Рішення міської ради  "Про Положення "Про цільовий фонд міста"..."  № 598-21 від 28.02.2012р. 
Документ №598 від 28.02.2012р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Програми підтримки малого підприємництва в м. Івано-Франківську на 2013-2014 роки
Рішення міської ради  №888 від 29.11.2012р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення 21 сесії міської ради від 28.02.2012р. № 598-21 "Про Положення "Про цільовий фонд міста"
Рішення міської ради  №1394 від 21.03.2014р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

03.03.2012"Західний кур'єр" 0 12.04.2012 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(21  сесія)
6  демократичного скликання
 
від 28.02.2012р.  № 598-21
 


Про Положення «Про цільовий фонд міста»


       

       В зв’язку з змінами до ст.71 Бюджетного кодексу України відповідно до Закону України від 07.07.2011 року №3614-VI «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»,  на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою впорядкування зарахування коштів до цільового фонду міста, міська рада  

                             

в и р і ш и л а:


       1. Положення «Про цільовий фонд соціально-економічного розвитку та інженерно-транспортної інфраструктури міста» від 20.10.2011 року, затвердити в новій редакції, згідно з  додатком.

   

       2. Дане рішення підлягає оприлюдненню шляхом його публікації у засобах масової інформації і вступає в дію з моменту опублікування.

       

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови З.Фітеля.
  Міський голова                                                               Віктор Анушкевичус  

Додаток

до рішення ___сесії

від______________


ПОЛОЖЕННЯ

про цільовий фонд міста


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


       1.1. Цільовий фонд міста (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду бюджету територіальної громади міста Івано-Франківська.

       1.2. Фонд утворюється з метою формування фінансової основи для вирішення першочергових завдань економічного, інженерно-транспортного та соціального розвитку, створення умов для залучення інвестицій та новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку міста Івано-Франківська.

       1.3. Порядок формування і використання коштів Фонду регулюється чинним законодавством України, цим Положенням та іншими рішеннями міської ради.        

       1.4. Фонд створений і діє відповідно до діючого законодавства.


2. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ

ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФОНДУ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОШТІВ


       2.1. Дохідна частина Фонду формується за рахунок таких надходжень від суб’єктів підприємницької діяльності, як:

       2.1.1.  Оплата за розміщення об’єктів літньої торгівлі.

       2.1.2. Інші надходження, визначені рішеннями міської ради, виконавчого комітету, крім податків і зборів, які передбачені нормами чинного законодавства.

2.2. Перерахування суб’єктами господарювання коштів згідно цього Положення здійснюється за відповідними рішеннями виконавчого комітету міської ради (рішеннями суду) на рахунок Фонду за кодом бюджетної класифікації доходів 50110000.

2.3. Невикористані протягом року кошти Фонду вилученню не підлягають і переносяться на наступний бюджетний період.


3. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ


3.1. Кошти Фонду мають цільовий характер та прогнозуються при складанні бюджету на бюджетний період у відповідності до рішень виконавчого комітету міської ради.

3.2. Видаткова частина Фонду спрямовується на такі потреби:

3.2.1. Розвиток соціальної інфраструктури міста.

3.2.2. Розробка та виконання цільових програм економічного розвитку.

3.2.3. Розробка та виконання цільових програм соціального захисту населення міста.

3.2.4. Будівництво (надання компенсації за кредитами комерційних банків на придбання) житла для найбільш соціально незахищених верств населення міста.

3.2.5. Будівництво доступного житла.

       3.2.6. Розробка та виконання програм по плануванню і забудові територій.

       3.2.7. Виконання проектно-кошторисної та землевпорядної документації, що необхідна для проведення аукціонів з продажу земельних ділянок комунальної вланості.

       3.3. Напрямами, за якими можуть використовуватись кошти Фонду прогнозуються при складанні бюджету в бюджетний період відповідно до рішень виконавчого комітету, структура видатків у розрізі головних розпорядників коштів затверджується у складі міського бюджету окремим додатком.

3.4. Видатки на виконання цільових програм, які прийняті рішенням міської ради і фінансування на які передбачено за рахунок Фонду, здійснюються без додаткового затвердження.

3.5. Видатки з Фонду обліковуються на рахунку за кодом бюджетної класифікації видатків 240900.


4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ


4.1. Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій Фонду за напрямами використання коштів здійснюється головними розпорядниками коштів, згідно з чинним законодавством.

4.2. Бухгалтерський облік надходжень і використання коштів Фонду здійснюється управлінням державного казначейства в м. Івано-Франківську на підставі звітів поданих головними розпорядниками коштів.

4.3. Оперативний облік надходжень до Фонду та використання його коштів здійснюється фінансовим управлінням міської ради. Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету та сесії міської ради, які наповнюватимуть Фонд, здійснюється відповідальними управліннями, згідно з функціональними обов’язками.

4.4. Річний звіт про використання коштів Фонду складається по закінченні календарного року і затверджується міською радою одночасно з розглядом звіту про виконання бюджету територіальної громади за рік.

4.5. Перевірки правильності використання коштів Фонду проводяться фінансовим управлінням за окремими дорученнями, іншими органами – за дорученням або згодою міської ради.

4.6. Контроль за нарахуванням надходжень та  використанням коштів Фонду здійснюють постійні депутатські комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, і з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та сприяння розвитку сіл.


5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


       5.1. Положення про цільовий фонд міста, а також зміни і доповнення до нього затверджуються виключно міською радою.

       5.2. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення про цільовий фонд міста мають право вносити виконавчий комітет, постійні депутатські комісії та депутати міської ради.
Секретар міської ради                                     Руслан Марцінків2011-2024 © Всі права застережено.