Рішення виконавчого комітету  "Про запровадження послуги з патронату над дитиною у міс..."  № 111 від 30.01.2020р. 
Документ №111 від 30.01.2020р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення виконавчого комітету  Про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №449 від 25.03.2021р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №722 від 20.05.2021р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №1388 від 07.10.2021р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про продовження терміну перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №1800 від 29.12.2021р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №76 від 27.01.2022р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №229 від 11.03.2022р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №1060 від 18.08.2023р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про продовження терміну перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №600 від 12.05.2023р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про патронат над дитиною
Рішення виконавчого комітету  №601 від 12.05.2023р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про продовження терміну перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №635 від 19.05.2023р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про продовження терміну перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №885 від 14.07.2023р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №884 від 14.07.2023р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №1027 від 10.08.2023р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №1122 від 16.11.2022р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про продовження терміну перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №1126 від 16.11.2022р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №1338 від 20.12.2022р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №150 від 16.02.2023р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №185 від 23.02.2023р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про продовження терміну перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №287 від 16.03.2023р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про продовження терміну влаштування дитини у сім'ї патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №321 від 02.05.2022р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про укладення договору про умови запровадження та організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім'єю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №432 від 08.06.2022р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про продовження строку дії договору про патронат над дитиною
Рішення виконавчого комітету  №661 від 28.07.2022р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №761 від 18.08.2022р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №825 від 07.09.2022р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя
Рішення виконавчого комітету  №826 від 07.09.2022р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

03.02.2020УКРАЇНА
 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
від 30.01.2020р.  № 111
м.Івано-Франківськ
 


Про запровадження послуги з патронату над дитиною у місті Івано-Франківську


Керуючись ст.ст. 34, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи ст.ст. 252, 253, 256 Сімейного кодексу України, на виконання п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною», п. 41 Плану заходів з реалізації І етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, який затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу», з метою створення та організації діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в такій сім’ї, забезпечення прав і найкращих інтересів дитини, спрямованих на підтримку сім’ї, створення умов для виховання і розвитку дітей у сім’ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1.Запровадити послугу з патронату над дитиною у місті Івано-Франківську .

2.Функції з організації надання послуг з патронату над дитиною покласти на міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Л. Дикун).

3. Міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Л. Дикун):

3.1. Здійснювати заходи щодо пошуку кандидатів у патронатні вихователі шляхом проведення інформаційних кампаній, співбесід і консультацій з особами, які виявили бажання виконувати обов’язки патронатного вихователя та їх первинний відбір;

3.2.Забезпечити проведення обстеження умов проживання потенційних патронатних вихователів міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та службою у справах дітей.

3.3. Сприяти у проходженні такими кандидатами навчання;

3.4. Призначити відповідальну особу за організацію взаємодії міждисциплінарної команди в процесі ведення випадку;

3.5. Здійснювати соціальний супровід сім’ї дитини та готувати рекомендації про доцільність або недоцільність повернення дитини до біологічної сім’ї.

4. Службі у справах дітей (І. Рохман):

4.1. Готувати проєкти договорів про надання послуги з кандидатами у патронатні вихователі з патронату над дитиною впродовж місяця у разі наявності рекомендацій;

4.2. Вносити на розгляд комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради питання про влаштування дитини (дітей) в сім’ю патронатного вихователя на підставі документів, що обґрунтовують доцільність такого влаштування;

4.3. За результатами розгляду питання на засіданні комісії з питань захисту прав дитини готувати проєкт рішення виконавчого комітету міської ради про влаштування в сім’ю патронатного вихователя дитини;

4.4. Проводити спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі;

4.5. Призначити відповідального за роботу з патронатними вихователями та організацію взаємодії міждисциплінарної команди в процесі ведення випадку;

4.6. Готувати проєкти договорів про патронат над дитиною з патронатним вихователем та інформувати письмово департамент соціальної політики не пізніше, ніж через п’ять робочих днів з моменту влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або вибуття з такої сім’ї;

4.7. Здійснювати комплексний контроль за умовами проживання, виховання дитини (дітей), яку влаштовано до патронатних вихователів;

4.8. Вживати заходів щодо захисту прав дитини (дітей), яку влаштовано в сім’ю патронатних вихователів та, у разі необхідності, готувати клопотання щодо продовження терміну перебування дитини (дітей) в родині, не порушуючи строків її перебування відповідно до чинного законодавства України;

4.9. Забезпечити подальше влаштування дитини (дітей) після закінчення строку її перебування в родині патронатних вихователів.

5. Департаменту соціальної політики (В. Семанюк):

5.1. Забезпечити призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення патронатним вихователям;

5.2.Здійснювати зазначені виплати з дня влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя до семи календарних днів після вибуття дитини;

5.3.Призначити відповідальну особу за організацію взаємодії міждисциплінарної команди в процесі ведення випадку.

6. Департаменту охорони здоров’я (М. Бойко):

6.1.Забезпечити організацію надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги дитині за місцем проживання патронатного вихователя або за місцем, де вона проживала до влаштування в сім’ю патронатного вихователя;

6.2.Призначити відповідальну особу за організацію взаємодії міждисциплінарної команди в процесі ведення випадку.

7.Департаменту освіти та науки (І. Максимчук):

7.1.Забезпечити право дитини на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти за місцем проживання патронатного вихователя або за місцем, де вона проживала до влаштування в сім’ю патронатного вихователя, а у разі потреби забезпечення індивідуальним навчанням;

7.2.Призначити відповідальну особу за організацію взаємодії міждисциплінарної команди в процесі ведення випадку.

8.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олександра Левицького.


Міський голова                                                        Руслан Марцінків2011-2023 © Всі права застережено.