Рішення виконавчого комітету  "Про примірний порядок складання і подання запитів на ін..."  № 530 від 06.09.2011р. 
Документ №530 від 06.09.2011р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

10.09.2011"Західний кур'єр" 9 28.02.2019УКРАЇНА
 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
від 06.09.2011р.  № 530
м.Івано-Франківськ
 


Про примірний порядок складання і подання

запитів на інформацію       На  виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011р. №583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", керуючись статтею 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради вирішив     1.Затвердити примірний порядок складання і подання запитів на інформацію у виконавчому комітеті міської ради (додаток).

     2.Відділу патронатної служби  (М.Ковбас) оприлюднити примірний порядок складання і подання запитів на інформацію у виконавчому комітеті міської ради через офіційний веб-сайт виконавчого комітету міської ради.

     3.Керівникам відділів, управлінь та служб виконавчого комітету міської ради дане рішення виконавчого комітету міської ради обговорити на нарадах та розмістити на інформаційних стендах.

     4.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення  покласти на відділ звернень громадян та загальний відділ виконавчого комітету міської ради.

     5.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради А.Лиса.
      Міський голова                                                                        Віктор Анушкевичус


                                                                                             


                                                                                               Додаток

                                                                                               до рішення

                                                                                               виконавчого комітету

                                                                                               міської ради

                                                                                               від______№______Примірний порядок


складання та подання запитів на інформацію       1. Регламентує надання запитувачам доступу до публічної інформації на підставі Закону України "Про доступ до публічної інформації".

       2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

       3. Запит на інформацію подається у довільній формі.

       4. Запит на інформацію повинен містити :        

       4.1. Прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи - найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є).

       4.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо).

       4.3. Підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

       5. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

       6. Запит на інформацію може бути подано особисто до посадових осіб, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.


7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

       8. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості, тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

       9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

       10. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

       11. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з часу отримання запиту.

       12. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

       13. Інформація на запит надається безоплатно.

14. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат,


пов'язаних із копіюванням або друком документів та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

15. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках :

15.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

15.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

15.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 13 цього Порядку.

15.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме, не зазначено :

- прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи - найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).Керуючий справами

виконавчого комітету        

міської ради                                                                                        Андрій    Лис
2011-2024 © Всі права застережено.