Рішення виконавчого комітету  "Про використання об'єктів комунальної власності Івано-Ф..."  № 1715 від 16.12.2021р. 
Документ №1715 від 16.12.2021р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про внесення змін до нормативних актів з питань оренди об'єктів комунальної власності Івано-Франківської територіальної громади
Рішення міської ради  №400 від 24.12.2020р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

20.12.2021УКРАЇНА
 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
від 16.12.2021р.  № 1715
м.Івано-Франківськ
 


Про використання об’єктів комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громадиКеруючись главою 58 Цивільного кодексу України, ст.ст. 7, 15, 18, 21, 24 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", ст. 59, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 144 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» № 483 від 03.06.2020р. (надалі - Порядок), Методикою розрахунку орендної плати за оренду об'єктів комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади, затвердженою рішенням Івано-Франківської міської ради від 24.12.2020р. №400-3 із змінами, Положенням про надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна, абз. 3 п. 19 Методики оцінки об’єктів оренди, розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

вирішив:


1. Оголосити аукціон на продовження договору оренди, за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем на частину димової труби з прилеглою технічною площадкою котельні площею 20,0 кв. м, які перебувають в оренді на підставі договору оренди №ДО-3806 від 30.06.2016р., які розташовані за адресою: вул. 22 січня, 141, с. Крихівці, на період до 31.12.2026р., для встановлення обладнання операторів телекомунікацій, без права передачі об’єкта оренди в суборенду.

2. Продовжити термін дії договору оренди та укласти додаткову угоду про продовження договору оренди майна шляхом викладення договору оренди в новій редакції згідно з примірним договором оренди, для цільового використання згідно з категорією №1 «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів», якщо орендарем є суб’єкт передбачений ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», укладеного з Івано-Франківським національним медичним університетом, на нежитлові приміщення загальною площею 71,6 кв.м (приміщення №№ 1ч6, розташовані на другому поверсі та приміщення №№ 7, 8, розташовані на третьому поверсі в будівлі, згідно з технічним паспортом, виготовленим 24.12.2015р.), розташовані на другому та третьому поверхах за адресою: вул. Незалежності, 15, на період до 31.12.2026р., без права передачі об’єкта оренди в суборенду та з умовою забезпечення орендарем вимог законодавства про охорону культурної спадщини та умов охоронного договору.

3. Продовжити термін дії договору оренди та укласти додаткову угоду про продовження договору оренди майна шляхом викладення договору оренди в новій редакції згідно з примірним договором оренди, для цільового використання згідно з категорією №1 «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів», якщо орендарем є суб’єкт передбачений ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», укладеного з Івано-Франківським національним медичним університетом, на нежитлові приміщення загальною площею 103,3 кв.м (приміщення №№ 1ч3, розташовані на першому поверсі в будівлі, згідно з технічним паспортом, виготовленим 23.06.2015р.), розташовані на першому поверсі за адресою: вул. Низова, 3Б, на період до 31.12.2026р., без права передачі об’єкта оренди в суборенду.

4. Відмовити акціонерному товариству «Укрпошта» в наданні дозволу на дострокове припинення договору оренди №ДО-22/618 від 12.06.2013р. нежитлового приміщення площею 52,0 кв. м, розташованого за адресою: с. Камінне, вул. Мазепи, 4.

5. Припинити за взаємною згодою сторін з дня прийняття цього рішення договір оренди №ДО-4033 від 17.12.2019р. частини нежитлового приміщення площею 3,0 кв. м, розташованого на першому поверсі в будинку за адресою: вул. Незалежності, 9, укладений з акціонерним товариством «Ощадбанк».

Підстава: заява АТ «Ощадбанк» від 25.11.2021р. вх.№928/34.2.2-02/21.

6. Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Кудляку Богдану Івановичу на здійснення невід’ємних поліпшень в орендованому згідно з договором оренди №ДО-4096 від 19.10.2021р. нежитловому приміщенні площею 12,3 кв. м, яке розташоване на першому поверсі в будинку за адресою: вул. Січових Стрільців, 52, на загальну суму 96 873 (дев’яносто шість тисяч вісімсот сімдесят три) гривні 00 коп., яка визначена згідно з локальним кошторисом з розрахунком договірної ціни ремонтних робіт.

Підстава: заява ФОП Кудляка Б. І. від 16.11.2021р. вх.№883/34.2-02/19.

7. Відповідно до п. 3 рішення Івано-Франківської міської ради від 26.11.2021р. №417-18 укласти з державною установою «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» договір оренди нежитлових приміщень загальною площею 1530,8 кв.м (санітарно-епідеміологічна станція літера А площею 975,4 кв.м, лабораторія літера Б площею 468,4 кв.м, гаражі літера В площею 70,1 кв.м, склад літера Г площею 16,9 кв.м згідно з технічним паспортом на будівлі на вул. Рєпіна, 6, виготовленим 15.11.2004р.) розташованих за адресою: вул. Рєпіна, 6, для використання згідно категорії №1 «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів» строком до 30.11.2026 року включно з орендною платою 1 гривня без ПДВ в рік.

8. Відповідно до п. 2 рішення Івано-Франківської міської ради від 26.11.2021р. №417-18 укласти з Головним управлінням Національної поліції в Івано-Франківській області договір оренди нежитлових приміщень загальною площею 46,1 кв.м (приміщення №№ 3ч10 згідно з технічним паспортом на будинок на вул. Ю. Целевича, 11, виготовленим 16.09.2007р.) розташованих на першому поверсі в будинку за адресою: вул. Юліана Целевича, 11, для використання згідно категорії №1 «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів» строком до 30.11.2026 року включно з орендною платою за базовий місяць оренди – 751,83 грн. без ПДВ.

9. Відповідно до п. 1 рішення Івано-Франківської міської ради від 26.11.2021р. №417-18 встановити, що нежитлові приміщення загальною площею 66,6 кв.м (приміщення №№ 1ч10, згідно з технічним паспортом на будівлю на вул. Чорновола, 122, виготовленим 13.01.2016р.) розташовані на першому поверсі в будівлі за адресою: вул. Чорновола, 122, передаються в оренду для використання згідно категорії №17 «Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до реєстру неприбуткових установ та організацій» для нерухомого майна, якщо потенційним орендарем є суб’єкт, передбачений статтею 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», строком до 30.11.2026 року включно з орендною платою за базовий місяць оренди – 1 460,08 грн. без ПДВ.

10. Затвердити висновки про вартість об’єктів комунальної власності щодо яких наявні позитивні загальні висновки рецензентів про відповідність звітів про незалежну оцінку вимогам нормативно-правових актів з питань проведення оцінки:

- висновок про вартість об’єкта оцінки - частина приміщення загальною площею 71,6 кв.м (приміщення №№1-6, площею 48,1 кв.м на другому поверсі будівлі; приміщення № 7, 8 площею 23,5 кв.м на третьому поверсі будівлі згідно техпаспорта) за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 15, станом на 31.10.2021 року суб’єктом оціночної діяльності товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКА-Захід»;

- висновок про вартість об’єкта оцінки - частина приміщення загальною площею 103,3 кв.м (приміщення №№1-3 згідно техпаспорта) за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Низова, 3Б, станом на 31.10.2021 року суб’єктом оціночної діяльності товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКА-Захід»;

- висновок про вартість нерухомого майна: частина димової труби з прилеглою технічною площадкою котельні загальною площею 20,0 м2 ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за адресою: вул. 22 січня, 141, с. Крихівці, м. Івано-Франківськ станом на 30 листопада 2021р. суб’єктом оціночної діяльності ФОП Смольняк Є.М.

11. Припинити за взаємною згодою сторін з дня прийняття цього рішення договір оренди №ДО-3947 від 25.07.2018р. нежитлових приміщень площею 249,7 кв. м, розташованих за адресою: вул. Ребета, 10 укладений з приватним підприємством «Фірма Боянів».

12. Уповноважити заступника міського голови Миколу Вітенка затвердити оголошення про проведення аукціону на продовження договору оренди об’єкта, зазначеного в п. 1 цього рішення та інформаційного повідомлення про передачу об’єкта в оренду, зазначеного в п. 9 цього рішення, без проведення аукціону.

Встановити загальну кількість кроків, на які може знижуватися стартова ціна лота при проведенні електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій щодо об’єкта, зазначеного в п. 1 цього рішення, в кількості 1 крок.

13. Департаменту комунальних ресурсів забезпечити оприлюднення рішень орендодавця, оголошення про проведення аукціону на продовження договору оренди об’єкта, зазначеного в п. 1 цього рішення та інформаційного повідомлення про передачу об’єкта в оренду, зазначеного п. 9 цього рішення, без проведення аукціону у строки передбачені законодавством після затвердження оголошення про проведення аукціону відповідно до п. 12 цього рішення.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Миколу Вітенка.
Міський голова                                                                        Руслан МАРЦІНКІВ2011-2023 © Всі права застережено.