Рішення міської ради  "Про рішення єдиного акціонера АТ "Івано-Франківський ло..."  № 161-29 від 09.09.2022р. 
Документ №161 від 09.09.2022р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

13.09.2022 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(29  сесія)
8  демократичного скликання
 
від 09.09.2022р.  № 161-29
 

Про рішення єдиного акціонера АТ «Івано-Франківський локомотиво-ремонтний завод», що має статус протоколу загальних зборів товариства


Керуючись статтями 32, 33, 49 Закону України «Про акціонерні товариства», частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням НКЦПФР від 16.03.2022 р. № 177 «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану», а також враховуючи пропозиції виконавчого комітету міської ради (рішення виконавчого комітету міської ради від 01.09.2022р. № 798), Івано-Франківська міська рада


вирішила:


  1. Взяти до відома звіт Наглядової ради акціонерного товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (далі - Товариство) про роботу у 2021 році, що додається. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає основним напрямкам діяльності та інтересам Товариства.
  2. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, що додається. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає основним напрямкам діяльності та інтересам Товариства.
  3. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2021 рік, що додається.
  4. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, що додається, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІФ-Аудит» позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

5. Розподілити чистий прибуток у розмірі 2488592 грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, наступним чином:

  • 124430 грн., що складає  5% прибутку - на поповнення резервного капіталу Товариства;
  • 248859 грн., що складає 10% прибутку - на виплату дивідендів акціонеру Товариства;
  • 248859 грн., що складає 10% прибутку - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік;
  • 1866444 грн., що складає 75% прибутку – на оновлення основних засобів Товариства.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством акціонеру безпосередньо до бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

6. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів фінансово-господарського характеру відповідно до предмету діяльності за статутом Товариства, серед яких будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі пов’язані з поточною господарською діяльністю Товариства, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та будуть підписуватись посадовою особою відповідно до статуту Товариства та виданої довіреності, оскільки прогнозована сукупна ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, буде перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а їх сукупна ринкова вартість не перевищуватиме 150000,0 тис. грн.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради Миколу Вітенка, а також на постійну депутатську комісію з питань містобудування, земельних відносин, оренди та приватизації комунального майна (Р. Терешко).

Міський голова                                                          Руслан МАРЦІНКІВ
2011-2023 © Всі права застережено.