Рішення міської ради  "Про здійснення запозичення до місцевого бюджету у 2020 ..."  № 429-35 від 27.12.2019р. 
Документ №429 від 27.12.2019р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

31.12.2019 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(35  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 27.12.2019р.  № 429-35
 

Про здійснення запозичення до місцевого бюджету у 2020 роціКеруючись ст. ст. 26, 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ст. ст. 16, 72, 74 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 “Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень“, беручи до уваги рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 № 391 “Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу“, міська рада


вирішила :


1.  Здійснити запозичення до міського бюджету в 2020 році відповідно до таких істотних умов:

1.1. Розмір запозичення (основна сума боргу) – 500 000 000 грн., в тому числі:

Серії E - 100 000 000 грн;

Серії F - 100 000 000 грн;

Серії G - 100 000 000 грн;

Серії H - 100 000 000 грн;

Серії I - 100 000 000 грн.

1.2. Відсоткова ставка за користування залученими коштами – не більше 21 відсотків річних.

1.3. Відсотки за облігаціями виплачуються щоквартально.

1.4. Номінальна вартість облігації – 10 000 грн.

1.5. Період, на який здійснюються запозичення – 1643 дні (4 роки).

1.6. Строк погашення основної суми боргу – не пізніше 30.06.2024.

1.7. Вид облігацій: відсоткові.

1.8. Тип облігацій: іменні.

2. Мета запозичення – використання коштів від випуску облігацій місцевої позики на забезпечення  фінансування заходів з розвитку соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури міста.

3. Встановити що:

3.1. Емісія  облігацій здійснюється шляхом публічної пропозиції без оформлення проспекту облігацій.

3.2. Емітент до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, визначених у проспекті емісії облігацій та рішенні про емісію, може у встановленому порядку прийняти рішення про відмову від розміщення облігацій.

3.3 У разі необхідності передбачається можливість прийняття рішення про реструктуризацію боргових зобов’язань за запозиченням, здійсненим шляхом випуску/емісії облігацій, за умови отримання письмової згоди власників облігацій.

3.4 Рішення про анулювання викуплених облігацій може бути прийнято у разі, якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії).

3.5. Облігації випускаються з можливістю дострокового погашення»

4. Фінансовому управлінню (В. Сусаніна):

4.1 внести зміни до бюджету розвитку міського бюджету  на 2020 рік з  врахуванням  здійснення запозичення;

4.2 передбачати у загальному фонді міського бюджету  на 2020-2024 роки видатки на обслуговування боргу.

5. Делегувати виконавчому комітету повноваження з прийняття наступних рішень:

5.1  оформлення та підписання рішення про емісію облігацій;

5.2  оформлення публічної пропозиції облігацій;

5.3 укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

5.4  залучення до розміщення андерайтера (у разі потреби);

5.5 зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій (у межах відповідного бюджетного періоду);

5.6 затвердження результатів емісії облігацій;

5.7 затвердження звіту про результати емісії облігацій;

5.8 викупу облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій;

5.9 дострокового закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

5.10 повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій уповноваженим органом емітента, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;

5.11 проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.

6.  Уповноважити заступника міського голови-начальника фінансового управління В. Сусаніну здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані з залученням запозичення до міського бюджету, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані з залученням запозичення.

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови-начальника фінансового управління (В. Сусаніна) та постійну комісію з питань бюджету.Міський голова                                        Руслан Марцінків
2011-2021 © Всі права застережено.