Рішення міської ради  "Про внесення змін до Регламенту Івано-Франківської місь..."  № 415-3 від 24.12.2020р. 
Документ №415 від 24.12.2020р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

28.12.2020 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(3  сесія)
8  демократичного скликання
 
від 24.12.2020р.  № 415-3
 

Про внесення змін до Регламенту Івано-Франківської міської ради       Керуючись п. 1 ч. 1 ст. 26, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:


 1. Внести зміни до Регламенту Івано-Франківської міської ради, затвердженого рішенням Івано-Франківської міської ради від 26.11.2020р.  № 306-1, а саме:
 • ч. 2 ст. 4 Регламенту викласти в наступній редакції: «Для висвітлення діяльності Ради функціонує вебсайт Ради mrada.if.ua, що регламентується відповідними положеннями, затвердженими рішенням Ради».
 • ч. 3 ст. 22 Регламенту викласти в наступній редакції: «Право на виступ запрошеним особам або присутнім на засіданні Ради особам, які не є депутатами, надається за процедурним рішенням Ради. Таке рішення приймається перед початком розгляду питань порядку денного сесії Ради на підставі особистої заяви особи про надання права на виступ»;
 • ч. 3 ст. 29 Регламенту вилучити.
 • ч. 8 ст. 30 Регламенту викласти в наступній редакції: «До проєкту рішення додаються передбачені текстом копії додатків, а також висновки і рекомендації постійних комісій Ради, якщо такі документи з даного питання були ними прийняті. При внесенні проєкту рішення про внесення змін до рішення Ради до проєкту рішення додається порівняльна таблиця змін. При внесенні проєкту рішення про затвердження програм до проєкту рішення додається звіт про виконання програми за минулий період (у випадку дії аналогічної програми в попередній період)».
 • ст. 32 Регламенту викласти в наступній редакції: «Види голосувань. Рішення Ради приймаються:

1. відкритим голосуванням за допомогою електронної системи голосування «Віче»;

2. відкритим фіксованим поіменним голосуванням;

3. таємним голосуванням бюлетенями.

 • ст. 34 Регламенту вилучити.
 • добавити ст. 43-1 в наступній редакції: «Депутатське запитання.

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Депутатські запитання оголошуються в кінці пленарного засідання Ради. При внесенні депутатського запитання строк його розгляду та надання відповіді встановлюються депутатом самостійно.

Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Відповідь на депутатське запитання надається в усній формі».

 • ст. 47 Регламенту вилучити.
 • ст. 49 Регламенту викласти в наступній редакції: «Забезпечення діяльності депутатів.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності депутатських фракцій та комісій Ради покладається на виконавчий комітет Ради та виконавчі органи Ради, які зобов’язані надати фракціям та комісіям Ради окреме приміщення, обладнане необхідними технічними засобами та витратними матеріалами для заходів, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень. Рада та її виконавчі органи організовують допомогу з правових питань депутатської діяльності, надають можливість депутатам ознайомитися з рішеннями Ради та її органів, розпорядженнями міського голови, актами виконавчих органів Ради та актами підприємств, установ та організацій комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади.

Для забезпечення діяльності депутатів створюється Фонд міської ради для виконання депутатських повноважень.

Депутат місцевої ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах. Правовий статус помічника-консультанта визначається відповідним Положенням, затвердженим рішенням Ради.

Для підвищення ефективності діяльності депутата може створюватися Електронний кабінет депутата Івано-Франківської міської ради. Порядок утворення та функціонування Електронного кабінету визначається окремим Положенням, затвердженим рішенням Ради».

 • добавити ст. 49-1 в наступній редакції: «Конфлікт інтересів

1. Депутат Ради зобов'язаний вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

У випадку виникнення конфлікту інтересів, депутат ради здійснює заходи визначені законодавством.

2. Депутат бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання.

3. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань регламенту».

 • Добавити ч. 8 ст. 50 в наступній редакції: «Депутати створюють та сприяють реалізації програм щодо забезпечення рівних прав та можливостей, відповідно до гендерного законодавства».
 1. Контроль за виконанням рішення покласти секретаря міської ради В.Синишина та постійну депутатську комісію з питань регламенту та депутатської діяльності.
Міський голова                                                Руслан Марцінків2011-2021 © Всі права застережено.