Рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення від 15.02.2018р. №43-18 (і..."  № 223-30 від 26.09.2019р. 
Документ №223 від 26.09.2019р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

30.09.2019 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(30  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 26.09.2019р.  № 223-30
 

Про внесення змін до рішення від 15.02.2018р. №43-18 (із змінами)

Керуючись ст. ст. 26, 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ст. ст. 16, 72, 74 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 “Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень“, беручи до уваги рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.04.2014 № 578 “Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу“, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 № 391 “Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу“ та Наказ  Міністерства фінансів України від 16.09.2019 №382 «Про внесення змін до Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Івано-Франківською міською радою у 2018 році», міська рада


вирішила:


  1. Внести зміни  в рішення ради від 15.02.2018р. №43-18 (із змінами від 21.06.2018р. №200-20), виклавши пп.1.1, пп.1.2, пп.1.6, пп.1.7  п.1., в такій редакції:

«1.1 Розмір запозичення (основна сума боргу) – 800 000 000 грн (вісімсот мільйонів гривень), у тому числі:

у 2018 році – 300 000 000 грн:

серія В 100 000 000 грн;

серія С 100 000 000 грн;

серія D 100 000 000 грн;

у 2019 році – 500 000 000грн:

серія E 100 000 000 грн;

серія F 100 000 000 грн;

серія G 100 000 000 грн;

серія H 100 000 000 грн;

серія I 100 000 000 грн.

1.2 Відсоткова ставка за користування кредитними коштами:

у 2018 році – не більше 22% річних;

у 2019 році – 19,50% річних з можливістю перегляду кожні 6 місяців у разі зміни облікової ставки Національного банку України, але не менше ніж 16,00% річних та не більше 23,00% річних.

1.6  Період, на який здійснюється випуск:

2018 рік – 1096 днів (3 роки);

2019 рік – 1461 дні (4 роки).

1.7 Строк погашення основної суми боргу:

за запозиченнями 2018 року – не пізніше 30 червня 2021;

за запозиченнями 2019 року – не пізніше 30 червня 2023.».

  1. Викласти п.2. в такій редакції:

«Мета запозичення – використання коштів від випуску облігацій місцевої позики на забезпечення фінансування заходів з розвитку соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури міста, відповідно до напрямків використання наведених в додатках (додаються).»

  1. П.3. викласти в такій редакції:

«3. Встановити що:

3.1 Емісія  облігацій здійснюється шляхом публічної пропозиції.

3.2 Емітент до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, визначених у проспекті емісії облігацій та рішенні про емісію, може у встановленому порядку прийняти рішення про відмову від розміщення облігацій.

3.3 У разі необхідності передбачається можливість прийняття рішення про реструктуризацію боргових зобов’язань за запозиченням, здійсненим шляхом випуску/емісії облігацій, за умови отримання письмової згоди власників облігацій.

3.4 Рішення про анулювання викуплених облігацій може бути прийнято у разі, якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії).»

  1. Пп.4.2 п.4 викласти в такій редакції:

«4.2 передбачити у загальному фонді міського бюджету м. Івано- Франківська на 2018-2023 роки видатки на обслуговування боргу.».

5. п.5. викласти в такій редакції:

«5. Делегувати виконавчому комітету приймати рішення щодо:

5.1 складання проспекту емісії облігацій та оформлення і підписання рішення про емісію облігацій;

5.2 оформлення проспекту облігацій, додатку до проспекту облігацій;

5.3 оформлення публічної пропозиції облігацій;

5.4 укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

5.5 залучення до розміщення андерайтера (у разі потреби);

5.6 зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (в межах відповідного бюджетного періоду);

5.7 внесення змін до проспекту емісії облігацій та рішення про емісію облігацій;

5.8 затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

5.9 затвердження результатів розміщення облігацій;

5.10 затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій;

5.11 викупу облігацій у випадках, передбачених проспектом емісії, рішенням про емісію облігацій;

5.12 дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій, дострокове закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

5.13 повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій а результатів емісії облігацій виконавчим комітетом, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігації;

5.14 проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.».

6. Рішення від 16.08.2019 року №197-28 вважати недійсним.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови-начальника фінансового управління В. Сусаніну та постійну депутатську комісію з питань бюджету (Р. Онуфріїв).

Міський голова                                                                Руслан МарцінківДодатки:2011-2020 © Всі права застережено.