Рішення виконавчого комітету  "Про використання лімітів споживання енергоносіїв і кому..."  № 318 від 21.03.2019р. 
Документ №318 від 21.03.2019р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення виконавчого комітету  Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв та комунальних послуг для виконавчих органів міської ради і підпорядкованих їм закладів бюджетної сфери на 2018 рік
Рішення виконавчого комітету  №1177 від 15.12.2017р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про затвердження Положення про стимулювання ощадного використання енергоресурсів у закладах бюджетної сфери міста
Рішення виконавчого комітету  №1006 від 24.11.2017р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

25.03.2019УКРАЇНА
 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
від 21.03.2019р.  № 318
м.Івано-Франківськ
 


Про використання лімітів споживання енергоносіїв і комунальних послуг у 2018 році виконавчими органами Івано-Франківської міської ради та підпорядкованими їм бюджетними закладами


       Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 51 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням виконав-чого комітету міської ради від 15.12.2017р.  № 1177 «Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв та комунальних послуг для виконавчих органів міської ради і підпорядкованих їм закладів бюджетної сфери на 2018 рік» виконавчий комітет міської ради

вирішив:


       1. Взяти до уваги інформацію щодо використання і оплати енергоносіїв та комунальних послуг у 2018 р. виконавчими органами Івано-Франківської міської ради і підпорядкованими їм закладами, що фінансуються з міського бюджету, а також інформацію щодо виконання плану заходів з енергозбереження в бюджетних закладах міста у 2018р. (додаються).

       2. Затвердити План заходів з енергозбереження в будівлях бюджетних закладів, на об?єктах комунальних підприємств та житлових будівлях м.Івано-Франківська на 2019 рік згідно з додатком.

       3. Керівникам виконавчих органів Івано-Франківської міської ради та бюджетних закладів:

3.1. Забезпечити безумовне дотримання лімітів споживання енергоносіїв і комунальних послуг на 2019 рік (далі – ліміти), встановлених рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.12.2018р.  № 1405, та виконання плану заходів з енергозбереження в бюджетних закладах міста на 2018 рік згідно з додатком.

3.2. Щоквартально, до 25 числа місяця, наступного за звітним, інформувати відділ енергозбереження та екології управління економічного та інтеграційного розвитку про використання встановлених лімітів, коштів з міського бюджету на оплату вартості спожитих енергоносіїв та комунальних послуг, а також про виконання заходів з енергозбереження.

       У разі понадлімітного споживання до звітів додавати пояснюючу записку, план заходів для забезпечення виконання встановлених лімітів або пропозиції щодо внесення змін до них з відповідним обґрунтуванням.

3.3. Здійснювати стимулювання ощадного використання енергоресурсів у підпорядкованих бюджетних закладах і установах згідно з Положенням, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.11.2017р. №1006.

4. Керівникам комунальних підприємств забезпечити виконання заходів з енергозбереження згідно з додатком до цього рішення.

5. Управлінню економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради (Н.Кромкач):

5.1. Забезпечити контроль за дотриманням доведених лімітів та внесенням бюджетними закладами інформації про споживання енергоносіїв та комунальних послуг в базу даних муніципальної системи енергетичного моніторингу.

5.2. Здійснювати координацію впровадження енергоощадних заходів у бюджетних закладах і комунальних підприємствах міста, моніторинг використання коштів на їх реалізацію.

5.3. При поданні бюджетними закладами пропозицій щодо необхідності внесення змін до встановлених лімітів та в інших обґрунтованих випадках вносити на розгляд виконавчого комітету міської ради відповідні проекти рішень.

6. Координацію виконання рішення покласти на управління економіч-ного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради (Н.Кромкач).

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Б.Білика.Міський голова                                                                                Руслан МарцінківДодатки:2011-2020 © Всі права застережено.