Рішення міської ради  "Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Івано..."  № 43-18 від 15.02.2018р. 
Документ №43 від 15.02.2018р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення від 15.02.2018р. "Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Івано-Франківська у 2018 році" №43-18
Рішення міської ради  №200 від 21.06.2018р. Чинний
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення від 15.02.2018р. №43-18
Рішення міської ради  №197 від 16.08.2019р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про відбір послуг з андеррайтингу та послуг платіжного агента для випуску облігацій внутрішньої місцевої позик
Рішення виконавчого комітету  №413 від 19.04.2018р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про внесення змін до рішення від 15.02.2018 р. "Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Івано-Франківська у 2018 році" №43-18"
Рішення виконавчого комітету  №630 від 07.06.2018р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, результатів розміщення облігацій та звітів про результати розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики Івано-Франківської міської ради 2018 року серій В, С та D
Рішення виконавчого комітету  №1240 від 15.11.2018р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд міської ради проекту рішення "Про внесення змін до рішення від 15.02.2018р. №43-18"
Рішення виконавчого комітету  №824 від 11.07.2019р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про визначення переможця відбору послуг з андеррайтингу та послуг платіжного агента для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики
Рішення виконавчого комітету  №1319 від 06.11.2019р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

19.02.2018 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(18  сесія)
8  демократичного скликання
 
від 15.02.2018р.  № 43-18
 

Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Івано-Франківська у 2018 роціКеруючись ст. ст. 26, 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ст. ст. 16, 72, 74 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 “Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень“, беручи до уваги рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.04.2014 № 578 “Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу“, міська рада


вирішила :


1. Здійснити запозичення до міського бюджету м. Івано-Франківська у 2018 році відповідно до таких істотних умов:

1.1. Розмір запозичення (основна сума боргу) – 300 000 000 грн., в тому числі:

      1. Серії В 100 000 000 грн;
      2. Серії С 100 000 000 грн;
      3. Серії D 100 000 000 грн.

1.2. Відсоткова ставка за користування залученими коштами – не більше 22 відсотків річних.

1.3. Відсотки за облігаціями погашаються щоквартально.

1.4. Форма здійснення запозичення – випуск облігацій внутрішньої місцевої позики м. Івано-Франківська у бездокументарній формі.

1.5. Номінальна вартість облігації – 10 000 грн.

1.6. Період, на який здійснюються запозичення – 1096 днів (3 роки).

1.7. Строк погашення основної суми боргу – не пізніше 30.06.2021.

1.8. Вид облігацій: відсоткові.

1.9. Тип облігацій: іменні.

2. Мета запозичення – використання коштів від випуску облігацій місцевої позики на забезпечення фінансування заходів з розвитку соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури міста.

3. Встановити, що:

3.1. Емітент до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, визначених у проспекті емісії облігацій, може у встановленому порядку прийняти рішення про відмову від розміщення облігацій.

3.2. У разі необхідності передбачається можливість прийняття рішення про реструктуризацію боргових зобов’язань за запозиченням, здійсненим шляхом випуску облігацій, за умови отримання письмової згоди власників облігацій.

3.3. Рішення про анулювання викуплених облігацій може бути прийнято у разі, якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії).

4. Фінансовому управлінню (В. Сусаніна):

4.1. Внести зміни до  бюджету розвитку міського бюджету м. Івано- Франківська на 2018 рік з  врахуванням  здійснення запозичення.

4.2. Передбачити у загальному фонді міського бюджету м. Івано- Франківська на 2018-2020 роки видатки на обслуговування боргу.

5. Делегувати виконавчому комітету право здійснювати будь-які організаційно-правові дії щодо здійснення запозичення до бюджету розвитку міського бюджету м. Івано-Франківська.

6. Уповноважити начальника фінансового управління В. Сусаніну здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані з залученням запозичення до міського бюджету м. Івано- Франківська, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані з залученням запозичення.

7. Встановити, що це рішення набирає чинності після прийняття Міністерством фінансів України рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Б. Білика та постійну комісію з питань планування бюджету.
Міський голова                                        Руслан Марцінків
2011-2024 © Всі права застережено.