Рішення міської ради  "Про залучення додаткового кредиту НЕФКО для фінансуванн..."  № 20-36 від 24.01.2020р. 
Документ №20 від 24.01.2020р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

28.01.2020 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(36  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 24.01.2020р.  № 20-36
 

Про залучення додаткового кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» (2-й етап)
З метою реалізації інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» (2-й етап), керуючись ст. 143 Конституції України, ст.ст. 16, 18, 74 Бюджетного Кодексу України, п. 26 і п. 27 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011р. №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» (зі змінами), міська рада

вирішила:


1. Здійснити зовнішнє місцеве запозичення шляхом залучення додаткового кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)  на наступних умовах:

1.1 мета запозичення – додаткове фінансування для завершення затвердженого інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» (2-й етап);

1.2 форма здійснення запозичення – укладення змін до кредитного договору № НЕФКО 4/15 від 14 листопада 2017 року між Івано-Франківською міською радою та міжнародною фінансовою організацією Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) шляхом його викладення у новій редакції (далі – Кредитний договір у новій редакції);

1.3 вид запозичення –  зовнішній кредит (кредит від міжнародної фінансової організації);

1.4 розмір та валюта запозичення – до 4 000 000 (чотирьох мільйонів) євро;

1.5 строк запозичення - 9 років після укладення Кредитного договору у новій редакції, включаючи пільговий період, який становить 24 місяці після укладення Кредитного договору у новій редакції;

     1.6 відсотки за користування запозиченням: 6-ти місячний EURIBOR плюс Маржа в розмірі 6,25% річних;

1.7 сплата відсотків по кредиту здійснюється щопіврічними платежами, відповідно до умов Кредитного договору у новій редакції;

1.8 погашення кредиту здійснюється рівними щопіврічними платежами, відповідно до умов Кредитного договору у новій редакції, після завершення пільгового періоду;

1.9 розмір основної суми боргу за запозиченням становить до 4 000 000 (чотири мільйони) євро, які надходитимуть до міського бюджету на рахунок позичальника у банку, прийнятому для Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО);

1.10 майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань не надається.

Погашення додаткового кредиту та сплату відсотків за додатковим кредитом, а також інші витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, здійснювати за рахунок коштів міського бюджету міста Івано-Франківськ.

2. Уповноважити заступника міського голови-начальника фінансового управління В. Сусаніну від імені Івано-Франківської міської ради вчиняти всі необхідні правочини (включаючи укласти з міжнародною фінансовою організацією Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) Кредитний договір у новій редакції) та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов'язані з залученням запозичення до міського бюджету міста Івано-Франківськ шляхом отримання додаткового кредиту від міжнародної фінансової організації Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО), з правом підписувати, подавати та отримувати необхідні заяви, довідки та інші документи, а також вчиняти всі інші дії, пов'язані зі здійсненням запозичення.  

4. Фінансовому управлінню щороку передбачати у місцевому бюджеті м. Івано-Франківська кошти, необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов'язань міста до кінця дії цих зобов'язань.

5. Фінансовому управлінню підготувати пропозиції до рішення про міський бюджет на 2020 рік, що передбачають здійснення запозичення та спрямування коштів на реалізацію Проєкту.

6. Дане рішення набуває чинності відповідно до законодавства України, але не раніше дати погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови-начальника фінансового управління В. Сусаніну та постійну депутатську комісію з питань бюджету (Р. Онуфріїв).


Міський голова                                                                Руслан Марцінків
2011-2020 © Всі права застережено.