НОРМАТИВНІ АКТИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 27 травня 2019 року
 
 Рішення міської ради  "Про придбання акцій..."  № 205-20 від 21.06.2018р. 
Документ №205 від 21.06.2018р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про придбання акцій"
Рішення виконавчого комітету  №619 від 07.06.2018р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

25.06.2018 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(20  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 21.06.2018р.  № 205-20
 

Про придбання акцій


Керуючись статтями 65, 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного управління  ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (надалі - товариство), враховуючи пропозиції виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (рішення виконавчого комітету від 07.06.2018 р. № 619 ), Івано-Франківська міська рада

вирішила:

1. Запропонувати всім акціонерам товариства придбати у них прості акції товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства, про придбання належних їм акцій (далі - оферта) за ціною, визначеною відповідно до ч.5 ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». Запропонувати спосіб оплати вартості акцій грошовими коштами у безготівковій формі.

2. Встановити, що строк,  протягом якого акціонери можуть повідомити особу, зазначену в оферті, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, становить 11 робочих днів з дати надходження оферти.

3. У строк, визначений ч.4 ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», надіслати до товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій товариства (далі - публічна безвідклична вимога).

4. Уповноважити Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (І. Гриненько) від імені Івано-Франківської міської ради:

4.1 укласти з ліцензованим торгівцем цінними паперами договір доручення на операції з цінними паперами;

4.2 відкрити в банківській установі рахунок умовного зберігання (ескроу) не пізніше дати надсилання публічної безвідкличної вимоги.

5. Виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради:

5.1 протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в оферті строку, сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання на підставі укладених договорів купівлі-продажу акцій, укладених між Івано-Франківською міською радою та акціонерами;

5.2 в порядку, встановленому чинним законодавством, сплатити ціну акцій акціонерам, в яких акції придбаваються  в порядку публічної безвідкличної вимоги, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій відповідно до п.4.2 цього рішення відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

6. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (В.Сусаніна) забезпечити та профінансувати видатки головних розпорядників бюджетних коштів – виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради, пов’язані з придбанням акцій товариства, відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), компенсацією витрат товариства, пов’язаних з реалізацією вимог ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», укладенням договорів тощо.

7. Уповноважити міського голову Р. Марцінківа та директора Департаменту комунальних ресурсів І. Гриненька від імені Івано-Франківської міської ради вчиняти необхідні дії для забезпечення реалізації прав та обов’язків Івано-Франківської міської ради, як власника домінуючого контрольного пакету акцій товариства, в частині викупу акцій товариства, які належать іншим акціонерам, зокрема, але не виключно: підписувати публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства, про придбання належних їм акцій (оферту); договори купівлі-продажу акцій, належних акціонерам, які у строк, встановлений п.2 цього рішення, приймуть пропозицію про придбання акцій; договір на відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу); публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій товариства; підписувати листи, звернення, інші документи, необхідні для  реалізації прав та обов’язків Івано-Франківської міської ради в частині викупу акцій товариства належних іншим акціонерам.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Богдана Білика та Олексія Кайду та постійну депутатську комісію з питань підприємництва та регуляторної діяльності (Р.Марцінків).


Міський голова                                                       Руслан Марцінків
2011-2019 © Всі права застережено.