Розпорядження міського голови  "Про внесення змін в Положення про порядок оцінювання ро..."  № 615-р від 27.12.2012р. 
Документ №615-р від 27.12.2012р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про порядок призначення керівників підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська
Рішення міської ради  №107 від 17.03.2011р. Чинний
Рішення міської ради  Про затвердження Положення про Департамент комунального господарства, транспорту і зв'язку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
Рішення міської ради  №263 від 07.07.2011р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

31.12.2012УКРАЇНА
 
МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
від 27.12.2012р.  № 615-р
 

Про внесення змін в Положення про порядок оцінювання роботи та преміювання керівників комунальних підприємств, підвідомчих Департаменту комунального господарства,транспорту і зв’язку, затверджене розпорядженням міського голови від 26.01.2012р. № 38-р

З метою посилення мотивації керівників комунальних підприємств щодо покращення фінансових показників роботи підприємств, підпорядкованих департаменту комунального господарства, транспорту і зв’язку, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Івано-Франківської міської ради «Про затвердження Положення про Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку» від 07.07.2011 р. № 263-ІІ, рішення міської ради «Про порядок призначення керівників підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська» від 17.03.2011р. № 107-VIII:

1. Внести зміни в Положення про порядок оцінювання роботи та преміювання керівників комунальних підприємств, підвідомчих Департаменту комунального господарства, транспорту і зв’язку, затверджене розпорядженням міського голови від 26.01.2012р. № 38-р (далі-Положення):

п.п. 1.3, 1.4 розділу І Положення викласти в наступній редакції:

«1.3. Преміювання за підсумками роботи за місяць керівників комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту, здійснювати на підставі розпорядження міського голови.

1.4. Проект розпорядження на преміювання за підсумками роботи за місяць керівників комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту, готує відділ кадрів виконавчого комітету на підставі подання заступника міського голови - директора Департаменту та розрахунку розміру премій, що до нього додається.»

2. П.п. 2.2, 2.3 розділу ІІ Положення викласти в наступній редакції:

«2.2. Основою для розрахунку розміру премії керівників є базові показники роботи підприємства за звітний місяць, зазначені у звіті, розробленому Департаментом та затвердженому заступником міського голови – директором Департаменту, який подається в обов’язковому порядку, комунальними підприємствами, підзвітними Департаменту, щомісяця, до 25-го числа наступного за звітним місяцем у відділ нагляду за роботою комунальних підприємств управління планування та реформування Департаменту у паперовому та електронному вигляді.

2.3 У випадку не подання, або несвоєчасного подання звіту, розмір премії керівникам за підсумками роботи за місяць відділ нагляду за роботою комунальних підприємств управління планування та реформування Департаменту не розраховує.»

3. Розділ ІІІ Положення викласти в наступній редакції:


«ІІІ. Порядок оцінювання роботи керівників комунальних підприємств та їх преміювання (зниження розміру премії) за підсумками роботи за місяць


3.1. Розмір щомісячної премії визначається відповідно до Критеріїв оцінювання роботи керівника комунального підприємства за підсумками роботи за місяць, розроблені Департаментом та затверджені заступником міського голови – директором Департаменту.

3.2. Розмір премії за підсумками роботи за місяць не може перевищувати 100% посадового окладу керівника комунального підприємства.

3.3. Розрахунок розміру премії за підсумками роботи за місяць проводить відділ нагляду за роботою комунальних підприємств управління планування та реформування Департаменту на підставі поданих звітів.

3.4. Щомісяця, до 25-го числа наступного за звітним місяцем відділ кадрів виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради подає копії розпоряджень міського голови, що стосуються керівників комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту (про оголошення догани, про преміювання, про надання відпустки, про прийняття на роботу, про звільнення з роботи, тощо) у відділ нагляду за роботою комунальних підприємств управління планування та реформування Департаменту.

3.5. Розмір премії за підсумками роботи за місяць керівникам комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту може бути збільшено (зменшено) за виконання (невиконання) окремих доручень міського голови, заступника міського голови – директора департаменту комунального господарства, транспорту і зв’язку, керівників управлінь Департаменту, а також на підставі службових записок чи інших документів, поданих секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, заступниками міського голови, керівниками управлінь Департаменту.

3.6. При погіршенні показників роботи підприємства за звітний місяць, з незалежних від керівника причин, керівнику даного підприємства необхідно подати до звіту письмове пояснення на ім’я заступника міського голови - директора Департаменту.

3.7. Керівникам, які відпрацювали неповний місяць, з причин, які передбачені трудовим законодавством, виплату премій здійснювати за фактично відпрацьований час.

3.8. Керівникам комунальних підприємств, які знаходяться в стадії ліквідації, банкрутства чи фактично не здійснюють діяльності, розрахунок премії за підсумками роботи за місяць не проводити.

3.9. Премії керівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання, тощо не нараховувати.

3.10. Керівникам, яким винесено догану, премію не виплачувати протягом дії дисциплінарного стягнення.»

4. Розділ ІV Положення викласти в наступній редакції:

«ІV. Інші причини, умови та порядок преміювання керівників комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту.

4.1. Преміювання за виконання особливо важливої роботи, з нагоди святкування ювілейних дат, державних та професійних свят або з інших причин здійснювати на підставі розпорядження міського голови.

4.2. Проект розпорядження на преміювання керівників комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту, з причин зазначених в п.4.1 готує відділ кадрів виконавчого комітету на підставі подання заступника міського голови - директора Департаменту.»

5. Додаток 1 та додаток 2 до Положення вважати такими, що втратили чинність.

6. Департаменту комунального господарства, транспорту і зв’язку
(М. Саєвич) розробити та затвердити форму звіту для розрахунку розміру премії за підсумками роботи за місяць та критерії оцінювання роботи керівників комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту.

7. Преміювання керівників, комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту відповідно до змін, внесених даним розпорядженням здійснювати з січня 2013р.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту комунального господарства, транспорту і зв’язку М.Саєвича.


Міський голова                                        Віктор Анушкевичус2011-2024 © Всі права застережено.