НОРМАТИВНІ АКТИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 17 січня 2018 року
 
 Рішення міської ради  "Про міський бюджет на 2018 рік ..."  № 380-17 від 15.12.2017р. 
Документ №380 від 15.12.2017р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

19.12.2017 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(17  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 15.12.2017р.  № 380-17
 


Про міський бюджет на 2018 рік
Відповідно до п.23 ст. 26, 28, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог ст. 76,77 Бюджетного Кодексу України, міська рада


в и р і ш и л а:


1. Визначити на 2018 рік:

доходи міського бюджету у сумі 3 237 584,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду міського  бюджету 3 135 663,1 тис. гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 101 921,8 тис. гривень у тому числі бюджету розвитку 53 300,0 тис. гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 3 339 112,9 тис. гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 2 164 631,6 тис. гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету 1 174 481,3 тис. гривень  згідно з додатком 3 до цього рішення;

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 413,0 тис. гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 485,0 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету - 70,0 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського  бюджету - 415,0 тис. гривень згідно з додатком 4 цього рішення;

- профіцит міського бюджету  у сумі 974 361,5 тис. гривень, в тому числі загального фонду міського бюджету у сумі 970 961,5 тис. гривень. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) спеціального фонду міського бюджету в сумі 3 400,0 тис. гривень, напрямком використання  якого визначити погашення кредиту, згідно Договору про надання кредиту (згідно з додатком 2 до цього рішення)

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету 1 075 961,5 тис. гривень джерелом покриття якого визначити:

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 970 961,5 тис. гривень;

залучення до бюджету розвитку коштів, відповідно до Договору про надання кредиту, в сумі 105 000,0 тис. гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду 2 164 631,6 тис. гривень та спеціальному фонду 1 174 481,3 тис. гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 150,0 тис. гривень.  

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення:

4.1 реверсну дотацію державному бюджету у сумі 51 879,9 тис. гривень;

4.2 субвенції з міського бюджету 10 550,0 тис. гривень.

5. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 1 000,0 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування боргу міського бюджету у частині виплати відсотків за зобов’язаннями та оплати послуг по них;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

заходи пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету.

8. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 131 376,0  тис. гривень (додаток 7).

9. Установити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станом на 31.12.2018р. в сумі 2 173 536,7  тис. гривень.

10. Установити граничний обсяг надання гарантій на 2018 рік в сумі 1 552 164,5 тис. гривень.

11. Дати дозвіл фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради, після погодження міським головою:

- на отримання позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду (ст. 73 Бюджетного кодексу України);

- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду. Надати право начальнику фінансового управління за рішенням конкурсної комісії підписувати договір депозиту, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного року (п.8 ст.16 Бюджетного кодексу України)

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України міському бюджету та субвенції з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

Джерелами формування у частині кредитування є надання кредитів на будівництво (реконструкцію) житла для молодих сімей та одиноких громадян, а також індивідуальним сільським забудовникам за кошти міського бюджету.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

Джерелами формування у частині кредитування є повернення кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) житла для молодих сімей та одиноких громадян, а також відсотків за користування ними, індивідуальним сільським забудовникам та кошти міського бюджету.

15. Установити цільовий фонд  в сумі 4 956,0  тис. гривень  (додаток 8).

16. Згідно п.20 Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» затвердити формулу розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів в частині видатків на утримання сільських будинків культури, клубів та інших клубних закладів з міського бюджету  (додаток 9) і  на утримання дошкільного навчального закладу (додаток 10).

17. У процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів міського бюджету, надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради, після погодження міським головою, здійснювати перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

За погодженням з комісією з питань бюджету здійснюється:

- перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними призначеннями у межах загального обсягу головних розпорядників коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах;

- перерозподіл видатків по об’єктах виробничого та невиробничого призначення бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету в межах кошторисних призначень з подальшим затвердженням на  сесії міської ради;

- збільшення доходів в зв’язку із збільшенням фактичних надходжень понад бюджетні призначення до цільових фондів, від відшкодування втрат с/г виробництва  і спрямовування їх на відповідні видатки, згідно пункту 4 статті 23 Бюджетного кодексу України, з унесенням змін в кошториси доходів і видатків спеціального фонду головних розпорядників бюджетних коштів. 

18. У міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими зверненнями, дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради, після погодження міським головою та постійною комісією міської ради з питань бюджету, з наступним затвердженням на сесії міської ради, протягом 2018 року виділяти додаткові кошти головним розпорядникам коштів міського бюджету та додаткові трансферти іншим бюджетам (в т.ч. за рахунок додаткових надходжень відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України), здійснювати передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету, вносити зміни до переліку об’єктів капітальних вкладень, обсягів капітальних видатків та перерозподілу коштів за об’єктами.

19. Дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради, після погодження міським головою, проводити фінансування капітальних вкладень по спеціальному фонду міського бюджету за рахунок коштів переданих із загального до спеціального фонду міського бюджету відповідно до ст. 71, 72 Бюджетного Кодексу України, з подальшим затвердженням таких змін на сесії міської ради.

20. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради, після погодження міським головою:

- у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв кодів функціональної та відомчої класифікації, вносити відповідні зміни в міському бюджеті;

- здійснювати перерозподіл одержаних з державного, обласного та інших бюджетів міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням сесією міської ради.

В окремих випадках, та з метою належного і своєчасного виконання отриманих у міжсесійний період нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та окремих доручень, дозволити проведення уточнень міського бюджету і розподілу вільних залишків бюджетних коштів, за поданням фінансового управління виконавчого комітету міської ради, постійній комісії міської ради з питань  бюджету, з подальшим затвердженням її рішень чи відповідних їм розпоряджень міського голови на   сесійних засіданнях міської ради.        

Уповноважити міського голову укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

21. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради, після погодження міським головою, проводити фінансування робіт по головних  розпорядниках коштів міського бюджету, закладах та установах міста, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, комунальних підприємствах, засновниками яких є міська рада, згідно титульних списків після погодження депутатською комісією з питань бюджету, які подати до 15.02.2018 року.

       22. Протягом 2018 року застосовувати рішення виконавчого комітету міської ради від 12.08.1992 р. №314 «Про відкриття української гімназії №1 в м. Івано-Франківську».

23. Встановити за рахунок коштів міського бюджету надбавку за складність, напруженість у роботі в розмірі 50 відсотків до посадового окладу кухарям та інструкторам з фізкультури в дошкільних навчальних закладах; музичним керівникам дошкільних навчальних закладів – в  розмірі 25 відсотків.

24. Встановити в 2018 році щодо виконання комунальними підприємствами робіт з ремонту житлового фонду співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету (статутного капіталу підприємств) в розмірі 80% на утеплення стінових панелей в порядку капітального ремонту (реконструкції).

25. Структурним підрозділам виконавчого комітету – розпорядникам бюджетних коштів, закладам та установам міста, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, комунальним підприємствам, засновниками яких є міська рада, забезпечити проведення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість предмета яких перевищує та дорівнює 50,0 тис.грн., та є меншою за вартість, визначену в абзацах другому і третьому частини 1 статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі", в електронній формі з використанням  електронних майданчиків публічних закупівель "ProZorro".

Розпорядникам бюджетних коштів, комунальним підприємствам, установам та організаціям здійснювати закупівлі відповідно до Положення про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель ProZorro, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради.

26. Головним розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів здійснювати попередню оплату товарів, робіт та послуг відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1404 від 23.04.2014р. №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», із змінами та доповненнями.

27. Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради, після погодження міським головою, у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України привести обсяги міжбюджетних трансфертів  у відповідність із прийнятим законом про Державний бюджет України.

        28. На кінець бюджетного періоду УДКСУ в м. Івано-Франківську зберігає залишки коштів на рахунках сільських та обласного бюджетів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. У разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів перераховуються до міського бюджету.

       29. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

30.  Додатки 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

31. Секретаріату міської ради  (Н. Карабин) забезпечити опублікування рішення в газеті «Західний кур’єр» та розмістити на офіційному сайті міста Івано-Франківська.

32. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови та комісію з питань бюджету.

          Міський голова                                                  Руслан МарцінківДодатки:2011-2018 © Всі права застережено.