Рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення 34 сесії міської ради від ..."  № 18-36 від 24.01.2020р. 
Документ №18 від 24.01.2020р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення виконавчого комітету  Про порядок використання коштів на надання фінансової підтримки для реалізації проєктів револьверного фонду
Рішення виконавчого комітету  №224 від 20.02.2020р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

28.01.2020 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(36  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 24.01.2020р.  № 18-36
 

Про внесення змін до рішення 34 сесії міської ради від 18.12.2019р.«Про міський бюджет на 2020 рік» № 380-34
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Івано-Франківська  міська рада


в и р і ш и л а:


 1. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету:
  1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від  16.12.2019р. №539 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 внести зміни до рішення «Про міський бюджет на 2020 рік», а саме:
   1. Згідно Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а саме:


1020   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми                     0921

навчальними  закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,

інтернатом при   школі ), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями,  колегіумами


1070   Надання загальної середньої освіти спеціальними                            0922

загальноосвітніми школами- інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які  потребують корекції

фізичного та ( або ) розумового  розвитку


1090  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами                  0960

освіти, заходи із  позашкільної роботи з дітьми


1100 Надання спеціальної освіти школами естетичного                           0960

виховання   (музичними, художніми, хореографічними,

театральними, хоровими, мистецькими)             


1110  Підготовка кадрів професійно-технічними закладами                   0930

та іншими   закладами  освіти  


1150  Методичне забезпечення діяльності навчальних    закладів          0990


        замінити такими позиціями:


1020   Надання загальної середньої освіти закладами загальної             0921

середньої  освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами

( відділеннями,  групами ))                                  

         

1070 Надання загальної середньої освіти навчально-                              0922

реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми

потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку     

        

1090 Надання позашкільної освіти закладами                                          0960

позашкільної освіти, заходи із  позашкільної роботи з дітьми


1100 Надання спеціальної освіти мистецькими                                       0960

школами                                  


1110  Підготовка кадрів закладами професійної                                      0930

( професійно-технічної ) освіти  та іншими  закладами  освіти  


1150 Методичне забезпечення діяльності закладів                                 0990

освіти                                 


1.1.2.        Здійснити перерозподіл бюджетних коштів спеціального фонду міського бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) головному розпоряднику бюджетних коштів управління капітального будівництва, зокрема:

 • зменшити призначення, а саме:

ТПКВКМБ 1511010 «Надання дошкільної освіти» на суму 400,0 тис. грн;

ТПКВКМБ 1511020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» на суму 200,0 тис. грн;

ТПКВКМБ 1512010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на суму 300,0 тис. грн;

ТПКВКМБ 1512030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» на суму 500,0 тис. грн;

ТПКВКМБ 1514060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» на суму 1900,0 тис. грн;

ТПКВКМБ 1516030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 27029,4 тис. грн.

 • збільшити призначення, а саме:

ТПКВКМБ 1517310 «Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства» на суму 27029,4 тис. грн;

ТПКВКМБ 1517321 «Будівництво1 освітніх установ та закладів» на суму 600,0 тис. грн;

ТПКВКМБ 1517322 «Будівництво1 медичних установ та закладів» на суму 800,0 тис. грн;

ТПКВКМБ 1517324 «Будівництво1 установ та закладів культури» на суму 1900,0 тис. грн.

1.2 Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від  18.12.2019 р. №545 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» внести зміни до рішення «Про міський бюджет на 2020 рік», а саме у додатку 1 до рішення позицію «25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ» замінити позицією «25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".


          1.3 Відповідно до рішення 35 сесії сьомого демократичного скликання Івано-Франківської міської ради  від  27.12.2019 року №415-35 “Про добровільне приєднання Добровлянської сільської територіальної громади до Івано-Франківської міської територіальної громади” збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 200,0 тис. грн, зокрема:

 • по КБКД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» - на 5,0 тис. грн,
 • по КБКД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» - на 4,0 тис. грн,
 • по КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - на 100,0 тис. грн,
 • по КБКД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» - на 50,0 тис. грн,
 • по КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - на 40,0 тис. грн,
 • по КБКД 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» - на 1,0 тис. грн,

відповідно  врахувати у міському бюджеті видатки загального фонду   в сумі 200,0 тис. грн, зокрема:

головному розпоряднику бюджетних коштів департамент культури міської ради в сумі 93,9 тис. грн:

 • за ТПКВКМБ 1014030 «Бібліотеки» - 53,3 тис. грн;
 • за ТПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 40,6 тис. грн

        головному розпоряднику бюджетних коштів управління охорони здоров’я  в сумі 6,1 тис. грн за ТПКВКМБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на суму 6,1 тис. грн;

головному розпоряднику бюджетних коштів виконавчий комітет міської ради  в сумі 50,0  тис. грн за ТПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 50,0 тис. грн;

головному розпоряднику бюджетних коштів департамент житлової, комунальної політики та благоустрою в сумі 50,0  тис. грн за  ТПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»  на суму 50,0 тис. грн.

         1.4 Спрямувати частину залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2020р. по загальному фонду міського бюджету в сумі 800,0 тис. грн, головному розпоряднику бюджетних коштів департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою за ТПКВКМБ 1217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».

       Доручити Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради розробити та затвердити на засіданні виконавчого комітету Порядок використання коштів на надання фінансової підтримки для реалізації проектів револьверного фонду.

1.5 Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради №1332-33/2019 від 20.12.2019р. «Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2020 рік» врахувати у міському бюджеті субвенцію з обласного бюджету в сумі 550,0 тис. грн, відповідно збільшивши загальний обсяг доходів спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету за КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 550,0 тис. грн та спрямувати на збільшення загального обсягу видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету за головними розпорядниками бюджетних коштів:

- департамент освіти та науки ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» за об’єктом «Субвенція з обласного бюджету на капітальний ремонт приміщень Івано-Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням німецької мови на вул. І. Франка в м. Івано-Франківськ» в сумі 300,0 тис. грн;

- управління охорони здоров’я ТПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» за об’єктом «Субвенція з обласного бюджету на капітальний ремонт 4-го поверху комунального некомерційного підприємства «Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради» в сумі 50,0 тис. грн;

- управління капітального будівництва ТПКВКМБ 1517310 «Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства» за об’єктом «Субвенція з обласного бюджету на будівництво дитячого спортивного майданчика на розі вулиці Коновальця-Блавацького в мікрорайоні Опришівці Івано-Франківської міської ради» в сумі 200,0 тис. грн.

1.6 Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради №1333-33/2019 від 20.12.2019р. «Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2020 році» врахувати у міському бюджеті субвенцію з обласного бюджету в сумі 4793,0 тис. грн, відповідно збільшивши загальний обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету за КБКД 41053600 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів» в сумі 4793,0 тис. грн та спрямувати на збільшення загального обсягу видатків спеціального фонду міського бюджету за головними розпорядниками бюджетних коштів:

- департамент освіти та науки ТПКВКМБ 0618311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» за об’єктом «Субвенція з обласного бюджету на проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території Івано-Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 в м. Івано-Франківську» в сумі 295,0 тис. грн;

- департамент житлової, комунальної політики та благоустрою ТПКВКМБ 1218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» в сумі 1725,0 тис. грн, а саме за об’єктами:

«Субвенція з обласного бюджету на нове будівництво колектора зовнішньої дощової каналізації з камерами переключення від вулиці Надрічної до вулиці Промислової через вулицю Крайківського до початку вулиці Гарбарської у м. Івано-Франківську (коригування)» в сумі 1500,0 тис. грн;

«Субвенція з обласного бюджету на придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на території мікрорайону Опришівці Івано-Франківської міської ради» в сумі 30,0 тис. грн;

«Субвенція з обласного бюджету на проект організації території дендрологічного парку «Дружба» загальнодержавного значення ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» в сумі 195,0 тис. грн;

- управління капітального будівництва ТПКВКМБ 1518311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» в сумі 2773,0 тис. грн, а саме за об’єктами:

«Субвенція з обласного бюджету на будівництво каналізаційної мережі в с. Угорники Івано-Франківської міської ради. (Нове будівництво)» в сумі 1000,0 тис. грн;

«Субвенція з обласного бюджету на реконструкцію дворової господарсько-побутової та дощової каналізації на вул. Хіміків, 15-19 в м. Івано-Франківську (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)» в сумі 1773,0 тис. грн.

1.7 Врахувати у міському бюджеті субвенцію Хриплинської сільської ради, згідно рішення 41 сесії сьомого демократичного скликання Хриплинської сільської  ради  від  21.12.2019 року №4-41/2019 «Про сільський бюджет на 2020 рік» в сумі 4000,0 тис. грн, відповідно збільшивши загальний обсяг доходів спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету за КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 4000,0 тис. грн та спрямувати на збільшення загального обсягу видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) міського за головним розпорядником коштів управління капітального будівництва:

за КПКВКМБ 1517310 «Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства» в сумі 2000,0 тис. грн за об’єктом «Будівництво каналізаційної мережі в с. Хриплин Івано-Франківської міської ради (ПВР+роботи) (субвенція з с. Хриплин)»;

за КПКВКМБ 1517321 «Будівництво1 освітніх установ та закладів»  в сумі 2000,0 тис. грн за об’єктом «Розширення загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в с.Хриплин  (І п.к.) (субвенція з с. Хриплин)».

          1.8 Внести зміни в додаток 7 «Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році» в частині головного розпорядника коштів департамент культури Івано-Франківської міської ради добавивши ТПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» в сумі 7000,0 тис. грн відповідно до «Комплексної програми підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки».

1.9 Відповідно до звернення головних розпорядників бюджетних коштів здійснити перерозподіл бюджетних коштів загального фонду  міського бюджету, а саме:

- зменшити призначення загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів виконавчий комітет міської ради за ТПКВКМБ 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», «Програма легалізації найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств м. Івано-Франківська на 2017-2020 рр», в сумі 32,0 тис. грн;

збільшити призначення загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради по ТПКВКМБ  2717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», «Програма легалізації найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств м. Івано-Франківська на 2017-2020 рр», в сумі 32,0 тис. грн;

зменшити призначення загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів фінансове управління виконавчого комітету міської ради за ТПКВКМБ 3710180 «Інша діяльність у сфері державного управління» в сумі 562,2 тис. грн, зокрема:

«Програма розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в м. Івано-Франківську на 2020-2025 роки», зокрема Підпрограма «Доступ громадян до публічної інформації органів місцевого самоврядування м. Івано-Франківська» в сумі 405,8 тис. грн;

«програма «Духовне життя на 2020-2025 роки» в сумі 156,4 тис. грн;

збільшити призначення загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів виконавчий комітет міської ради в сумі                   562,2 тис. грн, а саме:

за ТПКВКМБ 0218420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації», «Програма розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в м. Івано-Франківську на 2020-2025 роки», зокрема Підпрограма «Доступ громадян до публічної інформації органів місцевого самоврядування м. Івано-Франківська» в сумі 405,8 тис. грн;

за ТПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» «Муніципальна програма «Духовне життя на 2020-2025 роки» в сумі 156,4 тис. грн;

 • зменшити  призначення загального фонду  міського бюджету  по головному розпоряднику бюджетних коштів фінансове управління виконавчого комітету міської ради за ТКВКМБ 3718600 «Обслуговування місцевого боргу»  в сумі 10 000,0 тис. грн;
 • збільшити призначення загального фонду  міського бюджету по головному розпоряднику коштів департамент освіти та науки за  ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами ( відділеннями, групами ))  в сумі 10 000,0 тис. грн.

1.10 Відповідно до звернення головних розпорядників бюджетних коштів здійснити перерозподіл бюджетних коштів спеціального фонду місцевого бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) між головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме:

 • зменшити призначення спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) по головному розпоряднику коштів управління капітального будівництва ТПКВКМБ 1517310 «Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства» по об’єкту  «Капітальний ремонт інженерних мереж» на суму 1475,3 тис. грн;
 • збільшити призначення загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів управління транспорту та зв'язку  виконавчого комітету міської ради за КПКВКМБ  1910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» в сумі – 1033,3 тис. грн;

збільшити призначення загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів управління охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради за КПКВКМБ  0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» в сумі 222,0 тис. грн;

збільшити призначення загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради за КПКВКМБ  2710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» в сумі 220,0 тис. грн.

 • зменшити призначення спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) за головним розпорядником коштів фінансове управління виконавчого комітету міської ради КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за об’єктом  «Субвенція на капітальний ремонт території с. Добровляни» на суму 600,0 тис. грн.
 • збільшити призначення спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) за головним розпорядником коштів управління капітального будівництва КПКВКМБ 1517310 «Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства» за об’єктом «Капітальний ремонт інженерних мереж» на суму 600,0 тис. грн;

2. Внести відповідні зміни в додатки 1-9 рішення 34 сесії міської ради від 18.12.2019 р. «Про міський бюджет на 2020 рік» №380-34».

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови.

       

   


       Міський голова                                                        Руслан Марцінків2011-2021 © Всі права застережено.