НОРМАТИВНІ АКТИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 17 червня 2019 року
 Розпорядження міського голови  "Про заходи щодо підготовки проекту міського бюджету на ..."  № 370-р від 25.09.2018р. 
Документ №370-р від 25.09.2018р. Чинний
        

 
Проекти документа

Пректів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

29.09.2018УКРАЇНА
 
МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
від 25.09.2018р.  № 370-р
 


Про заходи щодо підготовки проекту міського бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки


       Відповідно до ст.20, 28, 75 Бюджетного кодексу України, з метою складання проекту міського бюджету на 2019 та проекту прогнозу міського бюджету на 2020-2021 рр., з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 315-р «Про схвалення проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки», листа Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 05110-14-21/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для забезпечення якісного формування збалансованого проекту міського бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2020-2021 рр. і своєчасного внесення його на затвердження:


1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (В.Сусаніна) підготувати та довести до головних розпорядників коштів міського бюджету форми бюджетних запитів та інструкцію щодо їх заповнення з урахуванням особливостей складання проекту міського бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2020-2021 рр.

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів:

-  організувати складання бюджетних запитів та надати їх фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради у визначені терміни;

- переглянути мережу, штати і контингенти, що визначають обсяги витрат на утримання відповідних галузей та подати їх з відповідними обґрунтуваннями для узагальнення фінансовому управлінню виконавчого комітету  у визначені ним терміни;

- забезпечити своєчасний та якісний розгляд показників проектів мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня,  здійснити аналіз законності, доцільності і правильності включення у мережу установ (організацій, підприємств).

При цьому здійснити заходи щодо:

- забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів міського бюджету шляхом  виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;

- провести моніторинг міських програм, затверджених міською радою, визначити їх пріоритетність щодо фінансування у 2019 році та в 2020-2021 рр..

З метою своєчасної підготовки матеріалів для розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів для бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, забезпечити надання інформації фінансовому управлінню  у визначені ним терміни.

3. Виходячи з необхідності формування збалансованого бюджету, а також вирішення інших ключових питань, визначених основними завданнями бюджетної політики на 2019 рік та на 2020-2021 рр., усім учасникам бюджетного процесу забезпечити:

- формування дохідної частини міського бюджету із врахуванням реальної бази оподаткування та максимального використання наявних резервів щодо наповнення міського бюджету;

- здійснення бюджетними установами заходів, спрямованих на максимальну економію споживання теплоенергоносії;                                - забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- провести інвентаризацію міських цільових програм, затверджених міською радою, визначити їх пріоритетність щодо фінансування у 2019 році та на два наступні бюджетні періоди та у відповідності до вимог чинного законодавства вирішити питання щодо продовження дії програм, термін яких закінчується;

- здійснити заходи з удосконалення мережі бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів міського бюджету, з урахуванням вимог щодо забезпечення необхідного рівня надання послуг;

- забезпечити пріоритетність передбачення бюджетних коштів для продовження реалізації розпочатих проектів;

- при визначенні обсягу видатків бюджету розвитку на 2019 рік включати у першу чергу об’єкти, на які затверджено проектно-кошторисну документацію на виконання робіт та об’єкти, на яких необхідно проводити роботи невідкладного характеру;

- забезпечити складання бюджетних запитів на 2019 рік та два наступні бюджетні періоди (2020-2021 роки) за програмно-цільовим методом та з урахуванням вимог ст. 20 Бюджетного кодексу України.

4. ГУ ДФС в Івано-Франківській області (І. Столярик) провести розрахунки з урахуванням запропонованих змін до податкового законодавства та надати до міського фінансового управління:

- прогнозний обсяг надходжень доходів на 2019 рік та на 2020-2021 рр. в розрізі платежів з детальним обґрунтуванням;

- інформацію про суми податкової та соціальної пільги, наданої платникам податків;

- інформацію про втрати міського бюджету (в розрізі податків) у 2019 році;

- інформацію про недоїмку до міського бюджету та шляхи її погашення.

5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету (В. Сусаніна) надавати роз’яснення щодо особливостей формування проекту міського бюджету та міжбюджетних відносин на 2019 рік та на 2020-2021 рр..

6. Усім учасникам бюджетного процесу міста невідкладно надавати на вимогу фінансового управління виконавчого комітету міської ради, у визначені ним терміни, детальну інформацію з відповідним обґрунтуванням і пропозиціями щодо підготовки та подання міській ради проекту рішення «Про міський бюджет на 2019 рік» та проекту прогнозу міського бюджету на 2020-2021 рр.

7. У разі внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України забезпечити перегляд та приведення виконавчими органами Івано-Франківської міської ради та іншими органами виконавчої влади, які приймають участь у складанні проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу міського бюджету на 2020 – 2021 роки, розрахунків відповідно до чинного законодавства.

8. Сільським головам  при формуванні бюджетів неухильно дотримуватись положень Бюджетного Кодексу України та забезпечити затвердження бюджетів у терміни визначені ст.77 Бюджетного Кодексу України.

9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на відповідального виконавця – фінансове управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського голови, відповідно до розподілу посадових обов’язків.Міський голова                                                                        Руслан Марцінків2011-2019 © Всі права застережено.