Рішення міської ради  "Про рішення єдиного акціонера АТ "Івано-Франківський ло..."  № 165-41 від 19.06.2020р. 
Документ №165 від 19.06.2020р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

23.06.2020 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(41  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 19.06.2020р.  № 165-41
 

Про рішення єдиного акціонера АТ «Івано-Франківський локомотиво-ремонтний завод», що має статус протоколу загальних зборів товаристваКеруючись статтями 32, 33 49 Закону України «Про акціонерні товариства», частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Івано-Франківська міська рада


вирішила:


  1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів фінансово-господарського характеру відповідно до предмету діяльності за статутом Товариства, серед яких будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі пов’язані з поточною господарською діяльністю Товариства, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та будуть підписуватись посадовою особою відповідно до статуту Товариства та виданої довіреності, оскільки прогнозована сукупна ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, буде перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а їх сукупна ринкова вартість не перевищуватиме 70 000,0 тис. грн.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Миколу Вітенка та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства (Р. Харук).

Міський голова                                                          Руслан Марцінків2011-2021 © Всі права застережено.