Рішення міської ради  "Про міський бюджет на 2012 рік..."  № 554-18 від 30.12.2011р. 
Документ №554 від 30.12.2011р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення 18 сесії міської ради від 30.12.2011р."Про міський бюджет на 2012 рік"№ 554-18
Рішення міської ради  №873 від 29.11.2012р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

03.01.2012 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(18  сесія)
6  демократичного скликання
 
від 30.12.2011р.  № 554-18
 


Про міський бюджет на 2012 рікВідповідно до п.23 ст. 26, 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог ст. 76 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2012 рік» міська рада


вирішила:


1.  Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012 рік у сумі 738838,722 тис. гривень, у тому числі відповідно до статті 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» - дотація вирівнювання у сумі  83173,5 тис. гривень та субвенцій з державного бюджету в сумі 205613,3 тис. гривень та обласного бюджету – 209,0 тис. гривень.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 660266,4 тис. гривень, спеціального фонду міського бюджету – 78572,322 тис. гривень,  в т.ч. бюджет розвитку – 44730,522 тис. гривень, цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування – 2500,0 тис. гривень (Додаток1)

1.1 Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету

на 2012 рік належать:

1) доходи місцевих бюджетів, що визначені статтями 64-66 та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України;

2) трансферти, що надаються з Державного бюджету України міському бюджету (крім субвенцій, визначених пунктом 3 цього рішення);

3) субвенції з інших місцевих бюджетів;

4) інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

1.2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2012 рік є:

1) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України;

2) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту, виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";

3) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

4) субвенції з інших місцевих бюджетів.

Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені рішенням про міський бюджет відповідно до законодавства.

При цьому власні надходження бюджетних установ і організацій підлягають зарахуванню на спеціальні бюджетні рахунки у повному обсязі без їх попереднього оподаткування та розподіляються згідно із затвердженими кошторисами із спрямуванням на заходи, пов’язані з організацією надання ними послуг, реалізацією продукції і виконанням робіт, та інші заходи з їх утримання відповідно до нормативно-правових актів з цих питань.

Водночас:

- якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає змінами до кошторису спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв;

- у разі, якщо така заборгованість відсутня, зазначені додаткові поступлення спрямовуються:

50 відсотків – на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків – на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною функцією.

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду бюджету.

2.  Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у сумі 741566,926 тис. гривень.

Установити обсяг видатків  загального фонду бюджету – 655590,0 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 85806,926 тис. гривень, за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.

3. Установити профіцит міського бюджету у сумі 4934,934 тис.грн., в т.ч.:

загального фонду міського бюджету в сумі 4506,4 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

спеціального фонду міського бюджету в сумі 428,534 тис.грн., джерелом покриття якого визначити погашення кредиту, згідно Договору про надання кредиту №83 від 24.11.2011р. в сумі 428,534 тис.грн. (додаток 6)

4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 7663,138 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 4506,4 тис.грн.;

залучення до бюджету розвитку коштів, відповідно до Договору про надання кредиту №83 від 24.11.2011р., в сумі 2999,738 тис.грн.

за рахунок залишку коштів спеціального фонду міського бюджету, який склався станом на 01.01.2012 року в сумі 157,0 тис.грн. (додаток 6).

5.  Затвердити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету на 2012 рік в сумі  150,0 тис. гривень.

6.  Затвердити на 2012 рік дотації вирівнювання сільським бюджетам у сумі 250,0 тис. гривень.

7. Дотації вирівнювання здійснювати через органи Державного казначейства в м. Івано-Франківську у відсотковому відрахуванні від доходів загального фонду (додаток 4).

8.  Затвердити на 2012 рік, згідно з додатком  5 до цього рішення :

- обсяги надання кредитів з міського бюджету в сумі  173,0 тис. гривень, в тому числі: із загального фонду бюджету – 170,0 тис. гривень;

- обсяги повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 358,0 тис. гривень.

9. Установити резервний фонд міського бюджету не більше 1 відсотка обсягу видатків загального фонду міського бюджету, що в сумі складає  400,0 тис. гривень.

Рішення про виділення коштів з цього фонду відповідно до статті 24 Бюджетного Кодексу України приймаються виконавчим комітетом міської ради згідно діючого законодавства.

10. Затвердити такий перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2012 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);

обслуговування державного боргу (1200);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320);

поточні трансферти населенню (код 1340);

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

11. Затвердити обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (додаток 7).

12. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та місцевих цільових програм на загальну суму 7947,0 тис. гривень (додаток 8).

13. Установити граничний розмір місцевого боргу станом на 31.12.2012р. в сумі 55500,0 тис.грн.

14. Установити граничний розмір надання гарантій на 2012 рік в сумі 33800,0 тис.грн.

15. Затвердити обсяг міжбюджетного трансферту на 2012 рік субвенцію з міського бюджету обласному бюджету на утримання дітей в дошкільних групах в Івано- Франківській загальноосвітній  школі  - інтернат  І-ІІІ ступенів в Івано- Франківської обласної ради в с. Угорники в сумі  170,0 тис. грн.

16. У процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів міського бюджету, надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради здійснювати перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

За погодженням із профільною комісією та комісією по плануванню, фінансів, цін та бюджету здійснюється:

- перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними призначеннями у межах загального обсягу головних розпорядників коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах ;

- перерозподіл видатків по об’єктах виробничого та невиробничого призначення бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету в межах кошторисних призначень з подальшим затвердженням на  сесії міської ради.

- збільшення доходів в зв’язку із збільшенням фактичних надходжень понад бюджетні призначення збору за першу реєстрацію транспортного засобу, плати за придбання торгових патентів пунктами продажів нафтопродуктів,  цільових фондів,  фонду охорони навколишнього природного середовища, від відшкодування втрат с/г виробництва  і спрямовування їх на відповідні видатки згідно пункту 4 статті 23 Бюджетного кодексу України з унесенням змін в кошториси доходів і видатків спеціального фонду головних розпорядників бюджетних коштів;

Встановити, що сільські ради, на підставі відповідних рішень рад та угод, можуть делегувати кошти сільських фондів охорони навколишнього природного середовища до міського бюджету, як субвенцію міському бюджету.

17. Дати дозвіл:

17.1 виконавчому комітету міської ради на отримання:

-  середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету на 2012 рік, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування ними.

- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду. Надати право керівнику фінансового управління за рішенням конкурсної комісії підписувати договір депозиту, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного року ( п.8 ст.16 Бюджетного кодексу);

17.2 виконавчому комітету міської ради (або фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради) на отримання:

- короткотермінових позичок в Головному управлінні Державної казначейської служби для покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання загального фонду міського бюджету, в частині фінансування захищених статей  видатків.

18. Дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради проводити фінансування капітальних вкладень, згідно відповідних рішень сесії міської ради по Програмі розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в Івано-Франківську на 2012-2015 роки, по спеціальному фонду міського бюджету за рахунок коштів переданих із загального до спеціального фонду міського бюджету відповідно до ст. 71, 72 Бюджетного Кодексу України, з подальшим затвердженням таких змін на сесії міської ради.

19. Звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб-одержувачів допомоги за рахунок коштів міського бюджету, в частині, що належить до міського бюджету.

20. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради :

- у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв кодів функціональної та відомчої класифікації, вносити відповідні зміни в міському бюджеті.

- здійснювати перерозподіл одержаних з державного та обласного бюджетів субвенцій.

В окремих випадках, з метою належного і своєчасного виконання отриманих у міжсесійний період нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та його доручень, дозволити проведення уточнень міського бюджету і розподілу вільних залишків бюджетних коштів за поданням фінансового управління виконавчого комітету міської ради постійній комісії міської ради з питань планування, фінансів, цін та бюджету з подальшим затвердженням її рішень чи відповідних їм розпоряджень міського голови на   сесійних засіданнях міської ради.

21. Установити бюджет розвитку в сумі 47301,726тис.грн., в т.ч. 6023,8 тис.грн. спрямувати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 1 січня 2012 року ( додаток 9).

22. Установити фонд соціально-економічного розвитку та інженерно-транспортної інфраструктури міста  в сумі 2490,0 тис.грн., в т.ч. 1165,5 тис.грн. спрямувати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 1 січня 2012 року, (додаток 10).

23. Установити видатки на охорону і раціональне використання земель  в сумі 187,0 тис.грн., в т.ч. 157,0 тис.грн. спрямувати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 1 січня 2012 року, за рахунок залишку коштів спеціального фонду міського бюджету, який склався станом на 01.01.2012 року  за надходженнями від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на виконання «Програми цільового використання  коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Встановити, що сільські ради, на підставі відповідних рішень рад та укладених угод, можуть спрямовувати кошти які надійшли  до спеціального фонду від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, як субвенцію міському бюджету.

24. Фінансовому управлінню МВК проводити фінансування робіт по головних  розпорядниках коштів міського бюджету згідно титульних списків після погодження профільними депутатськими комісіями та депутатською комісією з питань планування, фінансів, цін та бюджету.

25.    Пролонгувати  на  2012 рік:

25.1   рішення ХІІ сесії міської ради від 30.01.2007 року, з врахуванням змін:  “Про надання пільг інвалідам 1-ої групи зору ”

“Про надання пільг сім’ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані ” та внести зміни:

доповнити п.1.4 «Щомісячна компенсація сім’ям, загиблих в Афганістані в розмірі 500 грн.»;

“Про соціальний захист ветеранів ОУН-УПА”, та внести зміни:

до п.2 після слова «розмірі» викласти в такій редакції «500 гривень» і далі по тексту;

25.2  рішення ХVІІІ сесії  міської ради від 26.06.2007 року “Про надання одноразової допомоги на поховання громадян міста ”;

25.3  рішення ХV сесії від 13.04.2007 року “Про виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги ”;

25.4 рішення ХХХУІІ сесії від 24.12.2008року «Про надання пільг реабілітованим громадянам»;

25.5 рішення V сесії міської ради від 03.02.2011р. «Про програму використання коштів з Фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців на 2011 рік» згідно з додатком 11;

25.6. рішення ХLV сесії міської ради від 22.09.09 р. «Про програму цільового використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва»;

25.7. рішення 17 сесії міської ради від 29.11.2011р. №476-17 «Про співфінансування будівництва (придбання) доступного житла в м. Івано-Франківську за рахунок коштів міського бюджету», рішення МВК від17.11.2011р. №706 «Про співфінансування будівництва (придбання) доступного житла в м. Івано-Франківську за рахунок коштів міського бюджету» ;

25.8.  рішення від 05.10.2010р. №276-LVII «Про затвердження програми охорони культурної спадщини міста Івано-Франківська на 2010-2011рік».

26.  Управлінню земельних відносин виконавчого комітету міської ради розробити план заходів щодо надходження коштів від плати за землю (в т.ч. орендної плати) та продажу земельних ділянок в повному обсязі та у місячний термін проінформувати постійну депутатську комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та сприяння розвиткові сіл.

27.   Управлінню    економічного   та   інтеграційного   розвитку ,   в структурі   якого    знаходиться   відділ енергозбереження,   спрогнозувати обсяг  капіталовкладень  для         переходу   бюджетних  установ міста  в тепловому    районі  котельні       на  вулиці Індустріальній, 34,         на власні опалювальні системи, та  до   15  лютого 2012 року надати постійній комісії з питань планування фінансів, цін та бюджету відповідні прогнози та терміни окупності. 

28.  Додатки 1-11 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

29. Здійснити перегляд показників міського бюджету за результатами його виконання у 2012 році.

30. Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2012 рік» опублікувати в газеті « Західний кур’єр».

31. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови  та постійну комісію з питань планування, фінансів, цін та бюджету (Р.Онуфріів).Міський голова                                                                Віктор АнушкевичусДодатки:2011-2021 © Всі права застережено.