Рішення міської ради  "Про міський бюджет на 2010 рік..."  № 115-53 від 12.05.2010р. 
Документ №115 від 12.05.2010р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про внесення змін до рішення LІІІ сесії міської ради від 12.05.2010 р.№115- LIII "Про міський бюджет на 2010 р.""
Рішення виконавчого комітету  №382 від 20.07.2010р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про внесення змін до рішення XLIII сесії міської ради від 12.05.2010 р. "Про міський бюджет на 2010 р.""
Рішення виконавчого комітету  №504 від 09.09.2010р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про оплату витрат з забезпечення охорони незавершеного будівництва західної трибуни стадіону "Рух"
Рішення виконавчого комітету  №551 від 24.09.2010р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2010 року"
Рішення виконавчого комітету  №593 від 19.10.2010р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про передачу на баланс закінчених будівництвом об'єктів
Рішення виконавчого комітету  №664 від 17.11.2010р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

16.05.2010 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(53  сесія)
5  демократичного скликання
 
від 12.05.2010р.  № 115-53
 


Про міський бюджет на 2010 рікВідповідно до п.23 ст. 26, 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог ст. 76 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік» міська рада


в и р і ш и л а:


1.  Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2010 рік у сумі 597 604,5 тис. гривень, у тому числі відповідно до статті 41 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» - дотація вирівнювання у сумі  49 879,4 тис. гривень та субвенції з державного бюджету в сумі 147 165,0 тис. гривень , та обласного бюджету в сумі  168,9 тис. гривень.

     Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 512 693,1 тис. гривень, спеціального фонду міського бюджету – 84 911,4 тис. гривень,  в т.ч. бюджет розвитку – 39 130,2 тис. гривень, цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування - 2 227,8 тис. гривень (Додаток 1).

1.1 Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2010 рік належать:

- податок з доходів фізичних осіб в частині, що належить міському бюджету;

- фіксований податок  на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю в частині, що належить до міського бюджету;

- плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати;

- частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, що вилучається до бюджету, в розмірі 0,01 відсотка, за результатами фінансово-господарської діяльності 2009 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств;

- плата за землю в частині, що належить міському бюджету;

- податок на промисел; 

- плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;

- податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності;

- плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком  плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

-   місцеві податки і збори;

-  єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва в частині, що належить до міського бюджету;

- надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів;

-  фіксований сільськогосподарський податок;

-  плата за утримання дітей в школі-інтернаті;

- плата за оренду цілісних майнових комплексів комунального та іншого майна;

- державне мито в частині, що надходить до міського бюджету;

- інші надходження;

- плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення;

-  штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;

- адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органами міських рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

- штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету;

- кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасниками торгів у випадках, передбачених Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів міського бюджету;

-  кошти, що надійдуть від учасника – переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, як забезпечення його виконання , які не підлягають поверненню учаснику-переможцю відповідно до умов договору, в частині здійснення закупівель за рахунок міського бюджету;

- 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

- кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;

- 50 відсотків адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами (посадовими особами);

-  інші доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду міського бюджету, згідно із статтями 64,66,69 Бюджетним кодексом України;   

- дотація вирівнювання, що одержується  з Державного бюджету;

- субвенції з державного бюджету:

-  на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу;

- на надання пільг з  послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

-  на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

-  на фінансування у 2010 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року;


1.2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2010 рік є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, 10 відсотків від продажу яких зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у комунальній власності після розмежування земель державної і комунальної власності;

дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність;

кошти від повернення кредитів і позик, які надавалися з міського бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини міського бюджету;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;


2) 70 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території.

Кошти цього податку спрямовуються  на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства за напрямами, визначеними відповідно міськими та сільськими радами.

3) 75 відсотків надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються виключно на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності. Використання цих коштів на інші цілі не допускається; 

4) 20 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що зараховуються до міського бюджету згідно із статтею 46 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища";

5) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету;

6) 20 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища до міського бюджету згідно із законодавством;

7) надходження до цільових фондів, утворених міською радою;

8) повернення кредитів, наданих з міського бюджету індивідуальним сільським забудовникам;

9) повернення кредитів, наданих з міського бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня, відсотки за користування ними;

10) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені рішенням про міський бюджет відповідно до законодавства.

  При цьому власні надходження бюджетних установ і організацій підлягають зарахуванню на спеціальні бюджетні рахунки у повному обсязі без їх попереднього оподаткування та розподіляються згідно із затвердженими кошторисами із спрямуванням на заходи, пов’язані з організацією надання ними послуг, реалізацією продукції і виконанням робіт, та інші заходи з їх утримання відповідно до нормативно-правових актів з цих питань.

  Водночас, згідно із статтею 65 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»:

- якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає змінами до кошторису спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв;

- у разі, якщо така заборгованість відсутня, зазначені додаткові поступлення спрямовуються:

50 відсотків – на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків – на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною функцією.

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду бюджету.

2. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком № 6 до цього рішення.

   3.  Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2010 рік у сумі 596 831,5 тис. гривень.

Установити обсяг видатків  загального фонду бюджету – 512 523,1 тис. гривень, спеціальному фонду бюджету – 84 308,4 тис. гривень, за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.


   4.  Затвердити розмір оборотної касової готівки міського бюджету на 2010 рік в сумі  150,0 тис. гривень.

   5.  Затвердити на 2010 рік, згідно з додатком  4 до цього рішення :

- обсяги надання кредитів з міського бюджету в сумі  1279,7 тис. гривень, в тому числі  : із загального фонду бюджету – 170,0 тис. гривень ; із спеціального фонду бюджету  – 1109,7 тис.грн.

         - обсяги повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 506,7 тис. гривень;


6.  Затвердити на 2010 рік дотації вирівнювання сільським бюджетам у сумі 225,2 тис. гривень. Дотації вирівнювання здійснювати через органи Державного казначейства в м. Івано-Франківську у відсотковому відрахуванні від доходів загального фонду (додаток 5).

7.   Установити резервний фонд міського бюджету не більше 1 відсотка обсягу видатків загального фонду міського бюджету, що в сумі складає  484,7 тис. гривень.

Рішення про виділення коштів з цього фонду відповідно до статті 24 Бюджетного Кодексу України приймаються виконавчим комітетом міської ради згідно діючого законодавства.

8. Затвердити такий перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2010 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);

обслуговування державного боргу (1200);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320);

поточні трансферти населенню (код 1340).

Визначити захищеними видатками міського бюджету на 2010 рік видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації, а також видатки на заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

9. Розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

10. У процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету, надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради здійснювати перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

За погодженням із профільною комісією та комісією по плануванню, фінансів, цін та бюджету здійснюється:

- перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними призначеннями у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах ;

  - перерозподіл видатків по об’єктах виробничого та невиробничого призначення бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету в межах кошторисних призначень з подальшим затвердженням на  сесії міської ради.


        - збільшення доходів в зв’язку із збільшенням фактичних надходжень понад бюджетні призначення від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, цільових фондів і спрямовування їх на відповідні видатки згідно пункту 4 статті 23 Бюджетного кодексу України з унесенням змін в кошториси доходів і видатків спеціального фонду головних розпорядників бюджетних коштів;  а також фонду охорони навколишнього природного середовища.

Згідно статті 14 Прикінцевих положень Закону України  «Про Державний бюджет України на 2010 рік» використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Встановити , що сільські ради , на підставі відповідних рішень рад та угод , можуть делегувати кошти сільських фондів охорони навколишнього природного середовища до міського бюджету , як субвенцію міському бюджету.

11. Відповідно до статей 40 і 60 Закону України  „Про Державний бюджет України на 2010 рік”:

- якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету при відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату. Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму;

- розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

Будь-які зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та рішенням про обласний бюджет (крім витрат, що здійснюються відповідно до абзацу 3 цього пункту), не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.


12. Дати дозвіл виконавчому комітету міської ради на отримання відповідно до статті 50 , 18 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»:

- короткотермінових позичок в управлінні Головного Державного казначейства України в області для покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання загального фонду міського бюджету, в частині фінансування захищених статей  видатків;

        -  середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів місцевих бюджетів на 2010 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду. Надати право керівнику фінансового управління за рішенням конкурсної комісії підписувати договір депозиту.


13. Беручи до уваги, що згідно із статтею 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти міського бюджету, здійснюється виключно органами Державного казначейства України в місті, встановити, що про отримання таких рішень вони інформують фінансове управління виконавчого комітету міської ради та відповідного головного розпорядника коштів міського бюджету невідкладно.


При цьому:

- безспірне списання коштів з рахунку міського бюджету здійснюється органами Державного казначейства України за черговістю надходження цих рішень лише за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань;

         - до прийняття спеціального закону у 2010 році списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування  вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, для юридичних осіб, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна;

- списання коштів за відповідними рішеннями на користь працівників бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється органами Державного казначейства України в місті з рахунків розпорядників бюджетних коштів  за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї бюджетної установи;

- списання коштів за відповідними рішеннями на користь працівників установ системи освіти з виплат, передбачених абзацами 9-11 частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», здійснюється органами Державного казначейства України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних призначень.

14.Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у їх кошторисах. Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, а також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення, здійснюються в межах і відповідно до бюджетних асигнувань на функціонування цих бюджетних установ.

15.Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із оплати зазначених послуг. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів у даному рішенні.

16. Відповідно до статті 72 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» передача в оренду комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам, музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 141, 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.

При визначенні орендних ставок за користування комунальним майном в містах обласного значення, орендні ставки за користування комунальним майном, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, є індикативними і застосовуються як стартові при проведенні конкурсу.

Орендар, який належно виконує свої обов'язки за договором оренди нерухомого майна, строк дії якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк, але не більше ніж на два роки.

Орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна.

Установити, що у 2010 році нерухоме майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду строком до 1 січня 2011 року.

17.Відповідно до статті 73 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» у 2010 році продаж об’єктів незавершеного будівництва, що перебувають у комунальній власності, визначених Законом України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» здійснюється на відкритих аукціонах разом із земельною ділянкою, на якій розташовано такий об’єкт. Кошти від продажу цих об’єктів спрямовуються до міського бюджету.


18. Спрямувати залишок коштів міського бюджету, який склався станом на 1.01.2010 року  в сумі 889 606  гривень надходжень до спеціального фонду від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на виконання « Програми цільового використання  коштів , що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».

Встановити , що сільські ради , на підставі відповідних рішень рад та укладених угод , можуть спрямовувати кошти які надійшли  до спеціального фонду від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, як субвенцію міському бюджету.


19. Спрямувати частину вільного залишку коштів, який склався по загальному фонду міського бюджету станом на 01.01.2010 року в сумі 836,0 тис.грн, на збільшення обсягу видатків загального фонду міського бюджету, а саме:

- по головному розпоряднику бюджетних коштів фінансове управління КФКВ 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» в сумі 690,0 тис.грн. на виконання Комплексної програми  профілактики злочинності  в місті на 2010 рік (додаток 7 );

- по головному розпоряднику бюджетних коштів управління економічного та інтеграційного розвитку  по КФКВ 180109 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території» в сумі 146,0 тис.грн.


20.Звільнити від оподаткування податком з доходів фізичних осіб-одержувачів допомоги за рахунок коштів міського бюджету, в частині, що належить до міського бюджету.


21. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради:

- у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв кодів функціональної та відомчої класифікації, вносити відповідні зміни в міському бюджеті.

- здійснювати перерозподіл одержаних з державного та обласного бюджетів субвенцій.

При цьому в окремих випадках, з метою належного і своєчасного виконання отриманих у міжсесійний період нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та його доручень, дозволити проведення уточнень міського бюджету і розподілу вільних залишків бюджетних коштів за поданням фінансового управління виконавчого комітету міської ради постійній комісії міської ради з питань планування, фінансів, цін та бюджету з подальшим затвердженням її рішень чи відповідних їм розпоряджень міського голови на   сесійних засіданнях міської ради.

22.  Пролонгувати  на  2010 рік:

1. рішення ХІІ сесії міської ради від 30.01. 2007 року:

“Про надання пільг інвалідам 1-ої групи зору ”

“Про надання пільг сім’ям   військовослужбовців, які загинули в Афганістані ”

“Про соціальний захист ветеранів ОУН-УПА”;

  2. рішення ХVІІІ сесії  міської ради від 26.06. 2007 року

“Про надання одноразової допомоги на поховання громадян міста ”;

  3. рішення ХV сесії від 13.04.2007 року

“Про виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги ”;

  4. рішення ХХХУ11 сесії від 24.12.2008р.

« Про надання пільг реабілітованим громадянам»;

   5. рішення XLII сесії міської ради від 04.06.2009р.

«Про затвердження Програми оптимізації надання адміністративних послуг в м. Івано-Франківську»;

   6. рішення сесії XLIV від 30.07.2009р.

«Про надання фінансової допомоги з міського бюджету»;

   7. рішення XI сесії від 28.12.2006р.

«Про Програму економічного і соціального розвитку м. Івано-Франківська на 2007-2009роки», частині кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2010р. в сумі 146,0 тис. гривень по КФКВ 180109 «Програма економічного і соціального розвитку»;

8. рішення ХІХ сесії від 24.11.2007р.

«Про затвердження Програми щодо складання проекту землеустрою по встановленню меж Івано-Франківської міської ради (в тому числі м. Івано-Франківська).

23. Установити , що кошти бюджету розвитку в сумі 7 430,2 тис.грн.  та цільових фондів , утворених органами місцевого самоврядування в сумі 697,8 тис.грн., в т.ч. 516,8 тис.грн. спрямовується виключно на погашення кредиторської заборгованості , яка утворилася станом на 1 січня 2010 року , та 181 тис.грн. – на виконання пролонгації рішення , зазначеного в  пп. 6 п.23 даного рішення( додатки 8 і9).

Доручити виконавчому комітету міської ради підготувати перелік об’єктів на 2010 рік , які будуть фінансуватися за рахунок коштів бюджету розвитку, з врахуванням  в першу чергу високої ступені готовності об’єктів, продовження розпочатого у минулих роках будівництва та будівництва об’єктів з підготовленою проектно-кошторисною документацією, та напрямки використання коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста на 2010 рік подати його на затвердження чергової сесії міської ради

Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до дохідної і видаткової части бюджету

24.  Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

25. Здійснити перегляд показників міського бюджету за результатами його виконання у 2010 році.

26. При умові перевиконання міського бюджету або отримання додаткової дотації з Державного бюджету та/або обласного бюджету, збільшити загальний обсяг видатків загального фонду по головних розпорядниках коштів -  управління освіти і науки та охорони здоров’я,  на різницю між цифрою доведеною Міністерством фінансів України та цифрою затвердженою на сесії міської ради.

27. Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2010 рік» опублікувати в засобах масової інформації.

28. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови  та постійну комісію з питань планування, фінансів, цін та бюджету (Р.Кукурудз).Міський голова                                                                           Віктор АнушкевичусДодатки:2011-2021 © Всі права застережено.