Рішення міської ради  "Про реорганізацію Добровлянської сільської ради шляхом ..."  № 421-35 від 27.12.2019р. 
Документ №421 від 27.12.2019р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд міської ради проєкту рішення "Про затвердження передавального акта Добровлянської сільської ради"
Рішення виконавчого комітету  №38 від 16.01.2020р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

31.12.2019 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(35  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 27.12.2019р.  № 421-35
 

Про реорганізацію Добровлянської сільської ради шляхом приєднання до Івано-Франківської міської ради


Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2 ст. 83 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, враховуючи рішення Івано-Франківської міської ради «Про добровільне приєднання Добровлянської сільської територіальної громади Тисменицького району Івано-Франківської області до Івано-Франківської міської територіальної громади» № 415-35 від 27.12.2019р., рішення XXIV сесії Добровлянської сільської ради «Про добровільне приєднання Добровлянської сільської територіальної громади Тисменицького району Івано-Франківської області до Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади» від 26.12.2019р., міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати Добровлянську сільську раду Тисменицького району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ 20562125), місцезнаходження: вул.Шевченка, 26, с. Добровляни, Тисменицький район, Івано-Франківська область) шляхом приєднання до Івано-Франківської міської ради (ЄДРПОУ  33644700), місцезнаходження: вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область).

    1. Івано-Франківська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Добровлянської сільської ради.
    2. Утворити Комісію з реорганізації Добровлянської сільської ради  у складі:

1) Голова комісії: Вітенко Микола Іванович – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків __________; місце реєстрації: вул. ___________, м. Івано-Франківськ);              

2) Член комісії: Гордюк Олександра Романівна – заступник начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків . ___________; місце реєстрації: вул. . ___________, м. Івано-Франківськ);

3) Член комісії: Гриненько Ігор Іванович – директор Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків . ___________; місце реєстрації: вул. . ___________, м. Івано-Франківськ);

4)  Член комісії:  Кашуба Петро Миколайович– виконуючий обов’язки старости у Добровлянському старостинському окрузі (реєстраційний номер облікової картки платника податків . ___________; місце реєстрації: вул. . __________, с.Добровляни, Тисменицький район, Івано-Франківська область);

5) Член комісії: Третяк Христина Тарасівна - головний бухгалтер Добровлянської сільської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків . ___________; місце реєстрації: вул. ___________, м.Івано-Франківськ);

Зміни до персонального складу Комісії з реорганізації вносяться згідно розпорядження міського голови.

       4. Покласти на Комісію з реорганізації Добровлянської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Добровлянської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2019 р.

5. Затвердити План заходів з реорганізації Добровлянської сільської ради (додаток 1).

6. Затвердити форму передавального акта (додаток 2).

7. Затвердити форму акта приймання-передачі документів (додаток 3).

8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Добровлянської сільської ради у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Івано-Франківській міській раді.

9. Міському голові утворити комісію з приймання документів від Добровлянської сільської ради. Уповноважити голову комісії з приймання документів підписати акти приймання-передачі документів від Добровлянської сільської ради.

10. Голові комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів передбачених Планом заходів з реорганізації Добровлянської сільської ради.

11. Уповноважити міського голову звертатися до органів місцевого самоврядування, органів державної влади, в тому числі до Тисменицької районної ради, Тисменицької районної державної адміністрації, щодо  майнових питань, питань зміни власників юридичних осіб, що перебувають на території села, що приєдналося до Івано-Франківської міської ради, а також, у випадку необхідності створювати комісії, необхідні для реалізації зазначених повноважень.

12.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради І.Шевчука.Міський голова                                                  Руслан МарцінківДодатки:2011-2021 © Всі права застережено.