Розпорядження міського голови  "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інфор..."  № 300-р від 26.05.2011р. 
Документ №300-р від 26.05.2011р. Втратив чинність
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення виконавчого комітету  Про план роботи виконавчого комітету міської ради на перше півріччя 2012 року
Рішення виконавчого комітету  №783 від 14.12.2011р. Втратив чинність
Розпорядження міського голови  Про внесення змін до розпорядження міського голови від 26.05.11р. № 300-р "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації"
Розпорядження міського голови  №360-р від 16.07.2012р. Втратив чинність
Розпорядження міського голови  Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації
Розпорядження міського голови  №78-р від 26.02.2018р. Чинний

 
Історія документа

26.02.2018p. - Втрата чинності

 
Публікації документа

30.05.2011УКРАЇНА
 
МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
від 26.05.2011р.  № 300-р
 


Про заходи щодо забезпечення доступу

до публічної інформаціїНа виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»":


1.Визначити керівників структурних підрозділів виконавчого комітету відповідальними за доступ  до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради.

2.Загальному відділу (О.Ревуцька) та відділу звернень громадян (І.Яблонський) забезпечити реєстрацію, облік, систематизацію, аналізування своєчасності надання відповідей на запити на публічну інформацію, які надходять  у виконавчий комітет міської ради відповідно до тимчасових форм (до затвердження типових форм обласною державною адміністрацією) (додатки 1,2).

3.Відділу програмного та комп’ютерного забезпечення (І.Мазур) розмістити  форми  запитів на інформацію на веб-сайті виконавчого комітету міської ради.

       4.Юридичному відділу (В.Буджак) подати правовий висновок щодо формування загальним відділом (О.Ревуцька)  переліків  відомостей,  що  становлять службову інформацію (після затвердження обласною державною адміністрацією) та їх оприлюднення в установленому порядку,  затвердження  інструкції  з  питань  обліку,  зберігання  і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

5.Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету, комунальних підприємств,установ, організацій міста:

5.1.Забезпечити організацію реєстрації  запитів на публічну інформацію, які надходять для розгляду безпосередньо в структурні підрозділи, на комунальні підприємства, установи, організації.

5.2. Відповідно до типових форм розробити форми запитів на публічну інформацію, визначити відповідальних осіб за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації.

5.3. Внести доповнення в номенклатуру справ, додавши документи обліку, аналізування та надання відповідей на публічну інформацію.

5.4.Запровадити щотижневе звітування (при формуванні звітів про роботу за тиждень) щодо отримання та опрацювання  запитів про надання публічної інформації відповідно до додатку 3.

5.5.Здійснювати неухильний контроль за своєчасністю, достовірністю та вичерпністю  надання відповідей на запити про публічну інформацію.

5.6.Забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність структурних підрозділів в частині повноважень, зазначених у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

5.7.Передбачити  оприлюднення проектів рішень, що підлягають  обговоренню,  за 20 днів до їх прийняття на веб-сайті виконавчого комітету міської ради.

5.8. Вживати  заходів  щодо  унеможливлення  несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

5.9. Забезпечити проведення періодичних навчань з працівниками структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій з питань виконання   Закону  України  "Про   доступ   до   публічної інформації".

6. Начальнику господарського відділу (М.Нагірний), відділу програмного та комп’ютерного забезпечення (І.Мазур), керівникам самостійних структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій 

– визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, забезпечити обладнання таких місць відповідною оргтехнікою;

– створити умови для подання письмових запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями.

7. Управлінню організаційно-інформаційної роботи та контролю (Г.Галіпчак), відділу патронатної служби (М.Ковбас), телерадіокомпанії «Вежа», газеті «Західний кур’єр» організувати  інформування  населення про права громадян, передбачені Законом України "Про доступ  до  публічної інформації".

8.Координацію роботи та узагальнення інформації  щодо виконання розпорядження  покласти на управління організаційно-інформаційної роботи та контролю.

9.Контроль за виконанням розпорядження доручити керуючому справами виконавчого комітету міської ради А.Лису.
Міський голова                                                Віктор Анушкевичус
Додатки:2011-2020 © Всі права застережено.