Рішення виконавчого комітету  "Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту ріш..."  № 412 від 27.06.2012р. 
Документ №412 від 27.06.2012р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про затвердження нової редакції Положення про оренду земельних ділянок у м. Івано-Франківську та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки
Рішення міської ради  №555 від 30.12.2011р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.07.2012УКРАЇНА
 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
від 27.06.2012р.  № 412
м.Івано-Франківськ
 

Про внесення на розгляд сесії міської ради  проекту рішення «Про внесення змін до нової редакції Положення про оренду земельних ділянок у м. Івано-Франківську та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки»


Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради


в и р і ш и в:


1. Внести на розгляд сесії міської ради проект рішення «Про внесення змін до нової редакції Положення про оренду земельних ділянок у м. Івано-Франківську та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки» (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови З.Фітеля.Міський голова                                                        ВікторАнушкевичусПро внесення змін до Положення

про оренду земельних ділянок

у м. Івано-Франківську та

порядок розрахунку орендної плати

за земельні ділянки


З метою підвищення ефективності використання земель, розглянувши звернення електро- та газорозподільчих підприємств, відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.ст.26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

вирішила:


     1. Внести зміни до Положення про оренду земельних ділянок у м. Івано-Франківську та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки, затвердженого рішенням 18 сесії Івано-Франківської міської ради шостого демократичного скликання від 30.12.2011 року № 555-18.


2. Викласти підпункт 9 пункту 7.9 Положення у наступній редакції:


№ з/п

Функціональне використання земельної ділянки

Діюча ставка орендної плати (%)

Пропонована

ставка орендної плати (%)

Примітка

9

Електро- та газорозподільчі підприємства

5

3

Не підтримано МВК


3. Додати в пункт 7.9 Положення підпункт 19:


№ з/п

Функціональне використання земельної ділянки

Діюча ставка орендної плати (%)

Пропоно-

вана

ставка орендної плати (%)

Примітка

19

Земельні ділянки, надані для будівництва будівель та споруд, які не використовуються за цільовим призначенням більше 5 років (будівництво не розпочато)

3

7

Пропозиція МВК


4. Встановити, що підставою для визначення ділянки, яка не використовується за цільовим призначенням, є відсутність декларації про початок виконання будівельних робіт.


5. В пункт 6.15 Положення додати наступне:

«Управлінню Держкомзему (Держземагенства) у м. Івано-Франківську забезпечити надання управлінню земельних відносин примірників договорів оренди землі, які пройшли державну реєстрацію за місяць (до 5 числа наступного календарного місяця)».


      6. Внести наступні зміни в розділ 10 Положення (поновлення договору оренди землі): (пункт в цілому не підтримано МВК)


         6.1. Абзац 2 пункту 10.2 викласти в наступній  редакції:

          «Псля закінчення  строку,  на  який було укладено договір оренди землі,  орендар,  який  належно  виконував  обов'язки  за  умовами договору,  має  переважне  право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення  договору  оренди
землі).
       Орендарі земельних ділянок, які мають намір продовжити користуватися земельною ділянкою, повинні в зазначений в договорі оренди термін звернутись в Дозвільний центр м.Івано-Франківська з заявою (додаток 5) на поновлення договору оренди та представити проект додаткової угоди (додаток 2) в 3-х примірниках.

     Проект додаткової угоди складається управлінням земельних відносин, протягом 10 робочих днів, на підставі документації (додаток 4), яка надійшла з Дозвільного центру м.Івано-Франківська.


     При поновленні договору оренди землі його умови  можуть  бути змінені  за  згодою сторін.  У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних  умов  договору,  переважне  право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється».


        6.2. Пункт 10.3. Поновлення договірних відносин стосовно  оренди  земельної ділянки можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення Івано-Франківської міської ради - виключити

             У разі  якщо  орендар   продовжує   користуватися   земельною ділянкою  після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом  одного   місяця   після   закінчення   строку   договору листа-повідомлення   орендодавця   про  заперечення  у  поновленні договору оренди землі, такий договір вважається поновленим  на  той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.
        У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється із уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу місцевого  самоврядування без прийняття рішення органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної або комунальної власності).
         Уповноважити міського голову (а в разі його відсутності – першого заступника міського голови) підписувати додаткову угоду до договору   оренди  землі  щодо  земельної  ділянки  державної  або комунальної власності.


         6.3. Пункт 10.4 – виключити;


         6.4. Пункт 10.5 – виключити;


     6.5. Пункт 10.6 викласти в наступній редакції:

     «Процедура реєстрації додаткової угоди до договору оренди землі  проводиться, у відповідності до пункту 6.11 даного Положення».

     6.6. Пункт 10.7 викласти в наступній редакції:

         «Один примірник додаткової угоди до договору оренди оренди землі видається орендарю, другий - управлінню земельних відносин, третій залишається в органі, який провів державну реєстрацію».

    6.7. Пункт 10.8 викласти в наступній редакції:

       «Орендар зобов'язаний, протягом 5 робочих днів  після  державної  реєстрації додаткової угоди до договору оренди  землі,  надати її копію в податкову інспекцію в м. Івано-Франківську для адміністрування.

        Управлінню Держкомзему (Держземагенства) у м. Івано-Франківську забезпечити    надання    управлінню з   емельних    відносин       примірників

додаткових угод до договорів оренди землі, які пройшли державну реєстрацію за місяць (до 5 числа наступного календарного місяця)».

    6.8. Пункт 10. 9 викласти в наступній редакції:

        « Додаткова угода до договору оренди землі про його  поновлення має  бути  укладена  сторонами  у  місячний  строк (після підписання орендарем) в обов'язковому порядку. Вразі не своєчасного укладання орендарем додаткової угоди,  на період: по закінченню дії договору оренди землі і до укладання додаткової угоди, встановлюється сума орендної плати з розрахунку:

      - до 60 календарних днів: по основному договору оренди землі;

     - більше 60 календарних днів - розмір орендної плати  встановлюється в подвійному розмірі орендної плати, але не більше 10% від нормативної грошової оцінки землі.

        Відмова, а також наявне  зволікання  в  укладенні  додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді (з метою підготовки позовної заяви до суду, управління земельних відносин направляє інформацію з даного приводу в юридичний відділ виконавчого комітету міської ради, а також повідомляє територіальний орган з контролю за використанням та охороною земель).         

       У разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку  одержання земельної ділянки на праві оренди.

    Орендар суму орендної плати  розраховує  самостійно та включає  до декларації по платі за землю  у терміни визначенні  у п.8.7 Положення.


     6.9. Внести зміни в додаток 4 Положення (перелік документів, необхідних для поновлення договору оренди землі):

         - заява  на ім’я міського голови (додаток 5);

     - копії документів, що посвідчують особу, правоустановчі документи юридичної особи, банківські реквізити;

            - копія договору оренди землі;

     - акт підтвердження меж та конфігурації земельної ділянки на місцевості (складається ліцензованою землевпорядною організацією);

        - витяг з державного реєстру земель. (В разі відсутності на договорі відмітки про внесення в державний реєстр).

    - довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) з податкової інспекції.

       - проект додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки, підписаний орендарем та скріплений печаткою (при наявності).

        -  витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку землі.

       7. Відділу патронатної служби опублікувати дане рішення в газеті «Західний кур’єр».

8. Рішення набуває чинності:

8.1. По пунктах 2; 3; 4 - з  01.01.2014 року.

         8.2. По пунктах 5; 6 – з дня опублікування в засобах масової інформації.

9. Відповідальність за організацію виконання даного рішення покласти на начальника управління земельних відносин виконавчого комітету міської ради І. Гаркота.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища  та  сприяння   розвитку   сіл     ( голова комісії П. Гавриш).Міський голова                Віктор Анушкевичус2011-2020 © Всі права застережено.