Рішення міської ради  "Про внесення змін в Положення про оренду земельних діля..."  № 41-3 від 28.01.2016р. 
Документ №41 від 28.01.2016р. Втратив чинність
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності у м. Івано-Франківську
Рішення міської ради  №1446 від 19.06.2014р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про внесення змін до Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності у м. Івано-Франківську
Рішення міської ради  №214 від 08.07.2016р. Втратив чинність

 
Історія документа

01.01.2020p. - Втрата чинності

 
Публікації документа

01.02.2016 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(3  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 28.01.2016р.  № 41-3
 

Про внесення змін в Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності у м. Івано-Франківську, затвердженого рішенням 45 сесії міської ради від 19.06.2014 року № 1446-45


З метою створення умов для ефективної реалізації повноважень місцевого самоврядування територіальної громади міста в галузі земельних відносин, керуючись ст.ст. 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним кодексом України, Законом України "Про оренду землі" (зі змінами та доповненнями), міська рада


вирішила:


1. Внести зміни в Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності у м. Івано-Франківську, затвердженого рішенням 45 сесії міської ради від 19.06.2014 року № 1446-45:

    1. Доповнити пункт  3.1 розділу 3. Терміни та визначення:

Доповнити визначення «Орендна плата - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою» словами «згідно з договором оренди землі».

1.2. Останній абзац пункту 3.1 розділу 3 викласти в наступній редакції:

«Землекористувачі - юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди (слово «державної» виключити».

    1. Пункт 4.2 викласти в наступній редакції:

«Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. Строк (слово «термін» виключити) дії договору оренди земельної ділянки визначається у відповідності з вимогами містобудівного характеру, а також з врахуванням комерційних, виробничих, господарських чи інших потреб орендаря (згідно поданої заяви та документації із землеустрою), суспільної необхідності у земельній ділянці орендодавця.

Після завершення будівництва та прийняття об'єкта в експлуатацію добросовісний орендар земельної ділянки, наданої для потреб будівництва та обслуговування відповідного об'єкта, має право на першочергове укладення договору оренди землі на строк до 50 років або припинення дії договору оренди землі».

1.4. В пункті 7.2 речення «Оформлення проектів угод здійснюється при наявності погодженого орендарем розміру орендної плати» - виключити.

1.5. Пункт  7.3  викласти в наступній редакції:

«Підготовка проекту договору оренди (суборенди) землі, додаткової угоди до договорів оренди землі фізичним та юридичним особам проводиться  проводиться управлінням земельних відносин».

1.6. Пункт 7.7 - виключити.

       1.7. Пункт 7.8 викласти в наступній редакції:

       «Після прийняття рішення Івано-Франківською міською радою про надання в оренду, або у разі позитивного результату конкурсу чи аукціону, договір оренди землі, в кількості, встановленій сторонами договору,подається на підпис міському голові».

       1.8. Пункт 7.11 викласти в наступній редакції :

        «Істотними умовами договору оренди землі є:

об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);

строк дії договору оренди;

орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

У разі якщо договором оренди землі передбачено здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення об'єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.

Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної  власності - земельних  ділянок,  що

перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування)".

1.9. Пункт 7.12 викласти в наступній редакції:

«Договір оренди землі, підписаний міським головою, орендар надає до Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції -  для проведення  державної реєстрації права оренди земельної ділянки.

1.10. Пункт 7.13 викласти в наступній редакції:

Об'єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом.

1.11. Пункт 7.14 викласти в наступній редакції:

«Примірник (и)  договору оренди землі знаходиться в  орендаря,  в Івано-Франківській міській раді  та органі, який провів державну реєстрацію права оренди земельної ділянки».

1.12. Пункт 7.15 викласти в наступній редакції:

«Орендар зобов'язаний у п'ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки» надати копію договору в державну податкову інспекцію в м. Івано-Франківську».

1.13. В пункті  8.1 розділу 8 «Порядок розрахунку орендної плати за земельну ділянку»  слово «форма» замінити словом «умови».

1.14. Пункт 8.8 розділу 8 "Порядок розрахунку орендної плати за земельну ділянку" – виключити.

1.15. Пункт 9.1 викласти в наступній редакції:

«Орендна плата справляється у грошовій формі.

       Розрахунки щодо орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності, здійснюються виключно у грошовій формі».

       1.16. Пункт 11.2 викласти в наступній редакції:

       «По закінченню строку, на який було укладено договір оренди
землі,  орендар,  який  належно  виконував  обов'язки  за  умовами договору,  має  переважне  право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення  договору  оренди землі). Поновлення договорів оренди здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди».

       1.17. Пункт 11.3 викласти в наступній редакції:

"Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі  на  новий  строк,  зобов'язаний повідомити  про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. До клопотання про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди, який готується Управлінням та  документи, визначенні інформаційною карткою ЦНАП.

В разі несвоєчасного подання орендарем клопотання та документації на поновлення терміну оренди землі, на період: після закінчення дії договору оренди землі і до прийняття рішення міської ради про його поновлення та державної реєстрації нового договору оренди земельної ділянки, встановлюється сума орендної плати за фактичне користування землею в розмірі визначеному в договорі оренди землі, термін якого закінчився. Орендар (фактичний землекористувач) суму орендної плати (з врахування зміни нормативно-грошової оцінки землі, розмірів земельного податку, зміни ставок орендної плати, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством)  розраховує  самостійно та включає  до декларації по платі за землю".

   1.18. Пункт 11.12 викласти в наступній редакції:

«Після прийняття рішення міської ради про поновлення (внесення змін) договору, додаткова угода до договору оренди земельної ділянки в кількості, встановленій сторонами договору, подається на підпис  міському голові».

   1.19. Пункт 11.13 викласти в наступній редакції:

   «Підписану міським головою додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки, орендар надає до реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції - для проведення державної реєстрації змін до умов права оренди земельної ділянки».

   1.20. Пункт 11.14 викласти в наступній редакції:

    «Один примірник додаткової угоди до договору оренди землі знаходиться в  орендаря, другий - в Івано-Франківській міській раді, третій

залишається в органі, який провів державну реєстрацію права оренди земельної ділянки».

    1.21. Пункт 11.15 викласти в наступній редакції:

«Орендар зобов'язаний у п'ятиденний строк після державної реєстрації   права оренди земельної ділянки надати копію угоди в  державну податкову інспекцію в м. Івано-Франківська».

1.22. В пункті 11.17 речення «Зазначене право оформляється додатковою угодою до договору оренди землі шляхом заміни сторони орендаря» - виключити.   

       1.23. Пункт 12.2  «Дія договору припиняється у разі» доповнити наступною підставою: «відчуження земельної ділянки заставодержателем».

       1.24. Пункт 12.6 викласти в наступній редакції:

       «Систематична несплата (протягом трьох місяців підряд –пропозиція юридичного відділу) орендарями орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, передача в суборенду земельної ділянки без письмової згоди орендодавця є підставою для одностороннього припинення права оренди  земельними ділянками. У разі відмови орендодавця від договору оренди землі договір є розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення орендодавця про відмову від договору, додаткової угоди про розірвання – виключити (пропозиція юридичного відділу).

       1.25. Пункт 12.8 викласти в наступній редакції:

       «За наявності підтвердження порушень законодавства, вказаних в п. 12.6. (згідно акту обстеження земельної ділянки спеціалістами відділу правового забезпечення та самоврядного контролю, довідки з ДПІ м. Івано-Франківська про наявність заборгованості по платі за оренду землі), Управління готує проект рішення міської ради для розгляду на черговій сесії.

       1.26. Пункт 12.9 викласти в наступній редакції:

«Прийняття рішення міською радою щодо розірвання (припинення) договору проводиться за наявності усіх необхідних документів, вказаних в п. 12.8.

       1.27. Вилучити з п. 12.10 наступні слова: «...та акт прийому передачі земельної ділянки...»

       1.28. Пункт 12.11 викласти в наступній редакції:

   «У разі розірвання або закінчення терміну дії договору оренди та відсутності бажання у орендаря поновлювати його дію повернення земельної ділянки від орендаря до орендодавця здійснюється на підставі заяви та представлення необхідних документів, а саме: акту обстеження земельної ділянки спеціалістами відділу правового забезпечення та самоврядного контролю, довідки з ДПІ м. Івано-Франківська про наявність (відсутність) заборгованості по платі за оренду землі.

   1.29. Пункти 12.12 та 12.13 "Розірвання договору оренди землі та припинення його дії" - вилучити.

   1.30. Пункт 20 додатку 1 викласти в наступній редакції:

   «Земельна ділянка вважається передана Орендарю з дня державної реєстрації  її  права оренди».

   1.31. Пункт 40 додатку 1 викласти в наступній редакції:

«У разі переходу прав власності на об’єкт нерухомості, що розташований на орендованій земельній ділянці до набувача переходить право оренди земельної ділянки. У разі зміни цільового призначення, площі та конфігурації земельної ділянки, право на неї оформляється новим власником нерухомості на загальних підставах (через виготовлення та затвердження проекту землеустрою).

1.32. В п. 43 додатку 1 «акт приймання-передачі об’єкта оренди» - виключити.

1.33. В п. 11 додатку 2 «за актом  її приймання-передачі» - виключити.

       1.34. В п. 28 додатку 2 «акт приймання-передачі об’єкта суборенди»–виключити.

       1.35. Додаток 5 до Положення (Акт приймання - передачі об’єкта оренди) – вилучити.

1.36. Додаток  6 до  Положення (Угода про розірвання договору оренду землі  вилучити (пропозиція юридичного відділу).

       2. Експертно-аналітичному відділу (С.Козлов) опублікувати дане рішення в газеті «Західний кур’єр».

3.Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, згідно розподілу посадових обов’язків та постійну депутатську комісію з питань містобудування та земельних відносин.
Міський голова                                        Руслан Марцінків2011-2023 © Всі права застережено.