Рішення міської ради  "Про відчуження пакету акцій ПрАТ "Івано-Франківська хар..."  № 10-24 від 12.02.2019р. 
Документ №10 від 12.02.2019р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про відчуження пакету акцій ПрАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика"
Рішення виконавчого комітету  №138 від 07.02.2019р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

16.02.2019 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(24  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 12.02.2019р.  № 10-24
 

Про відчуження пакету акцій ПрАТ «Івано-Франківська харчосмакова фабрика»Керуючись статтями 68,69 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи лист ПрАТ «Івано-Франківська харчосмакова фабрика» вих.№1-24/01-19 від 24.01.2019 року та пропозиції виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (рішення виконавчого комітету міської ради  від 07.02.2019 року № 138), Івано-Франківська міська рада

вирішила:

1. Відчужити належний територіальній громаді міста Івано-Франківська пакет акцій приватного акціонерного товариства «Івано-Франківська харчосмакова фабрика» (ідентифікаційний код юридичної особи 20550910, місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського,1) (далі – Товариство) у кількості 756 714 (сімсот п’ятдесят шість тисяч сімсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій, що становить 10,6729% статутного капіталу Товариства, за ціною у розмірі 1 324 249 (один мільйон триста двадцять чотири тисячі двісті сорок дев’ять) гривень 50 копійок, в порядку передбаченому статтями 68-69 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Доручити Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (І. Гриненько):

- в термін, встановлений ч.3 ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», подати Товариству письмову вимогу про обов’язковий викуп акцій Товариства, які належать територіальній громаді міста Івано-Франківська;

- укласти від імені територіальної громади міста Івано-Франківська договір про обов’язковий викуп Товариством акцій, які належать територіальній громаді міста Івано-Франківська (додається);

- вчиняти необхідні дії для забезпечення реалізації прав та обов’язків територіальної громади міста Івано-Франківська, як власника пакету акцій Товариства, в частині відчуження акцій Товариства, які належать територіальній громаді, зокрема, але не виключно: підписувати письмову вимогу про обов’язковий викуп акцій Товариства; договір купівлі-продажу акцій; розпорядження на виконання облікової операції щодо списання акцій з рахунку у цінних паперах, на якому обліковуються акції Товариства, належні територіальній громаді міста Івано-Франківська; підписувати листи, звернення, інші документи, необхідні для  реалізації прав та обов’язків територіальної громади міста в частині відчуження акцій Товариства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Миколу Вітенка та постійну депутатську комісію з питань оренди та приватизації комунального майна (С.Гаєвський).Міський голова                                                          Руслан Марцінків
Додатки:2011-2020 © Всі права застережено.