НОРМАТИВНІ АКТИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вівторок, 19 листопада 2019 року
 Рішення міської ради  "Про реорганізацію Черніївської сільської ради та Підлуз..."  № 239-31 від 09.10.2019р. 
Документ №239 від 09.10.2019р. Чинний
        

 
Проекти документа

Пректів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

13.10.2019 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(31  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 09.10.2019р.  № 239-31
 

Про реорганізацію Черніївської сільської ради та Підлузької сільської ради шляхом приєднання до Івано-Франківської міської ради


Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2 ст. 83 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, враховуючи рішення Івано-Франківської міської ради «Про добровільне приєднання Черніївської сільської територіальної громади Тисменицького району Івано-Франківської області до Івано-Франківської міської територіальної громади» №229 від 09.10.2019р., «Про добровільне приєднання Підлузької сільської територіальної громади Тисменицького району Івано-Франківської області до Івано-Франківської міської територіальної громади» №230 від 09.10.2019р., рішення Черніївської сільської ради «Про добровільне приєднання Черніївської сільської територіальної громади Тисменицького району Івано-Франківської області до Івано-Франківської міської територіальної громади» №24-22/2019 від 09.10.2019р., рішення Підлузької сільської ради  «Про добровільне приєднання Підлузької сільської територіальної громади Тисменицького району Івано-Франківської області до Івано-Франківської міської територіальної громади» №2098-31-2/2019 від 09.10.2019р., міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Реорганізувати Черніївську сільську раду Тисменицького району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ 04356449), місцезнаходження: вул. Стасюка, 4 с. Черніїв, Тисменицького району, Івано-Франківської області) шляхом приєднання до Івано-Франківської міської ради (ЄДРПОУ  33644700), місцезнаходження: вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область.

    1. Івано-Франківська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Черніївської сільської ради.
    1. . Утворити Комісію з реорганізації Черніївської сільської ради  у складі:

1) Голова комісії: Вітенко Микола Іванович – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________; місце реєстрації: вул. _________________, м. Івано-Франківськ);              

2) Член комісії: Гордюк Олександра Романівна – заступник начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________; місце реєстрації: вул. _______________ м. Івано-Франківськ);

3) Член комісії: Гриненько Ігор Іванович – директор Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________; місце реєстрації: вул. __________________, м. Івано-Франківськ);

4)  Член комісії:  Грейда Богдан Дмитрович – виконуючий обов’язки старости у Черніївському старостинському окрузі (реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________; місце реєстрації: вул. ________________, м. Івано-Франківськ);

5) Член комісії: Шак Мар’яна Василівна - головний бухгалтер Черніївської сільської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________; місце реєстрації: вул._____________ с.Черніїв, Тисменицького району Івано-Франківської області);

6) Член комісії: Турів Іван Володимирович – спеціаліст-землевпорядник  Черніївської сільської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________; місце реєстрації: вул. ____________, с. Угорники Івано-Франківської міської ради);

Зміни до персонального складу Комісії з реорганізації вносяться згідно розпорядження міського голови.

2. Реорганізувати Підлузьку сільську раду (ЄДРПОУ 20559703), місцезнаходження: вул. Шевченка, 39, с. Підлужжя, Тисменицького району, Івано-Франківської області) шляхом приєднання до Івано-Франківської міської ради (ЄДРПОУ  33644700), місцезнаходження: вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область.

2.1. Івано-Франківська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Підлузької сільської ради.

2.2. Утворити Комісію з реорганізації Підлузької сільської ради у складі:

1) Голова комісії: Вітенко Микола Іванович – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________; місце реєстрації: вул. ____________, м. Івано-Франківськ);              

2) Член комісії: Гордюк Олександра Романівна – заступник начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________; місце реєстрації: вул. ____________ м. Івано-Франківськ);

3) Член комісії: Гриненько Ігор Іванович – директор Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради  (реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________; місце реєстрації: вул. _________________);

4)  Член комісії:  Стойко Ярина Іванівна - виконуючий обов’язки старости у Підлузькому старостинському окрузі (реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________; місце реєстрації: вул.____________ с. Підлужжя, Тисменицького району Івано-Франківської області);

5) Член комісії: Лапінська Надія Ярославівна – головний бухгалтер Підлузької сільської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________; місце реєстрації: вул. __________ с. Підлужжя, Тисменицького району Івано-Франківської області);

       Зміни до персонального складу Комісії з реорганізації вносяться згідно розпорядження міського голови.

3. Покласти на Комісії з реорганізації Черніївської сільської ради та Підлузької сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Черніївської сільської ради та Підлузької сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2019 р.

4. Затвердити План заходів з реорганізації Черніївської сільської ради та Підлузької сільської ради (додаток 1)

5. Затвердити форму передавального акта (додаток 2).

6. Затвердити форму акта приймання-передачі документів (додаток 3).

7. Комісіям з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Черніївської сільської ради та Підлузької сільської ради у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Івано-Франківській міській раді.

8. Міському голові утворити комісію з приймання документів від Черніївської сільської ради та Підлузької сільської ради. Уповноважити голову комісії з приймання документів підписати акти приймання-передачі документів від Черніївської сільської ради та Підлузької сільської ради.

9. Головам комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом заходів з реорганізації Черніївської сільської ради та Підлузької сільської ради.

10. Уповноважити міського голову звертатися до органів місцевого самоврядування, органів державної влади, в тому числі до Тисменицької районної ради, Тисменицької районної державної адміністрації, щодо  майнових питань, питань зміни власників юридичних осіб, що перебувають на території сіл, що приєдналися до Івано-Франківської міської ради, а також, у випадку необхідності створювати комісії, необхідні для реалізації зазначених повноважень.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради І.Шевчука.Міський голова                                                  Руслан Марцінків
Додатки:2011-2019 © Всі права застережено.