Рішення міської ради  "Про продаж пакетів акцій ..."  № 390-17 від 15.12.2017р. 
Документ №390 від 15.12.2017р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про продаж пакетів акцій"
Рішення виконавчого комітету  №1072 від 30.11.2017р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про надання одноразової матеріальної допомоги
Рішення виконавчого комітету  №988 від 13.09.2018р. Чинний
Розпорядження міського голови  Про створення робочої групи
Розпорядження міського голови  №161-р від 22.05.2018р. Чинний
Розпорядження міського голови  Про внесення змін до розпорядження міського голови від 22.05.2018 р. № 161-р
Розпорядження міського голови  №43-р від 04.02.2019р. Чинний
Розпорядження міського голови  Про внесення змін до розпорядження міського голови від 22.05.2018р. №161-р
Розпорядження міського голови  №251-р від 10.07.2019р. Чинний
Розпорядження міського голови  Про внесення змін до розпорядження міського голови від 22.05.2018 р. № 161-р
Розпорядження міського голови  №278-р від 25.07.2019р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

19.12.2017"Західний кур'єр" 52/1 28.12.2017 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(17  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 15.12.2017р.  № 390-17
 

Про продаж пакетів акцій


Керуючись частинами 2ч4 статті 7 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 30 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», , Методикою оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року №1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р.  №1033), положеннями пунктів 4.11ч4.14 статуту ПрАТ «АТП-0928», положеннями пунктів 4.2.4 та 4.2.5 статуту ПрАТ «Зелене господарство», а також враховуючи пропозиції виконавчого комітету міської ради (рішення виконавчого комітету від 30.11.2017 року № 1072), Івано-Франківська міська рада

вирішила:

1. Здійснити продаж пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство – 0928» (ідентифікаційний код юридичної особи 03345863, місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 11) (далі – ПрАТ «АТП-0928») у кількості 968444 (дев’ятсот шістдесят вісім тисяч чотириста сорок чотири) шт., що становить 51,2187% статутного капіталу товариства, які належать територіальній громаді міста Івано-Франківська, за ринковою вартістю, визначеною шляхом проведення незалежної оцінки, у розмірі 4 814 558 (чотири мільйони вісімсот чотирнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят вісім) грн. 00 коп.

2. Здійснити продаж пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Зелене господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 05479378, місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул.Коновальця, 411А) (далі – ПрАТ «Зелене господарство») у кількості 386580 (триста вісімдесят шість тисяч п’ятсот вісімдесят) шт., що становить 51% статутного капіталу товариства, які належать територіальній громаді міста Івано-Франківська, за ринковою вартістю, визначеною шляхом проведення незалежної оцінки, у розмірі   5 062 102 (п’ять мільйонів шістдесят дві тисячі сто дві) грн. 00 коп.

3. Доручити Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (І. Гриненько):

-  повідомити ПрАТ «АТП-0928» та ПрАТ «Зелене господарство» про намір продати пакети акцій цих товариства, що належать територіальній громаді міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради за формою, що додається (додаток 1). Повідомлення акціонерів товариств про намір здійснюється товариствами в порядку, передбаченому чинним законодавством та статутами цих товариств;

- укласти від імені Івано-Франківської міської ради з ліцензованим торгівцем цінними паперами договір доручення на операції з цінними паперами;

- підписати договори купівлі-продажу акцій ПрАТ «АТП-0928» та ПрАТ «Зелене господарство»  з акціонерами, які виявлять бажання скористатися своїм переважним правом на придбання акцій товариств, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них, за формою, що додається (додаток 2), та акти приймання-передавання цих акцій.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (В.Сусаніна) забезпечити та профінансувати видатки головних розпорядників бюджетних коштів:

- витрати виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, пов’язані з реалізацією вимог ч. 4 ст. 7 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- витрати Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради, пов’язані з укладенням договору доручення на операції з цінними паперами.

5. Контроль за виконанням зобов’язань, які виникнуть в покупців акцій ПрАТ «АТП-0928» та ПрАТ «Зелене господарство» з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакетів акцій на рахунку Івано-Франківської міської ради в депозитарній установі, покласти на робочу групу, яка буде створена розпорядженням міського голови.

6. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Миколу Вітенка, заступника міського голови Олексія Кайду та постійну депутатську комісію з питань оренди та приватизації комунального майна (С.Гаєвський).Міський голова                                                             Руслан МарцінківДодатки:2011-2024 © Всі права застережено.