Рішення міської ради  "Про міський бюджет на 2009 рік..."  № 5/05-38 від 12.01.2009р. 


 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(38  сесія)
5  демократичного скликання
 
від 12.01.2009р.  № 5/05-38
 


Про міський бюджет на 2009 рік.Відповідно до п.23 ст. 26, 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог ст. 76 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік» міська рада


в и р і ш и л а:


1.  Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2009 рік у сумі 514 366,1 тис. гривень, у тому числі відповідно до статті 42 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» - дотація вирівнювання у сумі  18661,6  тис. гривень та субвенції з державного бюджету в сумі 133 917,7 тис. гривень , та обласного бюджету в сумі  180,0 тис. гривень.

     Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 421 210,5 тис. гривень, спеціального фонду міського бюджету – 93 155,6 тис. гривень,  в т.ч. бюджету розвитку – 42 000,0 тис. гривень та 5 000,0 тис.грн. фонду соціально – економічного розвитку (Додаток 1 ).

1.1 Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2009 рік належать:

- податок з доходів фізичних осіб в частині, що належить міському бюджету;

- податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності;

- частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету;

- плата за землю в частині, що належить міському бюджету;

- податок на промисел;

- плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;

- плата за придбання торгових патентів на деякі види підприємницької діяльності (крім плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

-   місцеві податки і збори;

- єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, фіксований податок  в частині, що належить до міського бюджету;

- надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів;

-  фіксований сільськогосподарський податок;

-  плата за утримання дітей в школі-інтернаті;

- плата за оренду цілісних майнових комплексів комунального та іншого майна;

- державне мито в частині, що надходить до міського бюджету;

- інші надходження;

- плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення;

- штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету;

-   кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасниками торгів у випадках, передбачених Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів міського бюджету;

-  кошти, що надійдуть від учасника – переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання , які не підлягають поверненню учаснику, переможцю відповідно до умов договору, в частині здійснення закупівель за рахунок міського бюджету;

- 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

- кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;

-  інші доходи, що підлягають зарахуванню до міського бюджету, згідно із Бюджетним кодексом України;   

- дотація вирівнювання, що одержується  з Державного бюджету;


- субвенції з державного бюджету:

-  на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу;

- на надання пільг з  послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

-  на здійснення виплат, визначених Законом України  «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»;

- на фінансування у 2009 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2008 року;


1.2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2009 рік є:

у частині доходів:

- власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету;

- 20 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

-100 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства, про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

- 70 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у разі їх реєстрації на території міста;

субвенції з державного бюджету:

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

у частині фінансування:

- кошти від відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста;

- 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності), 10 відсотків від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації;

- 75 відсотків надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

- надходження до цільових фондів утворених місцевою радою;

- кошти, які передаються із загального фонду міського бюджету.

у частині кредитування:

- повернення кредитів, наданих з міського бюджету індивідуальним сільським забудовникам;

- повернення кредитів, наданих з міського бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

- відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, на  будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством, якщо інше не визначено цим рішенням. При цьому власні надходження бюджетних установ і організацій підлягають зарахуванню на спеціальні бюджетні рахунки у повному обсязі без їх попереднього оподаткування та розподіляються згідно із затвердженими кошторисами із спрямуванням на заходи, пов’язані з організацією надання ними послуг, реалізацією продукції і виконанням робіт, та інші заходи з їх утримання відповідно до нормативно-правових актів з цих питань.

Водночас, згідно із статтею 66 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»:

- якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає змінами до кошторису спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв;

- у разі, якщо така заборгованість відсутня, зазначені додаткові поступлення спрямовуються:

50 відсотків – на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків – на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною функцією.

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду бюджету.


2.  Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2009 рік у сумі 514 644,25 тис. гривень.

Установити обсяг видатків  загального фонду бюджету – 421 018,0 тис. гривень, спеціальному фонду бюджету – 93 427,75 тис. гривень за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.

Встановити граничний обсяг дефіциту бюджету розвитку міського бюджету в сумі  278,150 тис. гривень. Визначити джерелом покриття дефіциту бюджету розвитку міського бюджету кошти від розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики.

3.  Затвердити розмір оборотної касової готівки міського бюджету на 2009 рік в сумі  250,0 тис. гривень.

4.  Затвердити на 2009 рік, згідно з додатком  4 до цього рішення обсяги надання кредитів з міського бюджету в сумі  198,5 тис. гривень, в тому числі: із загального фонду бюджету – 192,5 тис. гривень .

5.  Затвердити на 2009 рік дотації вирівнювання сільським бюджетам у сумі 225,2 тис. гривень. Дотації вирівнювання здійснювати органами Державного казначейства в м. Івано-Франківську у відсотковому відрахуванні від доходів загального фонду (додаток 5).

6.   Установити резервний фонд міського бюджету не більше 1 відсотка обсягу видатків загального фонду міського бюджету, що в сумі складає  484,7 тис. гривень.

Рішення про виділення коштів з цього фонду відповідно до статті 24 Бюджетного Кодексу України приймаються виконавчим комітетом міської ради згідно діючого законодавства.

7. Затвердити такий перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2009 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев’язувальних

матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);

виплата процентів за державним боргом (1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

8. В процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету фінансове управління виконавчого комітету міської ради здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету за погодженням з профільними заступниками , а перерозподіл бюджетних призначень між функціями у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету окремо по загальному та спеціальному фондах  здійснюється лише за погодженням із постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, цін та бюджету.

9. Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради здійснювати в разі необхідності за погодженням з профільними заступниками та за погодженням  комісії по плануванню, фінансів, цін та бюджету:

- перерозподіл одержаних з державного  та обласного бюджетів субвенцій;

- в зв’язку із збільшенням фактичних надходжень податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, цільових фондів та фонду охорони навколишнього природного середовища понад бюджетні призначення збільшувати доходи по мірі фактичних надходжень і спрямовувати їх на відповідні видатки згідно пункту 4 статті 23 Бюджетного кодексу України з унесенням змін в кошториси доходів і видатків спеціального фонду головних розпорядників бюджетних коштів;

  - проводити перерозподіл видатків по об’єктах виробничого та невиробничого призначення бюджету розвитку в межах кошторисних призначень з подальшим затвердженням на  сесії міської ради.


10. Відповідно до статті 41 і 61 Закону України  «Про Державний бюджет України на 2009 рік»:

- якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів. Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму;

- розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов’язання на здійснення видатків або платежів тільки в межах відповідних бюджетних призначень, затверджених їм на 2009 рік, враховуючи необхідність виконання зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України, та несуть персональну відповідальність за цільове використання бюджетних коштів та їх першочергове спрямування на фінансування захищених статей видатків бюджету і пропорційне фінансування підвідомчих установ. При цьому зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних призначень, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.

При цьому, зобов’язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг в оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

11. Дати дозвіл виконавчому комітету міської ради на отримання відповідно до статті 51 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»:

- короткотермінових позичок в управлінні Державного казначейства України в області для покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання загального фонду міського бюджету, в частині фінансування захищених статей  видатків;

-  безвідсоткових позичок на термін до дванадцяти календарних місяців на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на суми невиконання розрахункових обсягів доходів місцевих бюджетів на 2009 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»;

- за наявності вільних коштів на рахунках загального та спеціального фондів міського  бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки в банках, згідно порядку розміщення  визначеного Постановою   Кабінету Міністрів України.( Стаття 52).


12. Беручи до уваги, що згідно із статтею 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти міського бюджету, здійснюється виключно органами Державного казначейства України в місті, встановити, що про отримання таких рішень вони інформують фінансове управління виконавчого комітету міської ради та відповідного головного розпорядника коштів міського бюджету невідкладно.

При цьому:

- безспірне списання коштів з рахунку міського бюджету здійснюється органами Державного казначейства України за черговістю надходження цих рішень лише за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань;

- до прийняття спеціального закону у 2009 році списання коштів за рішеннями судів щодо відшкодування  вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, для юридичних осіб, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна;

- списання коштів за відповідними рішеннями на користь працівників бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється органами Державного казначейства України в місті з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї бюджетної установи;

- списання коштів за відповідними рішеннями на користь працівників установ системи освіти з виплат, передбачених абзацами 9-11 частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», здійснюється органами Державного казначейства України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних призначень.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах наявного фонду заробітної плати, затвердженого у їх кошторисах.

14. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із оплати зазначених послуг. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів у даному рішенні з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 20 відсотків..

15. Відповідно до статті 73 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» передача в оренду комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам, музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 141, 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.

При визначенні орендних ставок за користування комунальним майном в містах обласного значення, орендні ставки за користування державним майном, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, є індикативними і застосовуються як стартові при проведенні конкурсу.

16. Відповідно до статті 74 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» у 2009 році продаж об’єктів незавершеного будівництва визначених Законом України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» здійснюється на відкритих аукціонах разом із

земельною ділянкою, на якій розташовано такий об’єкт. Кошти від продажу цих об’єктів спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязі.

У разі, якщо земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт незавершеного будівництва, перебуває в комунальній власності, кошти від продажу такої земельної ділянки спрямовуються до відповідного місцевого бюджету.


17. Затвердити напрямки використання коштів спеціального фонду в частині надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що спрямовуються на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг в місті:

- фінансування будівництва, реконструкції, ремонтів і утримання автомобільних доріг;

-  розвиток виробничих потужностей і проектно-пошукові, науково-дослідні та випробувальні роботи;

-  проектування, будівництво, реконструкція і ремонт асфальтобетонного заводу, майстерень по ремонту будівельних і дорожніх машин, баз механізації, автобаз, гаражів;

- придбання устаткування, транспортних засобів виробничого призначення,  дорожніх будівельних механізмів, інструменту, інвентарю.

18. Звільнити виконавчий комітет міської ради та його структурні підрозділи, що мають статус юридичної особи та утримуються за рахунок бюджету, а також підприємства комунальної власності територіальної громади міста від сплати державного мита, що справляється відповідно до ст.5 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.03.1993р. № 7-93 «Про державне мито» і зараховується до міського бюджету.

       

19. Звільнити ДКП «Електроавтотранс», житлово-експлуатаційні організації, спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування на території міста, що є комунальною власністю територіальної громади міста, або засновниками яких є органи місцевого самоврядування, управління капітального будівництва, міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2009 рік, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків  від плати за землю в частині, що надходить до міського бюджету.


20. Звільнити від оподаткування податком з доходів фізичних осіб-одержувачів одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету.


21. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв кодів функціональної та відомчої класифікації, вносити відповідні зміни в міському бюджеті.

При цьому в окремих випадках, з метою належного і своєчасного виконання отриманих у міжсесійний період нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та його доручень, дозволити проведення уточнень міського бюджету і розподілу вільних залишків бюджетних коштів за поданням фінансового управління виконавчого комітету міської ради постійній комісії міської ради з питань планування, фінансів, цін та бюджету з подальшим затвердженням її рішень чи відповідних їм розпоряджень міського голови на черговому сесійному засіданні міської ради.

22. Фінансовому управлінню здійснювати фінансування видатків в межах фактичних поступлень пропорційно по головних  розпорядниках згідно  помісячної розбивки.

23.  Пролонгувати  на  2009 рік рішення ХІІ сесії міської ради від 30.01. 2007 року:

-  “Про надання пільг інвалідам 1-ої групи зору”

- “Про надання пільг сім’ям   військовослужбовців, які загинули в Афганістані”

-  “Про соціальний захист ветеранів ОУН-УПА”

- “Про надання одноразової допомоги на поховання громадян міста” згідно рішення ХVІІІ сесії  міської ради від 26.06. 2007 року

-  “Про виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно рішення ХV сесії від 13.04.2007 року  та проводити нарахування страхових внесків до Пенсійного фонду працездатним непрацюючим особам і відповідно надати пільги відповідним категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету.

-  «Про затвердження Програми розвитку Дозвільного центру та Реєстраційної палати на 2007 рік» згідно рішення XV сесії міської ради від 04.04.2007р.


24. Пооб`єктний розподіл бюджету розвитку та напрямки використання коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста на 2009 рік затвердити на наступному сесійному засіданню, з першочерговим врахуванням кредиторської заборгованості на 1 січня 2009року .

25. При перегляді  міського бюджету першочергово збільшити загальний обсяг видатків загального фонду по головних розпорядниках коштів:

- управління освіти і науки (позашкільна освіта) на 442,0 тис. грн.;

        - управління житлово-комунального господарства на 60,0 тис. грн.;

        - фінансове управління  (фонд  на виконання звернень депутатів та доручень виборців) на 60,0 тис. грн.

26.  Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

27. Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2009 рік» опублікувати в засобах масової інформації.

28. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови  та постійну комісію з питань планування, фінансів, цін та бюджету (Р.Кукурудз).
Міський голова                                                                              Віктор АнушкевичусДодатки:2011-2021 © Всі права застережено.