Рішення міської ради  "Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестицій..."  № 22-11 від 15.03.2017р. 
Документ №22 від 15.03.2017р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення Івано-Франківської міської ради від 15.03.2017р. №22-11
Рішення міської ради  №377 від 15.12.2017р. Чинний
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішень міської ради від 22.12.2015р. №39-2 та 15.03.2017р. №22-11(із змінами)
Рішення міської ради  №194 від 16.08.2019р. Чинний
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення від 15.03.2017р. №22-11
Рішення міської ради  №179 від 19.06.2020р. Чинний
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 15.03.2017р. №22-11
Рішення міської ради  №160 від 29.04.2021р. Чинний
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 15.03.2017р. №22-11
Рішення міської ради  №141 від 06.09.2022р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення "Про внесення змін до рішення Івано-Франківської міської ради від 15.03.2017р. №22-11"
Рішення виконавчого комітету  №1007 від 24.11.2017р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд міської ради проекту рішення "Про внесення змін до рішення сесії від 15.03.2017 р. № 22-11"
Рішення виконавчого комітету  №762 від 26.06.2019р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд міської ради проєкту рішення "Про внесення змін до рішень міської ради від 22.12.2015 р. № 39-2 та 15.03.2017р. № 22-11 (із змінами)"
Рішення виконавчого комітету  №905 від 01.08.2019р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про внесення на розгляд міської ради проєкту рішення "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.03.2017р. №22-11"
Рішення виконавчого комітету  №645 від 27.04.2021р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

19.03.2017 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(11  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 15.03.2017р.  № 22-11
 

Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» (2-й етап)


З метою реалізації інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» (2-й етап), керуючись ст. 143 Конституції України, ст.ст. 16, 18, 74 Бюджетного Кодексу України, п. 26 і п. 27 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011р. №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» (зі змінами), міська рада

вирішила:

1. Здійснити зовнішнє місцеве запозичення шляхом залучення кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) шляхом укладення кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Івано-Франківською міською радою (надалі – «Кредитний договір») на наступних умовах:

1.1. мета запозичення – фінансування впровадження заходів проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» (2-й етап);

1.2. форма здійснення запозичення – укладення Кредитного договору з міжнародною фінансовою організацією;

1.3. вид запозичення –  зовнішній кредит (кредит від МФО);

1.4. розмір та валюта запозичення - 4 000 000 (чотири мільйони) євро;

1.5. строк запозичення - 9 років, включаючи  пільговий період, який становить 18 місяців після першої виплати кредиту;

       1.6. відсоткова ставка за користування кредитними коштами: 6 місячний EURIBOR плюс Маржа в розмірі 6,25% річних;

1.7. сплата відсотків по кредиту здійснюється рівними щопіврічними платежами, відповідно до умов Кредитного договору;

1.8. погашення кредиту здійснюється рівними щопіврічними платежами, відповідно до умов Кредитного договору, після завершення пільгового періоду;

1.9. розмір основної суми боргу за запозиченням становить 4 000 000 (чотири мільйони) євро, які надходитимуть до міського бюджету на рахунок позичальника у банку, прийнятому для Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО).


2. Спрямувати кошти кредиту (чотири мільйони євро), гранту (один мільйон дев’ятсот тридцять тисяч євро) та кошти співфінансування з міського бюджету (чотириста дев’яносто тисяч євро)  на фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» (2-й етап) (надалі – «Проект»), який передбачає впровадження енергоефективних заходів в бюджетних будівлях.

3. Співфінансувати Проект за рахунок коштів міського бюджету  у сумі 490 000 (чотириста дев’яносто тисяч) євро.


4. Погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.


5. Надати дозвіл на отримання гранту в розмірі 1 930 000 (один мільйон дев’ятсот тридцять тисяч) євро від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (фонд E5P), шляхом укладення договору гранту з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО).

       

6. Уповноважити начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради від імені Івано-Франківської міської ради підписати:

6.1. Кредитний договір з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО);

6.2. Договір гранту з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та здійснювати всі дії щодо його укладення. Метою залучення гранту є реалізація заходів, передбачених Проектом.


7. Уповноважити начальника фінансового управління виконавчого комітету вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані з залученням запозичення до міського бюджету м. Івано-Франківська, шляхом отримання кредиту від міжнародної фінансової організації Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані з залученням запозичення.


8. Фінансовому управлінню щороку передбачати у міському бюджеті м. Івано-Франківська кошти, необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов'язань міста до кінця дії цих зобов'язань.


9. Фінансовому управлінню підготувати пропозиції до рішення про міський бюджет на 2017 рік, що передбачають здійснення запозичення та спрямування коштів на реалізацію Проекту і співфінансування Проекту за рахунок коштів міського бюджету.

10. Дане рішення набуває чинності відповідно до законодавства України.

11. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка та постійну депутатську комісію з питань бюджету (Р. Онуфріїв).
Міський голова                                                                Руслан Марцінків2011-2024 © Всі права застережено.