НОРМАТИВНІ АКТИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 14 грудня 2018 року
 
 Рішення міської ради  "Про управління корпоративними правами територіальної гр..."  № 293-16 від 27.10.2017р. 
Документ №293 від 27.10.2017р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про управління корпоративними правами територіальної громади м. Івано-Франківська у господарських товариствах
Рішення міської ради  №1823 від 30.07.2015р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про виконання рішення сесії міської ради № 4-1 від 01.12.2015 р.
Рішення міської ради  №42 від 22.12.2015р. Чинний
Рішення міської ради  Про отримання завдання на голосування
Рішення міської ради  №206 від 21.06.2018р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про несення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про управління корпоративними правами територіальної громади міста Івано-Франківська"
Рішення виконавчого комітету  №829 від 12.10.2017р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика" та отримання завдання на голосування
Рішення виконавчого комітету  №386 від 12.04.2018р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод" та отримання завдання на голосування
Рішення виконавчого комітету  №656 від 14.06.2018р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

31.10.2017 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(16  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 27.10.2017р.  № 293-16
 

Про управління корпоративними правами територіальної громади міста Івано-Франківська


З метою ефективного управління корпоративними правами територіальної громади  м. Івано - Франківська,  керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства»,  Законом України «Про депозитарну систему України», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради, затвердженим рішенням Івано-Франківської міської ради №42-2 від 22.12.2015 р., а також враховуючи пропозиції виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (рішення виконавчого комітету міської ради  від 12.10.2017 року №829), Івано-Франківська міська рада

вирішила:

1. Затвердити Типовий договір доручення на виконання функцій з управління акціями (частками) господарського товариства, які перебувають у власності територіальної громади міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради (надалі - Договір) (додається).

2. Встановити, що кандидатура особи, уповноваженої на виконання функцій з управління акціями (частками) господарського товариства, які перебувають у власності територіальної громади міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради (надалі - Уповноважена Особа) погоджується з міським головою та постійною депутатською комісією з питань житлово-комунального господарства Івано-Франківської міської ради (Р.Харук).

3. Уповноважити виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради приймати рішення про скликання позачергових загальних зборів товариства від імені Івано-Франківської міської ради.

4. Уповноважити Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (І.Гриненько):

- укладати з Уповноваженою Особою Договір і видавати довіреність (за потреби) на право участі та голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників);

- укладати з депозитарними установами договори про обслуговування рахунків в цінних паперах, на яких обліковуються цінні папери (акції), належні територіальній громаді міста Івано-Франківська, відповідно до вимог чинного законодавства;

- затверджувати форму і текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів;

- приймати рішення про включення пропозицій від інших акціонерів до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів та затверджувати кінцевий порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів;

- затверджувати форму і текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше, ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів;

- здійснювати оплату витрат, пов’язаних з управлінням корпоративними правами територіальної громади міста Івано-Франківська.

5. Уповноваженій Особі для одержання завдання для голосування з питань порядку денного загальних зборів, а також пропозицій до порядку денного зборів акціонерів (учасників),  звертатися до виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради окрім питань, передбачених п.6 цього рішення.

6. Завдання для голосування надається виключно Івано-Франківською міською радою з приводу наступних питань порядку денного загальних зборів товариства:

- визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

- внесення змін до статуту товариства;

- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

- прийняття рішення про зміну типу товариства;

- прийняття рішення про розміщення акцій;

- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

- розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

- прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

- затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

- прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

7. Рішення міської ради від 30.07.2015р. № 1823-56 «Про управління корпоративними правами територіальної громади м. Івано-Франківська у господарських товариствах» вважати таким, що втратило чинність.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Олексія Кайду та постійну депутатську комісію з питань оренди та приватизації комунального майна (С.Гаєвський).Міський голова                                                                Руслан Марцінків
Додатки:2011-2018 © Всі права застережено.