Рішення міської ради  "Про комплексну програму реформування та розвитку житлов..."  № 71-7 від 24.02.2011р. 
Документ №71 від 24.02.2011р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про внесення змін до окремих рішень міської ради
Рішення міської ради  №763 від 29.05.2012р. Чинний
Рішення міської ради  Про зміни до рішення міської ради "Про комплексну програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Івано-Франківська на 2011-2015 роки "Реформи, порядок, розвиток""
Рішення міської ради  №580 від 31.01.2012р. Чинний
Рішення міської ради  Про нову редакцію статуту комунального підприємства "Єдиний розрахунковий центр"
Рішення міської ради  №164 від 14.04.2011р. Чинний
Рішення міської ради  Про організацію та забезпечення роботи комунального підприємства "Єдиний розрахунковий центр""
Рішення міської ради  №212 від 02.06.2011р. Чинний
Рішення міської ради  Про перетворення Спеціалізованої ремонтно-аварійної дільниці управління житлово-комунального господарства міськвиконкому
Рішення міської ради  №547 від 29.12.2011р. Чинний
Рішення міської ради  Про заходи з реалізації комплексної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Івано-Франківська на 2010-2015 роки "Реформи, порядок, розвиток"
Рішення міської ради  №265 від 07.07.2011р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про затвердження Положення про Департамент комунального господарства, транспорту і зв'язку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
Рішення міської ради  №263 від 07.07.2011р. Чинний
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 11.07.2002 року (ІІ сесія ІV демократичного скликання) "Про структуру та чисельність виконавчих органів міської ради"
Рішення міської ради  №213 від 02.06.2011р. Чинний
Рішення міської ради  Про нову редакцію статуту житлово-експлуатаційних організацій 1-9
Рішення міської ради  №218 від 02.06.2011р. Чинний
Рішення міської ради  Про програму модернізації житлового фонду Івано-Франківська на 2012-2015 роки
Рішення міської ради  №923 від 18.12.2012р. Чинний
Рішення міської ради  Про програму теплової модернізації житлового фонду Івано-Франківська на 2013-2015 роки
Рішення міської ради  №984 від 07.03.2013р. Чинний
Рішення міської ради  Про внесення змін до комплексної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Івано-Франківська на 2011-2015 роки "Реформи, порядок, розвиток"
Рішення міської ради  №1488 від 14.08.2014р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про перетворення Спеціалізованої ремонтно-аварійної дільниці управління житлово-комунального господарства міськвиконкому"
Рішення виконавчого комітету  №839 від 27.12.2011р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про нову редакцію Положення про управління житлово-комунального господарства викнавчого комітету Івано-Франківської міської ради"
Рішення виконавчого комітету  №291 від 17.05.2011р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про нову редакцію статуту житлово-експлуатаційних організацій 1-9"
Рішення виконавчого комітету  №292 від 17.05.2011р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про програму модернізації житлового фонду Івано-Франківська на 2012-2015 роки"
Рішення виконавчого комітету  №787 від 17.12.2012р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про план роботи виконавчого комітету міської ради на перше півріччя 2013 року
Рішення виконавчого комітету  №31 від 11.01.2013р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про хід виконання рішення міської ради від 24.02.2011р. №71-7 "Про комплексну програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Івано-Франківська на 2011-2015 роки "Реформи, порядок, розвиток"
Рішення виконавчого комітету  №333 від 03.07.2013р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про внесення змін до комплексної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Івано-Франківська на 2011-2015 роки "Реформи, порядок, розвиток"
Рішення виконавчого комітету  №330 від 24.06.2014р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

28.02.2011 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(7  сесія)
6  демократичного скликання
 
від 24.02.2011р.  № 71-7
 


Про комплексну програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Івано-Франківська на 2011-2015 роки “Реформи, порядок, розвиток”


З метою вдосконалення системи управління житлово-комунальним господарством міста; створення об’єднань співвласників багатоквартирних будиків (ОСББ); демонополізації та розвитку конкурентного середовища на ринку послуг, що надаються підприємствами житлово-комунального господарства; підвищення їх якості та розширення асортименту; створення комп’ютерних інформаційно-управлінських систем надання і контролю житлово-комунальних послуг; залучення інвестицій в розвиток житлово-комунальної сфери; забезпечення ефективності використання коштів споживачів і місцевого бюджету, відповідно до Законів України: “Про внесення змін до Закону України: “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” від 11.06.2009 р. N 1511-VI, “Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 р. № 1875-IV, “Про теплопостачання” від 02.06.2005 р. N 2633-IV, “Про питну воду та питне водопостачання” від 10.01.2002 р. N 2918-III, “Про міський електричний транспорт” від 29.06.2004 р. N 1914-IV, “Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005 р. № 2807-IV, “Про відходи” від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР, “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29.11.2001 р. № 2866-ІІІ, “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, міська рада


вирішила:


1. Визнати роботу міського голови Віктора Анушкевичуса в галузі житлово-комунального господарства незадовільною

2. Управлінню житлово-комунального господарства (В.Білик) привести статути житлово-експлуатаційних організацій міста у відповідність до вимог чинного законодавства. Виконавчому комітету подати нові редакції статутів на затвердження чергової сесії міської ради.

3. Управлінню житлово-комунального господарства (В. Білик), фонду комунальної власності (М. Юсип), керівникам житлово-експлуатаційних ор­ганізацій № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, директору КП “Івано-Франківськліфт” (М. Федорин), директору КП “Єдиний розрахунковий центр” (А. Файчак) здій­снити передачу нерухомого майна (в тому числі житлового фонду), що пере­буває на балансах ЖЕО та КП “Івано-Франківськліфт” на баланс КП “Єди­ний розрахунковий центр” у строк до 31 березня 2011 року.

4. Заступнику міського голови М. Саєвичу підготувати зміни та допов­нення до статуту КП “Єдиний розрахунковий центр”, пов'язані з балансоут-риманням житлового фонду. Виконавчому комітету подати нову редакцію статуту КП “Єдиний розрахунковий центр” на затвердження чергової сесії міської ради.

5. Фонду комунальної власності (М. Юсип) провести інвентаризацію правовстановлюючих документів на нерухомість, що перебуває у володінні житлово-експлуатаційних організацій, КП “Івано-Франківськліфт” та КП “Єдиний розрахунковий центр”. У разі відсутності правовстановлюючих до­кументів на нерухомість виробити відповідні документи у строк до 31 берез­ня 2011 року.

6. КП “Єдиний розрахунковий центр” (А. Файчак) відповідно до вимог розділу VI Закону України “Про житлово-комунальні послуги” укласти дого­вори на надання житлово-комунальних послуг зі споживачами та виконавця­ми.

7. Затвердити комплексну програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Івано-Франківська на 2011-2015 роки "Ре­форми, порядок, розвиток" (додаток 1).

8. Управлінню житлово-комунального господарства (В. Білик) спільно з постійною комісію міської ради з питань планування, фінансів, цін та бю­джету (Р. Онуфріїв) та постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку (І. Прокопів) подати пропо­зиції щодо вдосконалення програми "Реформи, порядок, розвиток" та внести їх на затвердження сесії міської ради.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступ­ника міського голови 3. Фітеля, заступника міського голови М. Саєвича, по­стійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, цін та бюджету (Р. Онуфріїва) та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку (І. Прокопіва).
Міський голова                                                        Віктор АнушкевичусДодатки:2011-2024 © Всі права застережено.