Проєкт рішення міської ради  "Про внесення змін до видів економічної діяльності підпр..."  № 53 від 17.02.2020р. 
Документ №53 від 17.02.2020р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 17.02.2020р.  № 53
м.Івано-Франківськ
 

Про внесення на розгляд
міської ради проєкту рішення
«Про внесення змін до

видів економічної діяльності підприємства

та затвердження нової

редакції статуту КП «Теплий дім»

Івано-Франківської міської ради»Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, виконавчий комітет міської ради

вирішив:

 1. Внести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про внесення змін до видів економічної діяльності підприємства та затвердження нової редакції статуту КП «Теплий дім»» (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка.Міський голова        Руслан МарцінківПро внесення змін до

видів економічної діяльності підприємства

та затвердження нової

редакції статуту КП «Теплий дім»

Івано-Франківської міської ради


Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, ст. ст. 57, 78 Господарського кодексу України, міська рада


вирішила:


1. Розширити види діяльності комунального підприємства «Теплий дім» Івано-Франківської міської ради та додати наступні види діяльності за КВЕД:

1.1 81.29 Інші види діяльності із прибирання;

1.2 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів;

1.3 81.30 Надання ландшафтних послуг;

1.4 43.21 Електромонтажні роботи;

1.5 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення

та кондиціонування;

1.6. 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

1.7 43.31 Штукатурні роботи;

1.8 43.34 Малярні роботи та скління;

1.9. 43.91 Покрівельні роботи.

2. Надати згоду комунальному підприємству «Теплий дім» Івано-Франківської міської ради (Н Ярощук) на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у частині доповнення новими видами економічної діяльності.

3. Затвердити нову редакцію статуту комунального підприємства «Теплий дім» Івано-Франківської міської ради (додається).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка.Міський голова        Руслан Марцінків


Затверджено

рішенням сесії міської ради
№____ від __________
С Т А Т У Т


комунального підприємства

«ТЕПЛИЙ ДІМ»

Івано-Франківської міської ради

Івано-Франківськ – 2020 р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛИЙ ДІМ» ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі – Підприємство) є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська відповідно до Цивільного і Господарського кодексів.
  2. Найменування Підприємства:
   1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛИЙ ДІМ» ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
   2. Скорочене найменування Підприємства – КП «ТЕПЛИЙ ДІМ»;
  3. Засновником Підприємства є територіальна громада міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області (далі – Засновник).
  4. Підприємство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї  діяльності, у випадках та в порядку передбаченому Статутом Підприємства та чинним законодавством України
  5. Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, відомчими та іншими нормативними актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом.
  6. Підприємство є юридичною особою з моменту державної реєстрації.
  7. Підприємство має самостійний баланс, поточні (розрахункові), вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках на території України, включаючи рахунки в іноземних валютах, круглу печатку, штампи, торгові марки, знаки для товарів і послуг, бланк, емблему, девіз та інші реквізити і символіку юридичної особи.
  8. Підприємство у своїй діяльності підзвітне й підконтрольне Івано-Франківській міській раді та її виконавчому комітету (далі – Уповноважений орган).
  9. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника та виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.
  10. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства.
 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  1. Підприємство створене для здійснення господарської, інвестиційної та управлінської діяльності, спрямованої на задоволення потреб територіальної громади міста Івано-Франківська, а також наймачів, орендарів та власників житлових та нежитлових приміщень (співвласників багатоквартирних будинків), в частині забезпечення сталого та енергоефективного функціонування житлового фонду, надання житлово-комунальних послуг, обслуговування переданих на баланс об’єктів благоустрою, а також обслуговування фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності з питань їх інформаційно-аналітичного та консультаційного забезпечення, здійснення іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку.
  2. Основним предметом діяльності Підприємства є надання послуги з управління багатоквартирними будинками.
  3. Додатковим предметом діяльності Підприємства є:
 • послуги з прибирання вулиць, прибудинкових територій, будинків та внутрішніх приміщень;
 • інші види діяльності із прибирання
 • інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів;
 • надання ландшафтних послуг;
 • електромонтажні роботи;
 • монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
 • інші будівельно-монтажні роботи;
 • штукатурні роботи;
 • малярні роботи та скління;
 • покрівельні роботи;
 • фінансова та інвестиційна діяльність;
 • консалтингові послуги;
 • послуги готелів та ресторанів;
 • ведення бухгалтерського та фінансового обліку, юридичні та бухгалтерські послуги;
 • послуги з дезінсекції, дезінфекції, дератизації;
 • облаштування та утримання кабельних та електричних мереж, монтаж та встановлення домофонних систем та систем відеоспостереження;
 • земляні роботи, розчищення територій, ландшафтне планування, улаштування дорожніх покриттів для транспорту і пішоходів;
 • організація і проведення семінарів, виставок, ярмарків, презентацій;
 • технічні та інші спеціальні експертизи, технічний огляд та експертне обстеження ліфтів;
 • виконання будівельних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, ремонтних робіт, в т.ч. аварійних;
 • проектні роботи;
 • створення та продаж програмного забезпечення, розробка та підтримка інтернет-сайтів;
 • збір і розповсюдження науково-технічної інформації, впровадження нової техніки і технологій;
 • вантажні перевезення;
 • інформаційні послуги, видавництво інформаційних бюлетенів;
 • оптова та роздрібна торгівля продовольчими та промисловими товарами;
 • надання та посередництво при наданні в оренду житлових та нежитлових приміщень, іншого нерухомого та рухомого майна.
  1. Підприємство може займатися й іншими видами діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.
  2. Діяльність, яка, відповідно до чинного законодавства, потребує спеціального дозволу (ліцензії), здійснюється Підприємством за умови отримання такого дозволу.
  3. Підприємство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що прямо не заборонені чинним законодавством України.
 1. ПРАВА ПІДПРИЄМСТВА
  1. Підприємство має право:
 • самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до плану розвитку Підприємства, кон’юнктури ринку, робіт, послуг та економічної ситуації;
 • укладати цивільні та господарські договори, виконувати роботи, надавати послуги за встановленими цінами або на договірній основі;
 • бути учасником цивільного,  господарського, адміністративного,  кримінального  процесу та користуватися усіма правами та обов’язками гарантованими чинним законодавством України;
 • від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у всіх судових інстанціях;
 • бути членом об’єднань, асоціацій та ін.;
 • отримувати безкоштовно від Засновника та його виконавчих органів інформаційні та довідкові дані й звітні документи, необхідні для виконання своїх завдань;
 • визначати переможців конкурсу на надання житлово-комунальних послуг відповідно до чинного законодавства;
 • управляти об'єктами нерухомого майна та благоустрою;
 • контролювати забезпечення населення житловими послугами необхідного рівня та якості, дотримання правил благоустрою та користування житловими будинками;
 • отримувати та вимагати від споживачів своєчасної і в повному обсязі оплати виконання власних функцій та наданих житлових послуг;
 • здійснювати інвестиційну діяльність;
 • звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та до суду в межах повноважень, визначених законом та договором, для забезпечення належного виконання умов договору виробниками, виконавцями та споживачами;
 • здійснювати контроль за станом інфраструктури та будинків, які перебувають в управлінні, їх утриманням, підготовкою до сезонної експлуатації, проведенням ремонтних робіт;
 • придбавати або орендувати необоротні та оборотні активи за рахунок фінансових ресурсів, які має Підприємство, кредитів, позик та інших джерел фінансування, продавати, здавати майно в оренду в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством;
 • визначати та встановлювати форми та системи оплати праці, чисельність працівників, структуру та штатний розпис в межах, визначених Засновником (якщо такі встановлені);
 • набувати інших прав, передбачених чинним законодавством в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством.
  1. Підприємство реалізовує свої функції щодо управління переданим йому майном в межах, встановлених власником такого майна, та за кошти власника такого майна чи згідно відповідних бюджетних програм.
  2. Підприємство відповідно до законодавства України може надавати допомогу співвласникам житлових будинків в формі участі в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових будинків, капітальних ремонтів майна, що перебуває у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку, в межах бюджетних програм, визначених за рішенням Засновника.
 1. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
  1. Статутний капітал Підприємства складає 170 000 000 (сто сімдесят мільйонів) грн. 00 коп., який формується Засновником до закінчення першого року з дня реєстрації статуту.
  2. Майно Підприємства складається із виробничих і невиробничих фондів, а також інших коштів, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
  3. Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста Івано-Франківська і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом та відповідно до обмежень, встановлених Засновником.
  4. Власністю Підприємства є прибутки, а також майно, придбане ним в результаті фінансово-господарської діяльності.
  5. Джерелами формування майна, фінансування виробничої діяльності, утримання Підприємства є:
 • статутний капітал підприємства;
 • доходи, отримані від надання послуг, а також від іншої господарської діяльності;
 • трансферти з місцевого бюджету на реалізацію програм підвищення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг населенню;
 • капітальні вкладення;
 • грошові та матеріальні внески Засновника;
 • кредити банків та інших кредиторів отримані за згодою Засновника;
 • майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.
  1. Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством.
  2. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно за винятками, передбаченими законодавством чи рішеннями Засновника.
  3. Передача та прийняття майна підприємства на баланс юридичних осіб, засновником яких є Івано-Франківська міська рада, здійснюється за рішенням Уповноваженого органу.
  4. Розподіл прибутку Підприємства, розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється за рішенням Засновника.
 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  1. Вищим органом управління Підприємством є Засновник.
  2. До виключної компетенції Засновника належить:
 • визначення основних напрямів діяльності Підприємства;
 • внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства, зміна розміру статутного капіталу;
 • визначення форм контролю за діяльністю Директора;
 • обрання та відкликання Наглядової ради;
 • прийняття рішення про припинення Підприємства;
 • надання дозволу на відчуження та передачу в оренду нерухомого майна, якщо інше не передбачено рішенням Засновника;
 • вирішення інших питань, які законодавством України та цим Статутом віднесені до виключної компетенції міської ради.
  1. За рішенням Засновника окремі з його повноважень, за винятком тих, що належать до його виключної компетенції, можуть делегуватись виконавчому комітету міської ради.
  2. За рішенням Засновника для здійснення контролю за виробничою, фінансово-господарською діяльністю Підприємства та регулювання його діяльності може створюватись Наглядова рада у складі п’яти членів (якщо інше не встановлено спеціальним рішенням Засновника). Директор не може входити до складу Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються Засновником. До складу Наглядової ради входять Голова, секретар та члени Наглядової ради.

   1. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинними нормативно-правовими актами України, статутом Підприємства, іншими внутрішніми нормативними актами, а також рішеннями, які ухвалені Засновником.
   2. У своїй діяльності Наглядова рада підзвітна та підконтрольна Засновнику.
   3. Члени Наглядової ради працюють на громадських засадах та не є посадовими особами Підприємства.
   4. Голова та члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.
   5. Компетенція Наглядової ради:
 • здійснення контролю за виробничою та фінансово-господарською діяльністю Підприємства;
 • здійснення контролю за виконанням рішень Засновника;
 • розгляд фінансових звітів Підприємства за квартал, рік;
 • аналіз дій директора щодо управління Підприємством;
 • внесення Уповноваженому органу та Засновнику пропозицій з питань діяльності Підприємства;
 • надання обов’язкових до розгляду письмових пропозицій Уповноваженому органу, Засновнику та директору Підприємства щодо покращення результатів фінансового стану Підприємства та ефективності господарської діяльності у вигляді конкретних заходів;
 • вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з законом, статутом Підприємства та рішеннями Засновника.
   1. Наглядова рада має право:
 • отримувати інформацію про діяльність Підприємства;
 • надавати доручення, обов’язкові до розгляду Директором Підприємства;
 • заслуховувати звіти посадових осіб Підприємства з окремих питань його діяльності;
 • залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Підприємства;
 • ініціювати проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Підприємства.
   1. Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в місяць і є правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого Засновником складу.
   2. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. Кожний член Наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови ради є вирішальним. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування).

Під час засідання Наглядової ради уповноважена Наглядовою радою особа (секретар) веде протокол.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та секретар.

   1. Голова Наглядової ради Підприємства:
 • скликає засідання Наглядової ради;
 • головує на засіданнях Наглядової ради;
 • представляє Наглядову раду у стосунках з Підприємством, іншими підприємствами, установами та організаціями.
   1. Посадові особи Підприємства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом, статутом Підприємства та рішеннями Засновника.
  1. Управління Підприємством здійснюється Директором.
  2. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади міським головою шляхом укладання чи розірвання контракту у відповідності встановленого порядку.
  3. Директор Підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника, Уповноваженого органу та Наглядової ради.
  4. Директор Підприємства:
 • несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
 • здійснює планування і фінансовий контроль за господарською діяльністю Підприємства;
 • несе персональну відповідальність за формування і виконання затверджених в установленому порядку фінансового плану і плану розвитку Підприємства, за виконання доведених замовлень (завдань) Засновника та компетентних виконавчих органів Івано-Франківської міської ради;
 • діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його у всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, судових установах, державних органах та органах місцевого самоврядування;
 • розпоряджається коштами та майном відповідно до Статуту Підприємства та чинного законодавства;
 • укладає від імені Підприємства договори, видає довіреності, відкриває та закриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;
 • у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, організовує і перевіряє їх виконання, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;
 • затверджує посадові інструкції, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства;
 • обирає форми і системи оплати праці в штатний розпис згідно законодавства України, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат, затверджує штатний розпис;
 • вирішує інші питання, віднесені законодавством, Засновником, Статутом Підприємства до його компетенції.
 1. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА
  ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  1. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання річних фінансових планів у порядку та за формою, що визначаються Уповноваженим органом.
  2. Відрахування частини прибутку до бюджету міста Івано-Франківська в межах розміру, передбаченого фінансовим планом на поточний рік, здійснюється першочергово після сплати обов'язкових платежів.
  3. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану, про свою фінансово-господарську діяльність у встановленому порядку.
  4. Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, якщо інше не встановлено Засновником.
  5. Кошти, що залишаються після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, виплат на оплату праці, оплату відсотків за кредитами банків, податків, передбачених законодавством України та інших платежів до бюджету, залишаються у його повному розпорядженні та використовуються відповідно до річних фінансових планів.
  6. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю.
  7. У разі зміни Директора Підприємства може проводитись перевірки його фінансово-господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством. Рішення про перевірку ухвалює Уповноважений орган.
  8. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством України.
  9. Інші особливості господарської та соціальної роботи Підприємства визначаються законодавством України.
 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрями своєї діяльності.
  2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними юридичними та фізичними особами в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством.
  3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.
 3. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
  1. Підприємство здійснює управлінський, фінансовий та податковий облік результатів своєї діяльності, формує та подає звітність, несе відповідальність за її достовірність.
  2. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність даних бухгалтерського обліку та звітності.
  3. Облік і звітність Підприємства здійснюється відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно-правових актів.
  4. З метою підтвердження належності ведення обліку та звітності Підприємства, супроводу його господарської діяльності можуть залучатись аудиторські та консалтингові компанії.
  5. Уповноважений орган може встановлювати форми організації та ведення бухгалтерського обліку та звітності.
 4. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  1. Трудовий колектив Підприємства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контрактів, колективної угоди між адміністрацією і профспілковим комітетом, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.
  2. Підприємство гарантує діяльність професійних спілок, створених на підприємстві, забезпечує їх утримання згідно колективного договору та чинного законодавства.
  3. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.
  4. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами та їх виборним органом – профспілковим комітетом, члени якого обираються на зборах трудового колективу.
 5. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням Засновника або за рішенням суду.
  2. У випадку реорганізації Підприємства його права та обов’язки переходять правонаступникові.
  3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається Засновником або уповноваженим ним органом.
  4. Засновник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.
  5. У випадку визнання Підприємства банкрутом порядок утворення та роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації визначаються відповідно до чинного законодавства України.
  6. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.
  7. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Якщо внаслідок змін у законодавстві України окремі положення цього статуту суперечать діючому законодавству України, вони втрачають силу і до моменту внесення відповідних змін до цього статуту Засновник та Підприємство керуються нормами законодавства.
  2. Якщо будь-яке положення цього статуту стає недійсним або неможливим для виконання, то це не впливатиме на чинність та/або можливість інших положень цього статуту.
2011-2020 © Всі права застережено.