Розпорядження міського голови  "Про Примірний перелік службової інформації..."  № 471-р від 29.08.2011р. 
Документ №471-р від 29.08.2011р. Втратив чинність
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Розпорядження міського голови  Про перелік відомостей, що становлять службову інформацію
Розпорядження міського голови  №271-р від 22.06.2021р. Втратив чинність

 
Історія документа

22.06.2021p. - Втрата чинності

 
Публікації документа

02.09.2011УКРАЇНА
 
МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
від 29.08.2011р.  № 471-р
 


Про Примірний перелік службової інформації


Відповідно до  законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Постанови Кабінету Міністрів України від  25.05.2011 року № 583 «Питання виконання закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», постанови  Кабінету Міністрів України від  27.11.1998 р. № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 1000 «Деякі питання обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», Указу Президента України від 05.05.2011р. № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та керуючись Примірним переліком відомостей, зазначеним у пункті 1 розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 26.07.2011 року № 5236, з метою забезпечення єдиного порядку обліку, зберігання, використання вищезазначених документів Івано-Франківською міською радою та її виконавчими органами:

1.  Затвердити Примірний перелік відомостей, які становлять службову інформацію Івано-Франківської міської ради та її виконавчих органів, що є власністю держави, якій надається гриф обмеженого доступу «Для службового користування»  (додається).


2.  Керівникам відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради у своїй роботі неухильно керуватись  Указом Президента України від 05.05.2011р. № 547/2011, вимогами Інструкції, затвердженої постановами від  27.11.1998 р. № 1893, від 19.07.2006 р. № 1000, та Примірним переліком відомостей, відповідно до пункту 1 розпорядження.


3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради А. Лиса.Міський голова                                               Віктор АнушкевичусДодаток

до розпорядження міського голови

                                                       від  «__»________ 2011р. № ____


Примірний перелік

відомостей, що становлять службову інформацію Івано-Франківської міської ради та її виконавчих органів


1. Документи   та   інформація,   що   не   підлягають   наданню   для
ознайомлення за запитами.        

Не   підлягають   обов'язковому   наданню   для   ознайомлення   за інформаційними запитами офіційні документи, які містять у собі:

таємну  інформацію, в тому числі інформацію, визнану у  встановленому    порядку    державною таємницею;

конфіденційну інформацію;

інформацію про оперативну і слідчу роботу органів прокуратури, МВС, СБУ, роботу органів дізнання    та суду  у   тих  випадках,  коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню чи дізнанню,   порушити   право   людини   на   справедливий   та   об'єктивний судовий розгляд її справи, створити загрозу життю або здоров'ю будь-якої особи;

інформацію, що стосується особистого життя громадян;

документи, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами та інше), якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю;

інформацію, що не підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими або нормативними актами. Установа, до якої звернуто запит, може не надавати для ознайомлення документ, якщо він містить інформацію, яка не підлягає розголошенню на підставі нормативного акта іншої державної установи, а та державна установа, яка розглядає запит, не має права вирішувати питання щодо її розсекречення;

інформацію фінансового управління, підготовлену для контрольно-фінансових відомств.

2. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану міста Івано-Франківська щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

виробництва та поставки технічних засобів і майна речової служби в особливий період;

виробництва,  закупівлі        та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

номенклатури, місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевому органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

створення страхового фонду документації для забезпечення
виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий
період;        

кількості автотракторної, дорожньо-будівельної техніки, яка підлягає передачі до складу Збройних Сил України в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

капітального будівництва в особливий період.

3. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, які не підлягають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

4. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки.

5. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку підприємства, установи, організації, які не підлягають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

6. Відомості,   які   містяться   в  експлуатаційній   документації на програмні    засоби    та    комплексну    систему    захисту    інформації    в автоматизованих системах  із  питань мобілізаційної підготовки,  які не підпадають  під дію  статей  Зводу відомостей,  що  становлять державну таємницю.

7. Відомості про заходи територіальної оборони в умовах особливого періоду.

8. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

9. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об'єктів промисловості.

10. Координати об'єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

11. Плани міст та інших населених пунктів, викопаних на топографічних та картографічних матеріалах у масштабі: - 1:50000 і великомасштабніше у будь-якій іншій системі координат, крім державної: -1:100000, у державній системі координат 1942 р. або іншій системі координат, але в балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки  місцевості.

12. Відомості про   координати   астрономічних,   гравіметричних, геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю 20 м і і точніше в умовній та місцевій системі координат.

13. Відомості   за   окремими   показниками   про   планування   та організацію   запровадження   заходів   забезпечення   режиму   секретності, фактичний   стан,  наявність   недоліків  в   організації  охорони  державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

14. Зведені відомості щодо оформлення та надання допуску та доступу посадовим особам до державної таємниці.

15. Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.

16. Відомості   про   обладнання  приміщень,   в  яких  проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони.

17. Відомості щодо перегляду грифу обмеження доступу секретних матеріальних носіїв інформації.

18. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

19. Питання    діяльності   релігійних    структур, релігійні конфліктні ситуації, міжрелігійні протистояння.

20. Особливості   суспільно-політичної   ситуації  в   місті  та   на важливих підприємствах, установах та організаціях.

21. Окремі документи стосовно усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

22. Інформація щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які усиновлені.


       

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                       А. Лис2011-2024 © Всі права застережено.