Рішення міської ради  "Про оформлення рішень про емісію та делегування повнова..."  № 291-32 від 08.11.2019р. 
Документ №291 від 08.11.2019р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення від 08.11.2019р.№291-32
Рішення міської ради  №316 від 20.11.2019р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд міської ради проєкту рішення "Про внесення змін до рішення від 08.11.2019 р. № 291-32"
Рішення виконавчого комітету  №1380 від 19.11.2019р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

12.11.2019 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(32  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 08.11.2019р.  № 291-32
 

Про оформлення рішень про емісію та делегування повноважень


Керуючись ст. ст. 26, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. ст. 16, 72, 74 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», беручи до уваги, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 № 391 «Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу», Наказ  Міністерства фінансів України від 16.09.2019 №382 «Про внесення змін до Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Івано-Франківською міською радою у 2018 році», рішення міської ради  №223-30 від 26.09.2019 «Про внесення змін до рішення від 15.02.2018 р. №43-18 (із змінами)» та рішення виконавчого комітету від 06.11.2019р. №1319 «Про визначення переможця відбору послуг з андеррайтингу та послуг платіжного агента для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики», міська рада


вирішила:


 1. Виконавчому комітету під час оформлення рішень про емісію облігацій серій «E», «F», «G» «H», «I» передбачити:

1.1 розмір відсоткової ставки за облігаціями:

на 1-2 відсоткові періоди – на рівні 17,99% річних;

на 3-14 відсоткові періоди розмір відсоткової ставки переглядається кожні 6 місяців, але не пізніше ніж, за 3 місяці до дати початку кожного другого відсоткового періоду, у разі зміни облікової ставки Національного банку України, та визначається як сума розміру облікової ставки Національного банку плюс 2,5% річних, але не може бути меншою, ніж 16,00% річних та більшою 23,00% річних;

1.2 строк погашення облігацій не пізніше 30.06.2023, у тому числі:

за серією E (100 000 000 грн) – не пізніше 31.12.2020;

за серією F (100 000 000 грн) – не пізніше 31.12.2021;

за серією G (100 000 000 грн) – не пізніше 31.12.2022;

за серією H (100 000 000 грн) та серією I (100 000 000 грн) – не пізніше 30.06.2023;

1.3 можливість дострокового погашення облігацій;

1.4 можливість викупу облігацій;

1.5 можливість прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;

1.6 можливість реструктуризації боргових зобов’язань;

1.7 можливість анулювання викуплених облігацій.

2.        Здійснити розміщення облігацій серій шляхом публічної пропозиції без оформлення проспекту з залученням до розміщення андеррайтера АТ «Ощадбанк».

 1. Делегувати виконавчому комітету приймати рішення щодо:
  1. зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій (у межах відповідного бюджетного періоду);
  2. затвердження результатів емісії облігацій;
  3. затвердження звіту про результати емісії облігацій;
  4. проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції;
  5. перегляду та встановлення відсоткової ставки за облігаціями на відповідні відсоткові періоди, на умовах, визначених у п.1.1 цього рішення;
  6. повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій уповноваженим органом емітента, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови-начальника фінансового управління В. Сусаніну та постійну депутатську комісію з питань бюджету (Р. Онуфріїв).

Міський голова                                                                Руслан Марцінків
2011-2020 © Всі права застережено.