Рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення від 15.03.2017р. №22-11..."  № 179-41 від 19.06.2020р. 
Документ №179 від 19.06.2020р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська" (2-й етап)
Рішення міської ради  №22 від 15.03.2017р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

23.06.2020 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(41  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 19.06.2020р.  № 179-41
 

Про внесення змін до рішення від 15.03.2017р. №22-11
З метою реалізації інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» (2-й етап), керуючись ст. 143 Конституції України, ст.ст. 16, 18, 74 Бюджетного Кодексу України, п. 26 і п. 27 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011р. №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» (зі змінами), міська рада

вирішила:


1. Внести в рішення міської ради від 15.03.2017 р. №22-11 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська (2-й етап), наступні зміни:

  1. абзац перший п. 1 викласти у наступній редакції: «Здійснити зовнішнє місцеве запозичення шляхом залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) та додаткового кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на наступних умовах»;
  2. пп. 1.2 п. 1 викласти у наступній редакції: «форма здійснення запозичення – укладення змін до Кредитного договору № НЕФКО 4/15 від 14 листопада 2017 року між Івано-Франківською міською радою та міжнародною фінансовою організацією Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) шляхом його викладення у новій редакції (далі – Кредитний договір у новій редакції).»
  3. в пп. 1.4 п. 1 цифри та слова   «4 000 000 (чотири мільйони)» замінити на «до 8 000 000 (восьми мільйонів);
  4. пп. 1.5 п. 1 викласти у наступній редакції «строк запозичення – 9 років після укладення Кредитного договору у новій редакції, включаючи пільговий період, який становить 18 місяців після першої виплати кредиту (для кредиту) та 24 місяці після укладення Кредитного договору у новій редакції (для додаткового кредиту);
  5. пп. 1.7 після слів «відповідно до умов Кредитного договору» замінити на «відповідно до умов  Кредитного договору у новій редакції»;
  6. пп. 1.8 п. 1 після слів «відповідно до умов Кредитного договору, після завершення пільгового періоду» замінити на «відповідно до умов Кредитного договору у новій редакції, після завершення відповідного пільгового періоду»;
  7. в пп. 1.9 п. 1 цифри та слова «4 000 000 (чотири мільйони)» замінити на «до 8 000 000 (восьми мільйонів)»;
  8. п.1 доповнити пп. 1.10 такого змісту: «майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань не надається»;
  9. в п. 2 цифри та слова «4 000 000 (чотири мільйони) євро» замінити на «до 8 000 000 (вісім мільйонів) євро, в тому числі додаткового кредиту до 4 000 000 (чотирьох мільйонів) євро»;
  10. п.4 викласти у наступній редакції «Погашення кредиту та додаткового кредиту, сплату відсотків кредитом за додатковим кредитом, а також інші витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, здійснювати за рахунок коштів міського бюджету міста Івано-Франківськ».

2. Уповноважити заступника міського голови-начальника фінансового управління (В. Сусаніна) від імені Івано-Франківської міської ради вчиняти всі необхідні правочини (включаючи укладення з міжнародною фінансовою організацією Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) Кредитного договору у новій редакції) та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані з залученням запозичення до бюджету, шляхом отримання кредиту від міжнародної фінансової організації Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО), з правом підписувати, подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані зі здійсненням запозичення.

3. Фінансовому управлінню підготувати пропозиції до рішення про місцевий бюджет на 2020 рік, що передбачають здійснення запозичення та спрямування коштів на реалізацію Проєкту.

4. Дане рішення набуває чинності відповідно до законодавства України, але не раніше дати погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови-начальника фінансового управління В. Сусаніну та постійну депутатську комісію з питань бюджету (Р. Онуфріїв).
Міський голова                                                                Руслан Марцінків
2011-2021 © Всі права застережено.