Рішення виконавчого комітету  "Про використання лімітів споживання енергоносіїв і кому..."  № 251 від 07.03.2018р. 
Документ №251 від 07.03.2018р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення виконавчого комітету  Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв і комунальних послуг для структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради на 2017 рік
Рішення виконавчого комітету  №852 від 15.12.2016р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про затвердження Положення про стимулювання ощадного використання енергоресурсів у закладах бюджетної сфери міста
Рішення виконавчого комітету  №1006 від 24.11.2017р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв та комунальних послуг для виконавчих органів міської ради і підпорядкованих їм закладів бюджетної сфери на 2018 рік
Рішення виконавчого комітету  №1177 від 15.12.2017р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

11.03.2018УКРАЇНА
 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
від 07.03.2018р.  № 251
м.Івано-Франківськ
 


Про використання лімітів споживання енергоносіїв і комунальних послуг у 2017 році виконавчими органами Івано-Франківської міської ради та підпорядкованими їм бюджетними закладами


       Відповідно до ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 51 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.12.2016р. №852 „Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв і комунальних послуг для структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради на 2017 рік” виконавчий комітет міської ради

вирішив:


       1. Взяти до уваги інформацію щодо використання і оплати енергоносіїв та комунальних послуг у 2017 р. виконавчими органами Івано-Франківської міської ради і підпорядкованими їм закладами, що фінансуються з міського бюджету, а також інформацію щодо виконання плану заходів з енергозбереження в бюджетних закладах міста у 2017р. (додаються).

       2. Затвердити План заходів з енергозбереження в будівлях бюджетних закладів, комунальних підприємств та житлових будівлях м. Івано-Франківська на 2018 рік згідно з додатком.

       3. Керівникам виконавчих органів Івано-Франківської міської ради та бюджетних закладів:

3.1. Забезпечити безумовне дотримання лімітів споживання енергоносіїв і комунальних послуг на 2018 рік (далі – ліміти), встановлених рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.12.2017р. №1177, та виконання плану заходів з енергозбереження в бюджетних закладах міста на 2018 рік згідно з додатком;

3.2. Щоквартально, до 25 числа місяця, наступного за звітним, інформувати відділ енергозбереження та екології управління економічного та інтеграційного розвитку про використання встановлених лімітів, коштів з міського бюджету на оплату за спожиті енергоносії та комунальні по-слуги, а також про виконання заходів з енергозбереження.

       У разі понадлімітного споживання до звітів додається пояснююча записка, план заходів для забезпечення виконання встановлених лімітів або пропозиції щодо внесення змін до них з відповідним обґрунтуванням;

3.3. Здійснювати стимулювання ощадного використання енергоресурсів у підпорядкованих їм бюджетних закладах і установах згідно з Положенням, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.11.2017р. №1006.

4. Управлінню економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради (Н.Кромкач):

4.1. Забезпечити контроль за дотриманням доведених лімітів та внесенням бюджетними закладами інформації про споживання енергоносіїв та комунальних послуг в базу даних муніципальної системи енергетичного моніторингу;

4.2. Здійснювати координацію впровадження енергоощадних заходів в бюджетних закладах міста та моніторинг використання коштів на їх реалізацію;

4.3. При поданні бюджетними закладами обґрунтованих пропозицій щодо необхідності внесення змін до встановлених лімітів та в інших обґрунтованих випадках вносити на розгляд виконавчого комітету міської ради відповідні проекти рішень.

5. Координацію виконання рішення покласти на управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради (Н.Кромкач).

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Б.Білика.Міський голова                                                                        Руслан Марцінків
Додатки:2011-2020 © Всі права застережено.