Рішення виконавчого комітету  "Про створення прийомної сім'ї і влаштування на вихованн..."  № 598 від 12.05.2023р. 
Документ №598 від 12.05.2023р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

16.05.2023УКРАЇНА
 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
від 12.05.2023р.  № 598
м.Івано-Франківськ
 


Про створення прийомної сім’ї і влаштування на виховання та спільне проживання дитини


Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002р. № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» зі змінами та доповненнями, наказом Міністерства соціальної політики України від 19.09.2017 р. № 1485 «Про затвердження Порядку взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування», беручи до уваги висновок Служби у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради про доцільність створення прийомної сім’ї подружжя ___ та влаштування на виховання та спільне проживання, дитини позбавленої батьківського піклування, ___ , ___ року народження, від 11.05.2023 року довідку про проходження навчання (курсу підготовки) кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, виданої обласним центром соціальних служби ІФ ОДА від  28.06.2022 року за № 02-07/17, рекомендації обласного центру соціальних служб від 28.06.2022 року, на підставі заяви подружжя ___ та ___ від 01.05.2023 року та рекомендацій комісії з питань захисту прав дитини від 11.05.2023 року, з метою впровадження сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виконавчий комітет міської ради


вирішив:


1. Створити прийомну сім’ю на базі подружжя ___ , ___ року народження, та ___, ___ року народження, на їх власній житловій площі за адресою: вул.____, буд.___, кв.___, м. Івано-Франківськ.

2. Влаштувати з 16.05.2023 року у прийомну сім’ю подружжя ___на виховання і спільне проживання дитину, позбавлену батьківського піклування, ____ , ____ року народження, яка тимчасово  перебуває в Долинському обласному центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Теплий Дім» Івано-Франківської обласної ради.

_______, ___ року народження, відповідно до рішення виконавчого комітету Долинської міської ради від 13.03.2023 року № ___надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування, у зв’язку з рішенням Долинського районного суду Івано-Франківської області від 22.12.2022 року справа про позбавлення батьківських прав матері, відомості про батька дитини записано відповідно до ч. 1 ст. 135 СКУ.

Малолітня перебуває на первинному обліку дітей, позбавлених батьківського піклування, в Долинській міській ради Калуського району Івано-Франківської області та має право користування житлом за адресою її реєстрації: вул.___, буд.___, кв.___, м.___, Калуського району Івано-Франківської області.

3. Зобов’язати прийомних батьків ____ та ___ зберегти за дитиною, позбавленою батьківського піклування, ____, ___ року народження, право користування житлом за адресою: вул.___, буд.___, кв.___, м.___, Калуського району Івано-Франківської області до досягнення дитиною повноліття.

4. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний розвиток дитини, позбавленої батьківського піклування, ____, ___ року народження, на прийомних батьків ___та ___ відповідно до пункту 17 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. № 565.

5. Службі у справах дітей (І. Рохман):

5.1. Підготувати проєкт договору між прийомними батьками та виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради про влаштування дитини на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї (далі  договір).

5.2. Забезпечити передачу прийомним батькам пакету документів на дитину, яка влаштована у прийомну сім’ю.

5.3. Забезпечити здійснення комплексного контролю за умовами проживання та виховання дитини у прийомній сім’ї.

5.4. Готувати щорічно до 01 червня загальний звіт про стан виховання, утримання та розвитку дитини у прийомній сім’ї.

6. Міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Л.Дикун):

6.1. Забезпечити постійне соціальне супроводження прийомної сім’ї, яке передбачає надання комплексу послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї.

6.2. Визначити відповідальну особу та конкретні заходи щодо здійснення контролю за умовами утримання та виховання дитини, соціального супроводження прийомної сім’ї.

6.3. Забезпечити щоквартальний обмін інформацією про стан здійснення соціального супроводу прийомної сім’ї і надання службі у справах дітей щорічно до 01 травня звіту про виконання плану соціального супроводу дитини і прийомної сім’ї. 

7. Департаменту соціальної політики (В.Семанюк):

7.1. Забезпечити призначення і виплату державної соціальної допомоги на дитину, грошового забезпечення прийомним батькам у межах видатків, передбачених у державному бюджеті.

7.2. До 20 числа кожного місяця здійснювати передбачені державним бюджетом виплати на дитину та грошового забезпечення прийомним батькам.

7.3 Надавати Службі у справах дітей щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформацію про призначення та виплати чи причини не призначення, невиплати соціальної допомоги та грошового забезпечення прийомним батькам.

8. Управлінню охорони здоров’я (А. Вацеба):

8.1. Визначити відповідальних медичних працівників, що будуть здійснювати спостереження за здоров’ям дитини та розроблятимуть конкретні заходи щодо здійснення контролю за умовами проживання дитини.

8.2. Забезпечити проходження двічі на рік дитиною медичного огляду та здійснення диспансерного нагляду за нею.

8.3. Забезпечити щоквартальний обмін інформацією про стан здоров’я дитини у прийомній сім’ї і надання Службі у справах дітей щорічно до 01 червня звіту про стан здоров’я дитини, дотримання прийомними батьками рекомендацій лікаря. 

9. Департаменту освіти та науки (В. Дротянко):

9.1. Забезпечити право дитини на здобуття повної загальної середньої освіти, а у разі потреби – забезпечення індивідуального навчання.

9.2. Визначити відповідальну особу та конкретні заходи щодо здійснення контролю за умовами утримання та виховання дитини.

9.3. Щорічно до 01 червня надавати Службі у справах дітей звіт про рівень розвитку та знань дитини, наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, систематичне відвідування уроків та своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь прийомних батьків у вихованні дитини.

10. Департаменту молодіжної політики та спорту (В. Матешко) забезпечити дитину пільговим оздоровленням.

11. Начальнику відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області (А. Бойчук):

11.1. Визначити відповідальну особу та конкретні заходи щодо здійснення контролю за умовами утримання та виховання дитини у прийомній сім’ї.

11.2. Забезпечити щоквартальний обмін інформацією про стан захисту прав і законних інтересів дитини у прийомній сім’ї, надання службі у справах дітей щорічно до 01 червня звіту про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дитини і прийомних батьків, про проведення профілактичних заходів.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О. Левицького.
Міський голова                                                                                 Руслан МАРЦІНКІВ2011-2024 © Всі права застережено.