Рішення міської ради  "Про внесення змін до "Методики розрахунку і порядку вик..."  № 1498-47 від 21.08.2014р. 
Документ №1498 від 21.08.2014р. Втратив чинність
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про внесення змін у додаток "Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська"
Рішення виконавчого комітету  №307 від 18.06.2014р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

25.08.2014 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(47  сесія)
6  демократичного скликання
 
від 21.08.2014р.  № 1498-47
 


Про внесення змін до "Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська"Враховуючи рекомендації тимчасової депутатської контрольної комісії з питань оренди об’єктів комунальної власності, проведення тендерів та розподілу житлового фонду, керуючись вимогами п. 5.1 «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська», затвердженої рішенням Івано-Франківської міської ради від 27.04.2007 р., ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також  пропозиції виконавчого комітету міської ради від 18.06.2014 р. № 307, Івано-Франківська міська рада


вирішила:


1. Внести наступні зміни у додаток до "Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська", затвердженої рішенням міської ради "Про внесення змін до нормативних актів з питань оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська" від 27.04.2007 р. (далі – Методика):


1.1 В абзаці третьому пункту 23 у графах "Орендна ставка згідно Методики, %" та "Коефіцієнт, що враховує профільну діяльність орендаря" цифри "3,0" та "0,3" замінити цифрами "1,0" та "0,1" відповідно.

1.2 Пункт 23 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"бібліотек, музеїв, архівів                                               1,0              0,1"

   1.3 У пункті 10 після слів: «різними видами спорту» доповнити словами такого змісту: "та хореографії";

   1.4 Пункт 11 доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:

"термінал з прийому платежів за послуги                      15,0             1,5"

   1.5 Пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Розміщення торговельних автоматів,

що відпускають продовольчі і непродовольчі товари     9,0                   0,9"

2. Пункт 2.1 Методики доповнити останнім абзацом такого змісту:

"Встановити мінімальну площу орендованого приміщення, яка застосовується при розрахунку орендної плати, в розмірі 3 кв. м, крім випадків, коли згідно з даними технічної інвентаризації передбачена менша площа приміщення."

3. Це рішення набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

4. Виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради спільно з Фондом комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська забезпечити виконання вимог п. 1 та п.2 цього рішення при внесенні в установленому порядку змін до діючих договорів оренди та при укладанні нових договорів оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська.

5. Зазначене рішення опублікувати в газеті "Західний кур’єр".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого  заступника міського голови Зіновія Фітеля та тимчасову депутатську контрольну комісію міської ради з питань оренди та приватизації об'єктів комунальної власності, проведення тендерів та розподілу житлового фонду.Секретар міської ради                                                                  Микола Вітенко2011-2024 © Всі права застережено.