Рішення міської ради  "Про реорганізацію Добровлянської сільської ради шляхом ..."  № 421-35 від 27.12.2019р. 
Документ №421 від 27.12.2019р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

31.12.2019 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(35  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 27.12.2019р.  № 421-35
 

Про реорганізацію Добровлянської сільської ради шляхом приєднання до Івано-Франківської міської ради


Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2 ст. 83 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, враховуючи рішення Івано-Франківської міської ради «Про добровільне приєднання Добровлянської сільської територіальної громади Тисменицького району Івано-Франківської області до Івано-Франківської міської територіальної громади» № 415-35 від 27.12.2019р., рішення XXIV сесії Добровлянської сільської ради «Про добровільне приєднання Добровлянської сільської територіальної громади Тисменицького району Івано-Франківської області до Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади» від 26.12.2019р., міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати Добровлянську сільську раду Тисменицького району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ 20562125), місцезнаходження: вул.Шевченка, 26, с. Добровляни, Тисменицький район, Івано-Франківська область) шляхом приєднання до Івано-Франківської міської ради (ЄДРПОУ  33644700), місцезнаходження: вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область).

    1. Івано-Франківська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Добровлянської сільської ради.
    2. Утворити Комісію з реорганізації Добровлянської сільської ради  у складі:

1) Голова комісії: Вітенко Микола Іванович – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків __________; місце реєстрації: вул. ___________, м. Івано-Франківськ);              

2) Член комісії: Гордюк Олександра Романівна – заступник начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків . ___________; місце реєстрації: вул. . ___________, м. Івано-Франківськ);

3) Член комісії: Гриненько Ігор Іванович – директор Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків . ___________; місце реєстрації: вул. . ___________, м. Івано-Франківськ);

4)  Член комісії:  Кашуба Петро Миколайович– виконуючий обов’язки старости у Добровлянському старостинському окрузі (реєстраційний номер облікової картки платника податків . ___________; місце реєстрації: вул. . __________, с.Добровляни, Тисменицький район, Івано-Франківська область);

5) Член комісії: Третяк Христина Тарасівна - головний бухгалтер Добровлянської сільської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків . ___________; місце реєстрації: вул. ___________, м.Івано-Франківськ);

Зміни до персонального складу Комісії з реорганізації вносяться згідно розпорядження міського голови.

       4. Покласти на Комісію з реорганізації Добровлянської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Добровлянської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2019 р.

5. Затвердити План заходів з реорганізації Добровлянської сільської ради (додаток 1).

6. Затвердити форму передавального акта (додаток 2).

7. Затвердити форму акта приймання-передачі документів (додаток 3).

8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Добровлянської сільської ради у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Івано-Франківській міській раді.

9. Міському голові утворити комісію з приймання документів від Добровлянської сільської ради. Уповноважити голову комісії з приймання документів підписати акти приймання-передачі документів від Добровлянської сільської ради.

10. Голові комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів передбачених Планом заходів з реорганізації Добровлянської сільської ради.

11. Уповноважити міського голову звертатися до органів місцевого самоврядування, органів державної влади, в тому числі до Тисменицької районної ради, Тисменицької районної державної адміністрації, щодо  майнових питань, питань зміни власників юридичних осіб, що перебувають на території села, що приєдналося до Івано-Франківської міської ради, а також, у випадку необхідності створювати комісії, необхідні для реалізації зазначених повноважень.

12.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради І.Шевчука.Міський голова                                                  Руслан МарцінківДодатки:2011-2020 © Всі права застережено.