Рішення виконавчого комітету  "Про організацію роботи з питань опіки (піклування) над ..."  № 1224 від 15.11.2018р. 
Документ №1224 від 15.11.2018р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення виконавчого комітету  Про надання ... дозволу на поділ квартири
Рішення виконавчого комітету  №1362 від 12.12.2018р. Чинний
Розпорядження міського голови  Про затвердження складу опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування)
Розпорядження міського голови  №41-р від 04.02.2019р. Втратив чинність
Розпорядження міського голови  Про внесення змін до розпорядження міського голови від 04.02.2019р. № 41-р "Про затвердження складу опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування)"
Розпорядження міського голови  №79-р від 10.02.2020р. Втратив чинність
Розпорядження міського голови  Про внесення змін до розпорядження міського голови від 04.02.2019 р. № 41-р "Про затвердження складу опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування)"
Розпорядження міського голови  №140-р від 30.03.2021р. Втратив чинність
Розпорядження міського голови  Про затвердження складу опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування)
Розпорядження міського голови  №287-р від 14.11.2022р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

19.11.2018"Західний кур'єр" 52 27.12.2018УКРАЇНА
 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
від 15.11.2018р.  № 1224
м.Івано-Франківськ
 


Про організацію роботи з питань опіки (піклування) над повнолітніми особами


       Керуючись ст.34, ст.52, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», главою 6 «Опіка та піклування» Цивільного кодексу України, законами України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 року №1489-ІІІ та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги» від 14.11.2017 року №2205-VIII, з метою створення належних умов для реалізації прав, свобод та законних інтересів повнолітніх осіб, які визнані судом недієздатними та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, а також для забезпечення прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки, виконавчий комітет міської ради


вирішив:


1. Утворити опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради (далі опікунська рада).

 1. Затвердити Положення про опікунську раду.

     3. Делегувати повноваження виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради як органу опіки та піклування департаменту соціальної політики виконкому міської ради з таких питань:

     3.1. Прийом та розгляд заяв громадян з питань опіки та піклування.

     3.2. Ведення справ, обліку недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, а також опікунів (піклувальників) призначених судом такій категорії громадян, подання звітності.

     3.3. Надання висновку (подання) до суду про доцільність призначення (непризначення) опікунів (піклувальників), встановлення та припинення опіки і піклування.

      3.4. Надання висновку (згоди) щодо госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги не пізніше 24 годин з моменту звернення законного представника особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, яка за станом свого здоров’я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду.

       3.5. Надання висновку (згоди) про влаштування до психоневрологічного інтернату законному представнику особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною.

        3.6. Надання висновку про реєстрацію помічника за заявою дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

         3.7. Ведення обліку повідомлень опікунів щодо надання ними згоди на проведення психіатричних оглядів, амбулаторну психіатричну допомогу та госпіталізацію до закладу з надання психіатричної допомоги недієздатних осіб.

          3.8. Здійснення представництва у судах від імені органу опіки та піклування щодо захисту інтересів особи, визнаної у встановленому порядку недієздатною та особи, цивільна дієздатність якої обмежена.

          3.9. Подання заяв до судів всіх інстанцій:

          3.9.1. про призначення опікуна (піклувальника) недієздатній особі та особі, цивільна дієздатність якої обмежена;

          3.9.2. про визнання повнолітньої особи недієздатною;

          3.9.3. про звільнення від повноважень опікуна (піклувальника);

          3.9.4. про поновлення цивільної дієздатності особи, яка була визнана судом недієздатною (скасування рішення суду про обмеження цивільної дієздатності особи), в разі її видужання або значного поліпшення її психічного стану на підставі даних закладу з надання психіатричної (наркологічної) допомоги.

           3.10. Надання консультацій, роз’яснень, підготовка відповідей громадянам з питань опіки та піклування повнолітніх осіб.

           3.11. Підготовка проектів рішень для розгляду на засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з питань опіки та піклування, а саме:

- надання дозволу опікуну (піклувальнику) недієздатної особи (особи, цивільна дієздатність якої обмежена) на укладання договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації;

- зняття з реєстрації місця проживання осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування;

- встановлення опіки над майном особи, над якою встановлено опіку чи піклування.

           4. Відповідно до делегованих повноважень опікунська рада розглядає питання, передбачені цим Положенням, які є обов’язковим до виконання департаментом соціальної політики виконкому міської ради.

            5. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 13.02.2014 року № 59 «Про затвердження нової редакції Положення про опікунську раду виконавчого комітету міської ради».

            6. Відділу патронатної служби (В.Дротянко) опублікувати рішення в газеті «Західний Кур’єр» та розмістити на офіційному веб-сайті міста Івано-Франківська.

            7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олександра Левицького.Міський голова                                                        Руслан Марцінків
Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

                                                       від ______________  №_______Положення

про опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування)  при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради

1. Загальні положення


1.1. Опікунська рада з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) (далі опікунська рада) створюється при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради та виконує консультативно-дорадчі функції.

1.2.  Опікунська рада в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про психіатричну допомогу», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 р. № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 р. за №387/3680), іншими нормативно-правовими актами та цим  Положенням.

1.3.  Опікунську раду очолює голова, який за посадою є заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

1.4. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснюється департаментом соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради.


2. Основні завдання опікунської ради


Завданнями опікунської ради є:


2.1. Розгляд та прийняття відповідних рішень і рекомендацій з питань встановлення опіки та піклування над повнолітніми особами в разі визнання їх судом недієздатними або особами, цивільна дієздатність яких обмежена з метою соціально-правового захисту.

2.2. Захист особистих і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом свого здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

3. Функції опікунської ради


3.1. Опікунська рада, відповідно до покладених на неї завдань розглядає наступні питання: 

3.1.1. Про надання висновку (подання) до суду щодо доцільності призначення опікуна (піклувальника), встановлення та припинення опіки і піклування.

3.1.2. Про реєстрацію помічника за заявою дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

3.1.3. Надання згоди про влаштування до психоневрологічного інтернату особи, визнаної недієздатною.

3.1.4. Інформацію про використання опікунами (піклувальниками) пенсій, допомог, що отримують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів, звітів опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов’язків, звітів про збереження та охорону майна, що належить підопічним.

3.1.5. Звернення громадян, державних органів, громадських організацій щодо неналежного виконання обов’язків опікунів (піклувальників).

3.1.6. У відповідності до законодавства України щодо можливості подання до суду заяви:

 • про визнання одинокої повнолітньої особи недієздатною, яка потребує подальшого влаштування в інтернатні установи психоневрологічного профілю;
 • щодо звільнення від повноважень опікуна (піклувальника) у випадку встановлення опікунською радою невиконання своїх обов’язків, порушення ним прав підопічного;
 • про поновлення цивільної дієздатності особи, яка була визнана судом недієздатною (скасування рішення суду про обмеження цивільної дієздатності особи), в разі її видужання або значного поліпшення її психічного стану на підставі даних закладу з надання психіатричної (наркологічної) допомоги.

3.1.7.  Надання висновку (згоди) щодо госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги не пізніше 24 годин  з  моменту звернення законного представника особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, яка за станом свого здоров’я не здатна  висловити прохання або надати усвідомлену  письмову згоду.

3.1.8. Надання висновку (згоди) про влаштування до психоневрологічного інтернату законному представнику особи, визнаної у встановленому   законом  порядку недієздатною.

3.1.9. Інші питання, які відповідно до законодавства відносяться до повноважень органу опіки та піклування.
3.2.  Подає пропозиції для розгляду на засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради питань щодо:

3.2.1. Надання дозволу опікуну (піклувальнику) недієздатної особи (особи, цивільна дієздатність якої обмежена) на укладання договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації, в тому числі щодо відчуження, поділу, обміну майна (житлових, нежитлових приміщень, земельних ділянок, автомобілів тощо), власником якого вона є.

3.2.2. Погодження зняття з реєстрації місця проживання осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування.

3.2.3. Встановлення опіки над майном особи, над якою встановлено опіку чи піклування.

4. Права опікунської ради


4.1. Опікунська рада має право:

4.2. З метою підготовки та розгляду пропозицій з питань соціально-правового захисту інтересів недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, їх опікунів (піклувальників) залучати до участі в роботі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, наукових установ, громадських організацій, закладів охорони здоров’я, правоохоронних органів, юстиції, нотаріату та інших установ, організацій.

4.3. Отримувати в установленому порядку інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для реалізації покладених на неї завдань.

4.4. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, звіти опікунів (піклувальників) з питань захисту інтересів недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, а також інформацію інших осіб, які мають відношення до питання, що розглядається.

4.5. Вносити в установленому порядку виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо вирішення проблем недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, їх опікунів (піклувальників).

4.6.  Для проведення комплексного обстеження умов проживання осіб та сімей, члени яких страждають на психічні розлади здоров’я або які потрапили в складні життєві обставини, утворювати робочу групу. До складу робочої групи залучати представників відповідних органів місцевого самоврядування, закладу з надання психіатричної допомоги (за згодою), поліції (за згодою) та громадських організацій (за згодою).

4.7. Скликати наради, проводити конференції з питань, що належать до її компетенції.

4.8. Затверджувати регламент своєї роботи, в межах своєї компетенції приймати рішення, організовувати та контролювати їх виконання.

4.9. Одержувати від громадян оригінали та копії необхідних документів та згоду на обробку персональних даних.
5. Діяльність опікунської ради


5.1. Формою роботи опікунської ради є засідання, які проводяться за потребою, згідно звернень громадян, організацій, установ різних форм власності та департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради.

5.2.   Засідання опікунської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її членів.

        Для участі в засіданнях ради можуть запрошуватися посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які беруть безпосередню участь у розгляді питань з правом дорадчого голосу.

5.3.  Дата проведення засідання, ознайомлення з порядком денним та матеріалами, які виносяться на розгляд, повідомляються членам ради не пізніше ніж за два дні до засідання.

5.4. У разі, коли член опікунської ради з об’єктивних причин не може бути присутнім на засіданні, його обов’язки за письмовим дорученням органу який він представляє, може виконувати інший представник того ж органу.

5.5.   Засідання опікунської ради веде її голова в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

Голова опікунської ради:

 • призначає скликання засідання опікунської ради;
 • головує на засіданнях опікунської ради, підписує протоколи, рішення, інші документи опікунської ради;
 • дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання;
 • представляє опікунську раду в органах державної влади, інших органах з питань, що належать до її повноважень.

5.6. Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови опікунської ради виконує його функції.

5.7. Секретар опікунської ради:

 • реєструє матеріали, які надходять до опікунської ради;
 • готує матеріали, необхідні для проведення засідання опікунської ради;
 • веде протокол засідання опікунської ради;
 • веде документацію опікунської ради;
 • виконує інші доручення голови опікунської ради та повідомляє заінтересованих осіб про проведення засідання опікунської ради;
 • інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи опікунської ради;
 • здійснює у межах своїх повноважень зв'язок між посадовими особами виконавчих органів Івано-Франківської міської ради, фізичними та юридичними особами з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету міської ради, як органу опіки та піклування.

5.8. Персональний склад опікунської ради формується заступником міського голови - головою опікунської ради та затверджується розпорядженням міського голови.

       До складу опікунської ради входять: депутати міської ради (за згодою), керівники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради», департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації, обласної психоневрологічної лікарні № 3, обласного наркологічного диспансеру,  першої державної нотаріальної контори (за згодою) та  поліції (за згодою).

5.9. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

5.10. Засідання опікунської ради протоколюється. Протокол погоджується з директором департаменту соціальної політики виконкому міської ради та підписується головуючим і секретарем опікунської ради.

        За потребою опікунська рада надсилає свої рекомендації в письмовій формі відповідним установам, підприємствам, службовим особам та громадянам для вжиття заходів щодо покращення умов проживання підопічних, дотримання чинного законодавства про охорону їх прав та особистих інтересів.

5.11. Рішення опікунської ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос головуючого на засіданні.

5.12. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення опікунської ради.

5.13. Опікунська рада інформує про свою діяльність громадськість у засобах масової інформації, з врахуванням вимог законів України «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації».

5.14. Опікунська рада взаємодіє з органами юстиції, поліції, прокуратури, охорони здоров’я, засобами масової інформації з питань  опіки та піклування над повнолітніми особами. 

5.15. Всі питання, що не врегульовані даним Положенням, вирішуються відповідно до вимог законодавства.Керуючий справами

виконавчого комітету    

міської ради                                                                                                 Ігор Шевчук2011-2024 © Всі права застережено.