Рішення міської ради  "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної ..."  № 227-32 від 22.12.2022р. 
Документ №227 від 22.12.2022р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.12.2022 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(32  сесія)
8  демократичного скликання
 
від 22.12.2022р.  № 227-32
 

Р І Ш Е Н Н Я

Івано-Франківської міської ради

(_32сесія)

восьмого демократичного скликання


від  22.12.2022 р. №227-32


Про бюджет Івано-Франківської

міської територіальної громади

на 2023 рік

(код бюджету 0953300000)
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Івано-Франківська міська рада


в и р і ш и л а:


1. Визначити на 2023 рік:

доходи  бюджету міської територіальної громади у сумі 3 258 533 936 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 3 180 875 736 гривень та доходи спеціального фонду бюджету 77 658 200 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі   3 220 913 936 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 2 795 755 736 гривень та видатки спеціального фонду бюджету 425 158 200 гривень;

повернення кредитів до бюджету міської територіальної громади у сумі 9 737 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету  9 737 000 гривень;

надання кредитів з бюджету міської територіальної громади у сумі 11 857 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету 1 120 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету 10 737 000  гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 384 000 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 348 500 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення:

залучення до бюджету розвитку коштів, шляхом залучення кредиту НЕФКО, в сумі 4 500 000 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 15 000 000 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право фінансовому управлінню здійснювати перерозподіл одержаних з державного, обласного та інших бюджетів міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням міською радою. Уповноважити міського голову укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.

Установити, що пооб’єктний розподіл коштів бюджету розвитку здійснити після затвердження бюджету, за погодженням з міським головою, депутатською комісією з питань бюджету, з наступним затвердженням міською радою.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм  згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити цільовий фонд,  згідно з додатком 8 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 1032 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України), а також інші надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України, а також інші надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2023 рік" та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 15 та статтею 16 і частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ;

3) у частині кредитування є:

- надходження, визначені статтями 691  та 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити:

на 31 грудня 2023 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 55 000 000 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі 250 000 000 гривень.

10.  Установити, що у 2023 році гарантії можуть надаватись відповідно до статей 17, 18, 74 Бюджетного кодексу України, статей 26, 60, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій» (із змінами).

Виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради приймати рішення, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, наданих міською радою.

11. Визначити на 2023 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними такі видатками загального фонду бюджету міської територіальної громади:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– обслуговування місцевого боргу;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплата енергосервісу.

12. Дати дозвіл фінансовому управлінню міської ради, за погодженням міським головою:

- на отримання позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України;

- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на депозитах та/або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою,  з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду. Надати право начальнику фінансового управління, за рішенням комісії щодо проведення конкурсів, підписувати договір депозиту, та вчиняти дії  щодо придбання цінних паперів, відповідно до  ст.16 Бюджетного кодексу України.

13. Розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

14. У процесі виконання бюджету міської територіальної громади за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів бюджету, надати право фінансовому управлінню міської ради, за погодженням з міським головою, здійснювати перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету.

За погодженням з депутатською комісією з питань бюджету здійснюється:

- перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головних розпорядників коштів бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах;

- перерозподіл видатків по об’єктах виробничого та невиробничого призначення бюджету розвитку (спеціального фонду) бюджету міської територіальної громади в межах кошторисних призначень з подальшим затвердженням міською радою;

- збільшення доходів в зв’язку із збільшенням фактичних надходжень понад бюджетні призначення до цільових фондів, від відшкодування втрат с/г виробництва  і спрямовування їх на відповідні видатки, згідно пункту 4 статті 23 Бюджетного кодексу України, з унесенням змін в кошториси доходів і видатків спеціального фонду головних розпорядників бюджетних коштів. 

15. У міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими зверненнями, дозволити фінансовому управлінню міської ради, за погодженням з міським головою та постійною депутатською комісією з питань бюджету, з наступним затвердженням міською радою, протягом 2023 року виділяти додаткові кошти головним розпорядникам коштів бюджету та додаткові трансферти іншим бюджетам (в т. ч. за рахунок додаткових надходжень відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України), здійснювати передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) бюджету міської територіальної громади, вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів капітальних видатків, і перерозподілу коштів за об’єктами.

16. Дозволити фінансовому управлінню міської ради, за погодженням з міським головою, проводити фінансування капітальних вкладень по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади за рахунок коштів переданих із загального до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, відповідно до ст. 71, 72 Бюджетного Кодексу України, з подальшим затвердженням таких змін міською радою.

17. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Надати право фінансовому управлінню міської ради, після погодження з міським головою:

- у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв кодів функціональної та відомчої класифікації, вносити відповідні зміни до бюджету міської територіальної громади;

В окремих випадках, та з метою належного і своєчасного виконання отриманих у міжсесійний період нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та окремих доручень, дозволити проведення уточнень бюджету міської територіальної громади і розподілу вільних залишків бюджетних коштів, за поданням фінансовим управлінням міської ради депутатській комісії міської ради з питань  бюджету, з подальшим затвердженням її рішень, чи відповідних їм розпоряджень міського голови, на засіданнях міської ради.        

18. Встановити, як виняток в 2023 році, право  керівникам навчальних закладів (дошкільних навчальних закладів, початкових шкіл, гімназій, ліцеїв, закладів позашкільної освіти, спеціальної школи, закладів професійно-технічної освіти, інклюзивно-ресурсного центру, міжшкільного навчально-виробничого комбінату), встановлювати розмір премії, надбавки за престижність праці педагогічних працівників та надбавки за вислугу років в межах затвердженого фонду оплати праці доведеного в кошторисах видатків відповідних установ.

19. Головним розпорядникам бюджетних коштів здійснювати попередню оплату товарів, робіт та послуг відповідно до постанови Кабінету Міністру України від 27.12.2001 року №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» та постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019р. №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

20. Встановити, що підприємства та організації, які належать до комунальної власності міста, сплачують до загального фонду бюджету міської територіальної громади частину чистого прибутку (доходу).

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до бюджету міської територіальної громади за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та наростаючим підсумком щоквартально фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 0,01 відсотка.

21. Встановити за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади надбавку за складність, напруженість у роботі  в розмірі  50 відсотків посадового окладу інструкторам з фізкультури,  у розмірі 25 відсотків посадового окладу музичним керівникам, у розмірі  15 відсотків посадового окладу вихователям у закладах освіти міста: заклади дошкільної освіти, Початкової  школи «Пасічнянська» Івано-Франківської міської ради, Початкової  школи імені Софії Русової Івано-Франківської міської ради, Навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської міської ради та підвищення на 30 відсотків посадового окладу педагогічним працівникам, адміністрації і бібліотекарю ліцею Івано-Франківської міської ради ім. Миколи Сабата. 

22. Здійснювати щомісячне преміювання у розмірі посадового окладу шеф-кухарів, кухарів у закладах освіти міста: заклади дошкільної освіти, Початкової  школи «Пасічнянська» Івано-Франківської міської ради, Початкової  школи імені Софії Русової Івано-Франківської міської ради, Навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської міської ради. Встановити за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади підвищення на 10 відсотків посадового окладу педагогічним працівникам, адміністрації та бібліотекарям ліцею ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міської ради, та  ліцею ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міської ради.

23. Установити, що невикористані на кінець 2022 року кошти іншої субвенції, передбаченої з бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади, залишаються на рахунку відповідних бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2023 році з урахуванням їх цільового призначення.                24. В період дії воєнного стану виконання бюджету міської територіальної громади здійснюється відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням особливостей постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 (зі змінами).                                                

25. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року.                                26.  Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.                27. Секретаріату міської ради  (С. Козлов) забезпечити опублікування рішення в газеті «Західний кур’єр» та розмістити на офіційному сайті міста Івано-Франківська.                                                                                28. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови В. Сусаніну та депутатську комісію з питань бюджету         (Р. Онуфріїв).

        


Міський голова                                                                  Руслан МАРЦІНКІВДодатки:2011-2024 © Всі права застережено.