Рішення міської ради  "Про схвалення проекту рішення міської ради "Про здійсне..."  № 19-24 від 12.02.2019р. 
Документ №19 від 12.02.2019р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

16.02.2019 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(24  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 12.02.2019р.  № 19-24
 


Про схвалення проекту рішення міської ради «Про здійснення запозичення до місцевого бюджету м. Івано-Франківська у 2019 році»Керуючись ст. ст. 26, 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ст. ст. 16, 72, 74 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 “Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень“, міська рада


вирішила :


  1. Схвалити проект рішення міської ради «Про здійснення запозичення до місцевого бюджету м. Івано-Франківська у 2019 році» (додається).
  2. Звернутися до Міністерства фінансів України з повідомленням про наміри Івано-Франківської міської ради здійснити запозичення до місцевого бюджету міста Івано-Франківська.
  3. Уповноважити заступника міського голови-начальника фінансового управління В. Сусаніну здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані з залученням запозичення до міського бюджету м. Івано-Франківська, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані з залученням запозичення.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови-начальника фінансового управління (В. Сусаніна) та постійну комісію з питань бюджету.Міський голова                                        Руслан Марцінків

                                                                                                ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

( _____  сесія )

сьомого демократичного скликання


Від  ______________   


 Про здійснення запозичення

до місцевого бюджету

м. Івано-Франківська у 2019 році
Керуючись ст. ст. 26, 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ст. ст. 16, 72, 74 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 “Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень“, беручи до уваги рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.04.2014 № 578 “Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу“ рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 № 391 “Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу“, міська рада


вирішила :


1. Здійснити запозичення до місцевого бюджету м. Івано-Франківська в 2019 році, у формі емісії облігацій внутрішньої місцевої позики м. Івано-Франківська (у бездокументарній формі), з метою використання коштів на забезпечення фінансування заходів з розвитку соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури міста, відповідно до переліку об’єктів, наведених в додатку (додається).

  2. Істотними умовами запозичення визначити:

2.1. Розмір запозичення (основна сума боргу) – 500 000 000 грн., в тому числі:

Серії E 100 000 000 грн;

Серії F 100 000 000 грн;

Серії G 100 000 000 грн;

Серії H 100 000 000 грн;

Серії I 100 000 000 грн.

2.2. Відсоткова ставка за користування залученими коштами – не більше 19 відсотків річних.

2.3. Відсотки за облігаціями погашаються щоквартально.

2.4. Номінальна вартість облігації – 10 000 грн.

2.5. Період, на який здійснюються запозичення – 1461 дні (4 роки).

2.6. Строк погашення основної суми боргу – не пізніше 30.06.2023.

2.7. Вид облігацій: відсоткові.

2.8. Тип облігацій: іменні.

3. Встановити, що:

3.1. Емітент до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, визначених у проспекті емісії облігацій, може у встановленому порядку прийняти рішення про відмову від розміщення облігацій.

3.2. У разі необхідності передбачається можливість прийняття рішення про реструктуризацію боргових зобов’язань за запозиченням, здійсненим шляхом випуску облігацій, за умови отримання письмової згоди власників облігацій.

3.3. Рішення про анулювання викуплених облігацій може бути прийнято у разі, якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії).

4. Фінансовому управлінню (В. Сусаніна):

4.1. Передбачити у загальному фонді міського бюджету м. Івано- Франківська на 2019-2023 роки видатки на обслуговування боргу.

5. Делегувати виконавчому комітету приймати рішення щодо:

5.1. складання проспекту емісії облігацій;

5.2. укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

5.3. залучення до розміщення андеррайтера;

5.4. зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (в межах відповідного бюджетного періоду);

5.5. внесення змін до проспекту емісії облігацій;

5.6. затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

5.7. затвердження результатів розміщення облігацій;

5.8. затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій;

5.9. викупу облігацій у випадках, передбачених проспектом їх емісії;

5.10. дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

5.11. повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

5.12. проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови-начальника фінансового управління (В. Сусаніна) та постійну комісію з питань бюджету.Міський голова                                        Руслан Марцінків

Додатки:2011-2020 © Всі права застережено.