Рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення 41 сесії міської ради від ..."  № 1407-45 від 12.06.2014р. 
Документ №1407 від 12.06.2014р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про міський бюджет на 2014 рік
Рішення міської ради  №1309 від 06.02.2014р. Чинний
Рішення міської ради  Про спрямування частини вільного залишку коштів міського бюджету, який утворився станом на 01.01.2014р.
Рішення міської ради  №1395 від 21.03.2014р. Чинний
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення 41 сесії міської ради від 06.02.2014р."Про міський бюджет на 2014 рік" № 1309-41
Рішення міської ради  №1537 від 04.11.2014р. Чинний
Розпорядження міського голови  Про виплату коштів
Розпорядження міського голови  №241-р від 27.06.2014р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

16.06.2014 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(45  сесія)
6  демократичного скликання
 
від 12.06.2014р.  № 1407-45
 


Про внесення змін до рішення 41 сесії міської ради від 06.02.2014р. «Про міський бюджет на 2014 рік» № 1309-41


       На підставі п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та ст.72, п.8 ст.78, Бюджетного кодексу України, Закону України “ Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, міська рада


в и р і ш и л а:


1. Внести до рішення 41 сесії міської ради від 06.02.2014р. «Про міський бюджет на 2014рік» №1309-41, із змінами  від 06.02.2014р. №1313-41, від 21.03.2014 р. №1395-44 такі зміни та доповнення:

1.1 Викласти абзац перший і другий  пункту 1 в новій редакції і  внести зміни в додаток 1 рішення, згідно додатку 1 даного рішення:

«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік у сумі 924 757,176 тис. гривень, у тому числі відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» - дотація вирівнювання у сумі  110 522,400 тис. гривень, та субвенцій з державного бюджету в сумі 297 083,920 тис. гривень, обласного та інших бюджетів 8074,143 тис. гривень.

  Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 796 399,948 тис. гривень, спеціального фонду міського бюджету – 128 357,228 тис. гривень,  в т.ч. бюджет розвитку – 82 924,465 тис. гривень (Додаток 1)».

1.2 Викласти пункт 2 в новій редакції і  внести зміни в додатки 2,3 рішення, згідно додатків 2,3 даного рішення:

«2.  Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 953 798,456 тис. гривень.

Установити обсяг видатків  загального фонду бюджету – 785 378,972 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 168 419,484 тис. гривень, за функціональною (додаток 2) та відомчою (додатки 3,3.1) структурою бюджету».

1.3 п.3,4 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 6, згідно з додатком 6 даного рішення:

«3. Установити профіцит міського бюджету у сумі 16 582,606тис. грн., в тому числі:

загального фонду міського бюджету в сумі 15 426,476 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

спеціального фонду міського бюджету в сумі 1156,13 тис. грн., джерелом покриття якого визначити погашення кредиту, згідно Договору про надання кредиту (додаток 6).

4. Установити дефіцит міського бюджету у сумі 45 676,386 тис. грн., в тому числі:

дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 4 455,5 тис. грн., джерелом покриття якого визначити спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 01.01.2014 року

дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 41 220,886 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) сумі 15 426,476 тис. грн.;

залучення до бюджету розвитку коштів, відповідно до Договору про надання кредиту, в сумі 545,5 тис. грн.

за рахунок залишку коштів спеціального фонду міського бюджету, який склався станом на 01.01.2014 року в сумі 25 248,910 тис. грн. (додаток 6)».

1.4 п.6 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 4, згідно з додатком 4 даного рішення:

«6.  Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2014 рік, згідно додатку 4:

6.1 дотації вирівнювання сільським бюджетам у сумі 300,0 тис. гривень.  Дотації вирівнювання здійснювати через органи Державного казначейства в м. Івано-Франківську у відсотковому відрахуванні від доходів загального фонду;

6.2 субвенцію з міського бюджету обласному бюджету на утримання дітей в дошкільних групах в Івано-Франківській загальноосвітній школі - інтернат  І-ІІІ ступенів в Івано-Франківської обласної ради в с. Угорники в сумі  400,0 тис. гривень;

6.3 субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 541,5 тис. гривень.;

6.4 субвенцію місцевим бюджетам на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2011-2015 роки в сумі 91,903 тис. грн.;

       6.5 субвенцію з міського бюджету обласному бюджету на будівництво дитячого садка в  с. Угорники сумі 1000,0 тис. грн.;

6.6 субвенцію на будівництво дитячого садка в  с. Вовчинець в сумі 2000,0 тис. грн.;

6.7 субвенцію для с. Хриплин на реконструкцію старого приміщення адмінбудинку сільської ради з добудовою на дитячий садок по вул. Берегова, 4б в с. Хриплин (співфінансування) сумі 1000,0 тис. грн.                                6.8 субвенцію сільським бюджетам з міського бюджету по програмі «Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в м. Івано-Франківську на 2012-2015рр.» сумі 69,604 тис. грн.».

6.9 Програма поліпшення сервісу обслуговування платників податків та збільшення надходжень до місцевого бюджету на 2013-2015 роки в сумі 150,0 тис. грн.

6.10        субвенцію з міського бюджету обласному бюджету для співфінансування капітального ремонту набережної ім. В. Стефаника в сумі 10 000,0 тис. грн.

6.11субвенцію з обласного бюджету  на будівництво дитячого садка в  с. Вовчинець в сумі 203,583 тис. грн.»

6.12 субвенцію з міського бюджету обласному бюджету для співфінансування капітального ремонту вул. Польової на суму 200,0 тис. грн.

1.5 п.10 внести зміни в додаток 7, згідно з додатком 7 даного рішення.

       1.6 п.11 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 8, згідно з додатком 8 даного рішення:

«Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та місцевих цільових програм на загальну суму 30523,1 тис. гривень (додаток 8)».

1.7 п. 17 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 9, згідно з додатком 9 даного рішення:

«Установити бюджет розвитку в сумі 105 341,115 тис. грн., в т.ч. 7823,0 тис. грн. спрямувати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 1 січня 2014 року ( додаток 9)»

1.8 п.18 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 10, згідно з додатком 10 даного рішення:

«Установити цільовий фонд  в сумі 2299,0 тис. грн., в т.ч. 1093,9 тис. грн. спрямувати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 1 січня 2014 року (додаток 10)»

1.9 п.22 викласти в такій редакції і доповнити додатком 11, згідно з додатком 11 даного рішення:

«Затвердити перелік переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в 2014 році, згідно з додатком 11» (додається).

1.10 п.23 викласти в такій редакції і доповнити додатком 12, згідно з додатком 12 даного рішення:

«Надання фінансової підтримки провідним спортивним клубам та громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста на 2014 рік  по КФКВ 130112 «Інші», згідно з додатком 12» (додається).

П. 22,23,24,25 вважати відповідно п.24,25,26,27.

2. Спрямувати частину вільного залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2014 р. по загальному фонду міського бюджету в сумі 3385,5 тис. грн. на збільшення загального обсягу видатків головним розпорядникам коштів міського бюджету:

2.1 департаменту соціальної політики на суму 785,4 тис. грн.,

2.2 фінансовому управлінню на збільшення загального обсягу видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду на суму 2060,4 тис. грн. для надання субвенції обласному бюджету на співфінансування капітального ремонту набережної ім. В.Стефаника.

2.3. центральній міській клінічній лікарні в сумі 35,0 тис. грн.

2.4. управлінню культури виконавчого комітету міської ради в сумі 250,0 тис. грн. для фінансової підтримки редакції газети «Західний кур’єр».                2.5. департаменту комунального господарства, транспорту і зв’язку по КФКВ 100203 «Благоустрій, міст, сіл, селищ» в сумі 200,0 тис. грн.                        2.6.  управлінню економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради по КФКВ 180109 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку регіонів» в сумі 54,7 тис. грн.


3. Спрямувати частину залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2014р. по спеціальному фонду міського бюджету (бюджету розвитку) міського бюджету в сумі  995,0 тис. грн. на збільшення загального обсягу видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету по головних розпорядниках коштів, а саме:

  • управлінню капітального будівництва в сумі 745,0 тис. грн.
  • фінансовому управлінню в сумі  150,0 тис. грн., на виконання «Програми поліпшення сервісу обслуговування платників податків та збільшення надходжень до місцевого бюджету на 2013-2015 роки»

-  департаменту комунального господарства, транспорту і зв’язку на суму 100,0 тис. грн.


4. Спрямування частини залишку коштів спеціального фонду, що утворився станом на 01.01.2014р. по цільовому фонду, за рахунок надходжень від учасників конкурсу пасажирських перевезень в сумі 17,0 тис. грн. на збільшення загального обсягу видатків спеціального фонду міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів департаменту комунального господарства, транспорту і зв’язку по КФКВ 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади».

       

5. Спрямувати частину залишку коштів спеціального фонду міського бюджету, який утворився станом на 01.01.2014р. по цільового фонду, за рахунок коштів на соціально-економічний розвиток міста в сумі 192,42 тис. грн., на збільшення загального обсягу видатків міського бюджету по КФКВ 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» головним розпорядникам коштів міського бюджету а саме:                        5.1. виконавчий комітет міської ради в сумі 162,42 тис. грн., зокрема:

-  на виконання програми комп’ютеризації та програмного забезпечення структурних підрозділів виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на 2012-2014 роки в сумі 94,0 тис. грн.;

- на виконання програми розвитку електронного урядування у виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на 2013-2015 роки в сумі 68,42 тис. грн.

5.2.управління освіти і науки виконавчого комітету міської ради  на виконання програми освіта міста Івано-Франківська на 2012-2015 роки» в сумі 20,0 тис. грн.;

5.3. управління земельних відносин виконавчого комітету міської ради в сумі 10,0 тис. грн. для проведення реєстрації постійного користування за Івано-Франківською міською радою земельними ділянками для обслуговування парків та скверів.


6. Спрямувати частину залишку коштів спеціального фонду, який утворився станом на 01.01.2014р. по цільовому фонду, за рахунок надходжень на соціально-економічний розвиток мікрорайону, в сумі 55,0 тис. грн. на збільшення загального обсягу видатків спеціального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва КФКВ 240900 «Цільові фонди»

                                 

7. Внести відповідні зміни в додатки 1-10 рішення 41 сесії міської ради від 06 лютого 2014 року «Про міський бюджет на 2014 рік».


8. Затвердити  графік фінансування з міського бюджету  внесків у статутний фонд КП "ЄРЦ" на 2014 рік  в межах затверджених коштів за наступними програмами:                                                                                "Програма модернізації житлового фонду Івано-Франківська на 2012-2015 роки ( співфінансування)"- 12500,0 тис. грн., а саме: березень - 1300,0 тис. грн., квітень - 1000,0 тис. грн., травень - 2500,0 тис. грн., червень - 2500,0 тис. грн., липень - 2500,0 тис. грн. , серпень - 2700,0 тис. грн.;

"Програма облаштування прибудинкових територій житлового фонду Івано-Франківська на 2012-2015 роки"- 3213,0 тис. грн., а саме : травень - 1000,0 тис. грн., червень - 700,0 тис. грн., липень - 700,0 тис. грн. , серпень - 813,0 тис. грн.;

"Програма теплової модернізації житлового фонду Івано-Франківська на 2013-2015 роки"- 2000,0 тис. грн., а саме: травень - 500,0 тис. грн., червень - 500,0 тис. грн., липень - 500,0 тис. грн. , серпень - 500,0 тис. грн.


9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови.Міський голова                                                                Віктор АнушкевичусДодатки:2011-2024 © Всі права застережено.