НОРМАТИВНІ АКТИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 24 вересня 2018 року
 
 Розпорядження міського голови  "Про заходи щодо підготовки проекту міського бюджету на ..."  № 537-р від 22.09.2017р. 
Документ №537-р від 22.09.2017р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.09.2017УКРАЇНА
 
МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
від 22.09.2017р.  № 537-р
 


Про заходи щодо підготовки проекту міського бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2019-2020 роки       Відповідно до ст.20, 28, 75 Бюджетного кодексу України, з урахуванням положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 року №411-р, з метою складання проекту міського бюджету на 2018 та проекту прогнозу міського бюджету на 2019-2020 роки, для забезпечення якісного формування збалансованого проекту міського бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2019-2020 рр. і своєчасного внесення його на затвердження:1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (В.Сусаніна) підготувати та довести до головних розпорядників коштів міського бюджету форми бюджетних запитів та інструкцію щодо їх заповнення з урахуванням особливостей складання проекту міського бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2019-2020 рр.

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів:

-  організувати складання бюджетних запитів та надати їх фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради у визначені терміни;

- переглянути мережу, штати і контингенти, що визначають обсяги витрат на утримання відповідних галузей та подати їх з відповідними обґрунтуваннями для узагальнення фінансовому управлінню виконавчого комітету  у визначені ним терміни;

- забезпечити своєчасний та якісний розгляд показників проектів мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня,  здійснити аналіз законності, доцільності і правильності включення у мережу установ (організацій, підприємств).

При цьому здійснити заходи щодо:

- забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів міського бюджету шляхом  виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;

- провести моніторинг міських програм, затверджених міською радою, визначити їх пріоритетність щодо фінансування у 2018 році та в 2019-2020 рр.

З метою своєчасної підготовки матеріалів для розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів для бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, забезпечити надання інформації фінансовому управлінню  у визначені ним терміни.

3. Виходячи з необхідності формування збалансованого бюджету, а також вирішення інших ключових питань, визначених основними завданнями бюджетної політики на 2018 рік та на 2019-2020 рр., усім учасникам бюджетного процесу забезпечити:

- формування дохідної частини міського бюджету із врахуванням реальної бази оподаткування та максимального використання наявних резервів щодо наповнення міського бюджету;

- здійснення бюджетними установами заходів, спрямованих на максимальну економію споживання теплоенергоносіїв;

- планування видатків на реалізацію програм, затверджених міською радою, які матимуть максимально можливий ефект при мінімальних витратах;

- планування капітальних видатків, виходячи із пріоритетності та обґрунтованості потреб та спрямування таких коштів, в першу чергу на реалізацію інвестиційних програм (проектів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності;

- впорядкування чисельності працівників бюджетних установ, відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України;

-   дотримання вимог Бюджетних кодексу України щодо розмежування видатків між бюджетами.

- планування видатків на 2018 рік та на 2019-2020 рр. з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами), від 14.01.2015 р. № 7 «Деякі питання надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами), від 23.01.2015 р. № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами);

4. ДПІ в м. Івано-Франківську (Л. Слободян) провести розрахунки  з урахуванням запропонованих змін до податкового законодавства в частині індексації ставок оподаткування, визначених у абсолютних значеннях, та надати до міського фінансового управління:

прогнозний обсяг надходжень доходів на 2018 рік та на 2019-2020 рр.;

інформацію про суми податкової та соціальної пільги, наданої платникам податків;

інформацію про втрати міського бюджету (в розрізі податків) у 2018 році;

інформацію про недоїмку до міського бюджету та шляхи її погашення.

5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету (В. Сусаніна) надавати роз’яснення щодо особливостей формування проекту міського бюджету та міжбюджетних відносин на 2018 рік та на 2019-2020 рр.

6. Усім учасникам бюджетного процесу міста невідкладно надавати на вимогу фінансового управління виконавчого комітету міської ради, у визначені ним терміни, детальну інформацію з відповідним обґрунтуванням і пропозиціями щодо підготовки та подання міській ради проекту рішення «Про міський бюджет на 2018 рік» та проекту прогнозу міського бюджету на 2019-2020 рр.

7. Сільським головам  при формуванні бюджетів неухильно дотримуватись положень Бюджетного Кодексу України та забезпечити затвердження бюджетів у терміни визначені ст.77 Бюджетного Кодексу України.

8. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на відповідального виконавця – фінансове управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського голови, відповідно до розподілу посадових обов’язків.

Міський  голова                                                                        Руслан Марцінків2011-2018 © Всі права застережено.