Розпорядження міського голови  "Про стан військового обліку на території міста Івано-Фр..."  № 545-р від 28.12.2020р. 
Документ №545-р від 28.12.2020р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Розпорядження міського голови  Про стан військового обліку на території міста Івано-Франківська у 2019 році та завдання щодо його поліпшення у 2020
Розпорядження міського голови  №556-р від 12.12.2019р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.01.2021УКРАЇНА
 
МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
від 28.12.2020р.  № 545-р
 


Про стан військового обліку на території міста Івано-Франківська у 2020 році та завдання щодо його поліпшення у 2021 році


Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 33, 34, 35, 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, ст.ст. 17, 18, 21 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921, зі змінами затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 74, (далі – Порядок), Порядком бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнний час, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року №45 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року №12, (далі – Порядок бронювання), розпорядженням міського голови від 12 грудня 2019 року №556-р «Про стан військового обліку на території міста Івано-Франківська у 2019 році та  завдання щодо його поліпшення у 2020 році», з метою забезпечення функціонування системи військового обліку та контролю за виконанням громадянами України військового обов’язку i за дотриманням ними встановлених правил військового обліку, своєчасного бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами i організаціями на період мобілізації та на воєнний час, завчасної підготовки кадрів для заміни військовозобов’язаних, які підлягають призову у разі мобілізації, та у відповідності до інформації щодо стану військового обліку на території міста Івано-Франківськ:


  1. Інформацію військового комісара Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки про стан військового обліку на території міста у 2020 році та пропозиції щодо його поліпшення  у 2021 році взяти до відома (додається).


2. Утворити та затвердити склад комісії з перевірки стану військового обліку на території міста Івано-Франківська в 2021 році (додаток 1).

3. Затвердити:

3.1. Перелік заходів щодо поліпшення стану військового обліку у 2021 році на території міста Івано-Франківська (додаток 2). Рекомендувати державним органам, військовому комісару, військовим частинам, підприємствам, установам, організаціям та закладам освіти міста забезпечити виконання зазначених заходів.

3.2. Завдання з методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, забезпечення функціонування системи військового обліку на території міста Івано-Франківська на 2021 рік (додаток 3).

3.3. План проведення інструкторсько-методичних занять з посадовими особами підприємств, установ, організацій, закладів освіти, військових частин, відповідальними за військовий облік призовників і військовозобов’язаних у 2021 році (додаток 4).

3.4. План звіряння облікових даних особових карток працівників (особових карток державних службовців) підприємств, установ та організацій, закладів освіти, з обліковими документами Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки в 2021 році (додаток 5).

4. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло) забезпечити розміщення інформації про функціонування системи військового обліку на офіційному сайті міста Івано-Франківська.

5. Відділу кадрів Івано-Франківської міської ради (Н.Тріщ) забезпечити ведення персонального військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які працюють в апараті Івано-Франківської міської ради, відповідно до вимог законодавства з військового обліку.

6. Управлінню охорони здоров’я міської ради (М. Бойко):

6.1. В межах компетенції здійснювати контроль за виконанням лікувальними закладами, медико-соціальними експертними комісіями обов’язків, визначених законодавством з питань військового обліку.

6.2. Спільно з Івано-Франківським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (І. Сорокопуд) у березні 2021 року спланувати додаткові заняття з питань військового обліку з метою поліпшення його стану в закладах охорони здоров’я міста.

7. Начальнику управління реєстраційними процедурами міської ради (С. Федорців):

7.1. Надсилати щомісяця до 5 числа до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Івано-Франківської міської ради;

7.2. Здійснювати реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку;

7.3. Надсилати щомісяця до 5 числа до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації), місця проживання призовників і військовозобов’язаних, відповідно до вимог;

7.4. Повідомляти про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов’язаних на запити Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

8. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно – оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів Івано-Франківської міської ради ( І.Влізло) до 01 березня 2021 року надати повідомлення до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо підприємств, установ і організацій на території міста Івано-Франківська, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період  (додаток 6).

9. Керівникам підприємств, установ, організацій та закладів освіти не залежно від форми власності:

  • забезпечити проведення заходів, пов'язаних з веденням військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронюванням військовозобов'язаних відповідно до вимог Порядку;
  • контролювати ведення облікової документації та подання щомісячної звітності у Івано-Франківський міський військовий комісаріат, проведення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу у відповідності до переліків посад на професій;
  • при прийомі на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників та військовозобов'язаних керуватися пунктом 37 Порядку;
  • забезпечити відпрацювання облікових даних особових карток працівників на усіх призовників (військовозобов'язаних), що працюють та навчаються в закладах освіти.

10. Військовому комісару Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки І.Сорокопуду:

- звернутися з листами до міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області, Івано-Франківського відділу поліції Управління Національної поліції в Івано-Франківській області з приводу дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року №921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»;

- за десять днів до початку перевірки повідомляти керівників підприємств, установ, організацій та закладів освіти про їх перевірку;

- надавати практичну допомогу керівникам органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ з питань організації військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу;

- здійснювати постійний контроль за станом військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами та організаціями міста;

11. Івано-Франківському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ( В. Маківничук):

- відпрацювати дієву систему роботи щодо розшуку, затримання і доставки до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

12. З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, заходи, передбачені даним розпорядженням, проводити з дотримуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України, рішень Державної, Регіональної та міської комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, санітарних норм та протиепідемічних заходів затверджених Головним державним санітарним лікарем України.

13. Розпорядження міського голови від 12 грудня 2019 року №556-р «Про стан військового обліку на території міста Івано-Франківська у 2019 році та завдання щодо його поліпшення у 2020 році», вважати таким, що втратило чинність.

14. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно–оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів Івано-Франківської міської ради (І.Влізло) та Івано-Франківський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ( І.Сорокопуд).

15. Відповідальним виконавцям про хід виконання розпорядження інформувати головного виконавця щоквартально до 05 числа місяця наступного за звітним періодом.

16. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Р. Гайду.
Міський голова                                                                        Руслан МарцінківДодатки:2011-2021 © Всі права застережено.