Рішення міської ради  "Про використання об'єктів комунальної власності Івано-Ф..."  № 255-43 від 21.08.2020р. 
Документ №255 від 21.08.2020р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

25.08.2020 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(43  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 21.08.2020р.  № 255-43
 

Про використання об’єктів комунальної власності Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади


Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про оренду державного та комунального майна" №157-ІХ від 03.10.2019 року (надалі - Закон), Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна" №483 від 03.06.2020 року, "Положенням про оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська", затвердженим рішенням Івано-Франківської міської ради від 27.04.2007р. із змінами, а також враховуючи пропозиції виконавчого комітету міської ради (рішення виконавчого комітету міської ради від 13.08.2020 р. №         ), Івано-Франківська міська рада


вирішила:

 1. З метою реалізації правових норм Закону при передачі в оренду комунального майна Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади встановити наступне:
  1. Орендодавцем  єдиних майнових комплексів, майна, що не увійшло до статутного капіталу, нерухомого майна і споруд незалежно від їх площі, які перебувають у комунальній власності Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади, виступає виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, окрім випадків, визначених абзацами третім-п’ятим пункту г) частини другої статті 4 Закону коли орендодавцем такого майна виступає його балансоутримувач.
  2. Уповноваженими органами управління, які надають згоду на розпорядження майном балансоутримувача, зокрема погоджують рішення про намір передачі майна в оренду, внесення змін до укладених договорів оренди, продовження договорів оренди, надання дозволу на проведення ремонтних робіт та поліпшень орендованого майна, згоди на передачу в суборенду орендованого майна, є:
 • Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради для закладів охорони здоров’я, засновником яких є Івано-Франківська міська рада;
 • Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради для закладів освіти та інших підвідомчих йому установ і організацій, засновником яких є Івано-Франківська міська рада;
 • Департамент культури Івано-Франківської міської ради для закладів культури, засновником яких є Івано-Франківська міська рада;
  1. Уповноваженим органом для укладення охоронних договорів з відповідним органом охорони культурної спадщини на пам'ятки культурної спадщини, щойно виявлені об'єкти культурної спадщини чи їх частини, які перебувають в комунальній власності Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади, та передаються або передані в оренду, є виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
  2. Рішення про включення об’єкта до одного з Переліків може бути скасовано або змінено:

а) Івано-Франківською міською радою;

б) виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради щодо:

 • об’єктів, включених до Переліку першого типу,
 • об’єктів, включених до Переліку другого типу, у випадках надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії.
  1. Рішення балансоутримувача, уповноваженого органу управління або орендодавця про відмову у включенні об’єкта до одного з Переліків може бути скасовано або змінено:

а) Івано-Франківською міською радою;

б) виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради щодо:

 • об’єктів, які пропонувались для включення до Переліку першого типу,
 • об’єктів, які пропонувались для включення до Переліку другого типу, у випадках надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії.
  1. Приймання майна на баланс комунальних підприємств, установ, організацій, виконавчих органів міської ради, які належать до сфери управління Івано-Франківської міської ради, здійснюється за рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

2. Включити до Переліку другого типу нежитлові приміщення площею 514,95 кв.м, розташовані на першому, другому та третьому поверхах в будинку на вул. Леся Курбаса,2, у тому числі: нежитлові приміщення площею 74,6 кв.м, розташовані на першому поверсі будинку (частина приміщень І, ІІ та №10 загальною площею 25,5 кв.м, приміщення №№11ч13 площею 49,1 кв.м, згідно з технічним паспортом на будинок на вул. Леся Курбаса,2, складеним станом на 12.04.2006р. (далі – технічний паспорт), нежитлові приміщення площею 360,1 кв.м на другому поверсі будинку (приміщення 17ч35, частина приміщень ІV, V площею 20,4 кв.м згідно з технічним паспортом) та нежитлові приміщення площею 80,25 кв.м на третьому поверсі будинку (приміщення 46ч47, 50 площею 42,7 кв.м, частина приміщень №№36, 43, 48, 49 площею 20,95 кв.м, частина приміщень VІ, VІІ площею 16,6 кв.м згідно з технічним паспортом).

Виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради укласти договір оренди зазначених приміщень з пільговим нарахуванням орендної плати в розмірі 1,20 грн. в рік з урахуванням ПДВ з органом державної влади - Департаментом соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, на період до 31.12.2021 року включно для цільового використання згідно з категорією №1 «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів» для нерухомого майна, якщо потенційним орендарем є суб’єкт, передбачений статтею 15 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з врахуванням наступних умов:

 • орендар зобов’язується забезпечити збереження об’єкта оренди, який є частиною пам’ятки культурної спадщини, відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та умов охоронного договору;
 • умови договору оренди застосовуються до відносин між орендарем та орендодавцем, які виникли з дня прийняття цього рішення.

3. Дати дозвіл виконавчому комітету міської ради на продовження терміну дії договорів оренди нежитлових приміщень з пільговим нарахуванням орендної плати в розмірі 1,20 грн. в рік з урахуванням ПДВ та укладення додаткових угод про продовження договорів оренди майна шляхом викладення договорів оренди в новій редакції згідно з примірним договором оренди для цільового використання згідно з категорією №1 «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів» для нерухомого майна, якщо потенційним орендарем є суб’єкт, передбачений статтею 15 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”,  укладених з такими юридичними особами:

3.1 Головним управлінням Національної поліції в Івано-Франківській області на період до 31.12.2021 р. на наступні об’єкти комунальної власності:

3.1.1 Нежитлові приміщення площею 13,9 кв. м., розташовані на першому поверсі в будинку на вул. Галицькій,100, для розміщення відділу поліції № 5;

3.1.2 Нежитлові приміщення площею 26,95 кв. м, розташовані на першому поверсі в будинку на вул. Євгена  Коновальця, 147, для розміщення відділів поліції № 4 та № 6;

3.1.3 Нежитлові приміщення площею 15,25 кв. м, розташовані на першому поверсі в будинку на вул. Івана Павла ІІ, 4, для розміщення відділу поліції № 8;

3.1.4 Нежитлові приміщення площею 29,8 кв. м, розташовані на першому поверсі в будинку на вул. О. Довженка,7-А, для розміщення відділу поліції № 3;

3.1.5 Нежитлові приміщення площею 43,05 кв.м, розташовані на першому поверсі в будинку за адресою: вул.В.Стуса,11-А, для розміщення відділу поліції № 1;

3.1.6 Нежитлові приміщення площею 39,40 кв.м, розташовані на третьому поверсі в будинку за адресою: вул.Військових ветеранів,10-А, для розміщення дільничних пунктів поліції № 2 та № 7.

3.2 Івано-Франківським міським центром з фізичної культури і спорту інвалідів "ІНВАСПОРТ" на період до 31.07.2023 р. на нежитлові приміщення площею 18,52 кв.м, розташовані на третьому поверсі в будинку на вул.Військових ветеранів, 10-А, для розміщення комунальної установи.

4. Звільнити фізичну особу-підприємця Назим Галину Григорівну від сплати орендної плати, нарахованої за період з 17.03.2020 року по 10.05.2020 року включно згідно з договором оренди №ДО-3738 від 17.03.2015 року, в зв’язку неможливістю використання орендарем орендованого майна через обставини, за які він не відповідає (запровадження суб’єктами владних повноважень заходів, якими забороняються певні види господарської діяльності з використанням орендованого майна).

5. Закріпити за Департаментом комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради на праві оперативного управління об’єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 713281526101 та частину об’єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 15045375 (приміщення №1ч9, 14ч16, 37ч42, 44, 45 та Ѕ приміщень спільного користування І, ІІ, IV, V, VІ, VІІ, №10, 36, 43, 48, 49 згідно з технічним паспортом на будинок на вул. Леся Курбаса,2, складеним станом на 12.04.2006р.).  

6. Доручити Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради:

6.1 опублікувати інформацію про потенційний об’єкт оренди щодо якого прийнято рішення про включення до Переліку другого типу згідно з п.2 цього рішення на офіційному сайті Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради;

6.2 спільно з юридичними особами, зазначеними в п.2 та п.3 цього рішення, вирішити питання укладення договорів оренди нерухомого майна на протязі трьох робочих днів з дня набрання чинності рішенням про затвердження Примірного договору оренди.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Миколу Вітенка та постійну депутатську комісію з питань оренди та приватизації комунального майна (С.Гаєвський).
Міський голова                                                              Руслан Марцінків


2011-2020 © Всі права застережено.