одержувачів одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету.

    22. Установити, що у 2008 році передача  в оренду комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім комунального майна , що передається в оренду бюджетним установам , музеям , підприємствам  і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв , Пенсійному фонду та його органам , державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження.

    23. Установити, що у 2008 році продаж  земельних ділянок  комунальної власності здійснюється виключно на конкурентних засадах (аукціонах), крім земельних ділянок ,на яких розташовані об"єкти нерухомого майна , які перебувають у власності громадян і юридичних осіб і в яких відсутні акції ( частки , паї) , що належить державі.

    Набуття права оренди земельних ділянок ,що перебувають у комунальній власності , здійснюється виключно на аукціонах , крім земельних ділянок на яких розташовані об"єкти нерухомого майна , які перебувають у власності громадян і юридичних осіб і в яких відсутні акції ( частки , паї) , що належить державі.

    Не допускається проведення аукціонів щодо ділянок , які(або будівлі на яких) орендують бюджетні установи.

    24. Всім розпорядникам бюджетних коштів з метою забезпечення виплати заробітної плати за 2008 рік розробити заходи і забезпечити економію по оплаті праці працівників бюджетних установ.

    25.  Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

    Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв кодів функціональної та відомчої класифікації, вносити відповідні зміни в міському бюджеті.

    При цьому в окремих випадках, з метою належного і своєчасного виконання отриманих у міжсесійний період нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та його доручень, дозволити проведення уточнень міського бюджету і розподілу вільних залишків бюджетних коштів за поданням фінансового управління виконавчого комітету міської ради постійній комісії міської ради з питань планування, фінансів, цін та бюджету з подальшим затвердженням її рішень чи відповідних їм розпоряджень міського голови на черговому сесійному засіданні міської ради.

        26.  Пролонгувати  на  2008 рік рішення ХІІ сесії міської ради від 30..01. 2007 року:

    -  "Про надання пільг інвалідам 1-ої групи зору"

    - "Про надання пільг сім'ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані" 

    -  "Про соціальний захист ветеранів ОУН-УПА"

    - "Про надання одноразової допомоги на поховання громадян міста"    згідно рішення ХVІІІ сесії  міської ради від 26.06. 2007 року

    - "Про надання пільг реабілітованим громадянам "згідно рішення сесії Х міської ради від 07.12.2006 року

    - "Про виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно рішення ХV сесії від 13.04.2007 року  та проводити нарахування страхових внесків до Пенсійного фонду працездатним непрацюючим особам і відповідно надати пільги відповідним категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету.

      27. Головним розпорядникам коштів міського бюджету після прийняття цього рішення підготувати, погодити з міським фінансовим управлінням та подати на розгляд відповідних профільних комісій міської ради для подальшого затвердження міським головою перелік заходів на забезпечення функцій галузі та реалізацію окремих галузевих програм на 2008 рік, які проводитимуться у межах коштів, запланованих в міському бюджеті на цю мету.

      28. Пооб'єктний розподіл бюджету розвитку та напрямки використання коштів цільового фонду соціально - економічного розвитку міста на 2008 рік затвердити на наступному сесійному засіданню.

       29.  Додатки 1-5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

       30. Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2008 рік" опублікувати в засобах масової інформації.

      31. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови  та постійну комісію з питань планування, фінансів, цін та бюджету (Р.Кукурудз).
Міський голова                                                                    Віктор Анушкевичус2011-2022 © Всі права застережено.