Проєкт рішення міської ради  "Про реорганізацію Братковецької сільської ради та Узинс..."  № 103 від 08.05.2020р. 
Документ №103 від 08.05.2020р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 08.05.2020р.  № 103
м.Івано-Франківськ
 Про реорганізацію Братковецької

сільської ради та Узинської

сільської ради шляхом приєднання

до Івано-Франківської міської ради


Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2 ст. 83 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, враховуючи рішення Івано-Франківської міської ради «Про добровільне приєднання Братковецької сільської територіальної громади Тисменицького району Івано-Франківської області до Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади» № ___ від 22.05.2020р., «Про добровільне приєднання Узинської сільської територіальної громади Тисменицького району Івано-Франківської області до Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади»     №___від 22.05.2020р., рішення Братковецької сільської ради «Про добровільне приєднання Братковецької сільської територіальної громади Тисменицького району Івано-Франківської області до Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади» №___ від __.05.2020р., рішення Узинської сільської ради  «Про добровільне приєднання Узинської сільської територіальної громади Тисменицького району Івано-Франківської області до Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади №___                від __.05.2020р., міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Реорганізувати Братковецьку сільську раду Тисменицького району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ 04356171), місцезнаходження: вул. Головна, 32, с. Братківці, Тисменицький район, Івано-Франківська область) шляхом приєднання до Івано-Франківської міської ради (ЄДРПОУ  33644700), місцезнаходження: вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область).

    1. Івано-Франківська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Братковецької сільської ради.
    2. Утворити Комісію з реорганізації Братковецької сільської ради  у складі:

1) Голова комісії: Вітенко Микола Іванович – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради;              

2) Член комісії: Гордюк Олександра Романівна – заступник начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської міської ради;

3) Член комісії: Гриненько Ігор Іванович – директор Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради;

4) Член комісії: Гап’як Наталія Василівна - головний бухгалтер Братковецької сільської ради;

Зміни до персонального складу Комісії з реорганізації вносяться згідно розпорядження міського голови.

       2. Реорганізувати Узинську сільську раду (ЄДРПОУ 04356411), місцезнаходження: вул. Молодіжна, буд. 10 а, с. Узин, Тисменицький район, Івано-Франківська область) шляхом приєднання до Івано-Франківської міської ради (ЄДРПОУ  33644700), місцезнаходження: вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область).

2.1. Івано-Франківська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Узинської сільської ради.

2.2. Утворити Комісію з реорганізації Узинської сільської ради у складі:

1) Голова комісії: Вітенко Микола Іванович – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради;              

2) Член комісії: Гордюк Олександра Романівна – заступник начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Івано-Франківської міської ради;

3) Член комісії: Гриненько Ігор Іванович – директор Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради;

4)  Член комісії:  Шалаута Оксана Олегівна – виконуючий обов’язки старости в Узинському старостинському окрузі;

5)  Член комісії:  Возняк Галина Станіславівна – головний бухгалтер Узинської сільської ради;

       Зміни до персонального складу Комісії з реорганізації вносяться згідно розпорядження міського голови.

3. Покласти на Комісії з реорганізації Братковецької сільської ради, Узинської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Братковецької сільської ради, Узинської сільської ради, з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 01.07.2020р.

4. Затвердити План заходів з реорганізації Братковецької сільської ради, Узинської сільської ради (додаток 1).

5. Затвердити форму Передавального акта (додаток 2).

6. Затвердити форму акта приймання-передачі документів (додаток 3).

7. Комісіям з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Братковецької сільської ради, Узинської сільської ради передбаченому законодавством та передати їх Івано-Франківській міській раді.

8. Міському голові утворити комісію з приймання документів від Братковецької сільської ради, Узинської сільської ради. Уповноважити голову комісії з приймання документів підписати акти приймання-передачі документів від Братковецької сільської ради, Узинської сільської ради.

9. Головам комісій з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів передбачених Планом заходів з реорганізації Братковецької сільської ради, Узинської сільської ради.

10. Уповноважити міського голову звертатися до органів місцевого самоврядування, органів державної влади, в тому числі до Тисменицької районної ради, Тисменицької районної державної адміністрації щодо  майнових питань, питань зміни власників юридичних осіб, що перебувають на території сіл, що приєдналися до Івано-Франківської міської ради, а також, у випадку необхідності створювати комісії, необхідні для реалізації зазначених повноважень.

11.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради І.Шевчука.


Міський голова                                                  Руслан Марцінків


  


Додаток 1                                        

    до рішення Івано-Франківської

                                                             міської ради  від_______ №____

       

План заходів з  реорганізації

Братковецької сільської ради та Узинської сільської ради

№ з/п

Порядок здійснення заходів

Термін виконання

Виконавець

1

Інвентаризація та передача документів, незавершених у діловодстві сільських рад та їхніх архівів станом на 01.07.2020 р. Івано-Франківській міській раді

До 15.08.2020 р.

Комісія

2

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків сільських рад з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 01.07.2020 р.

До 15.08.2020 р. включно

Комісія

3

Складання Передавального акта майна, активів та зобов’язань сільських рад Івано-Франківській міській раді

До 15.08.2020 р. включно

Комісія

4

Передача складених Комісією з реорганізації Передавальних актів на затвердження Івано-Франківській міській раді

20.08.2020 р.

Голова Комісії

5

Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань сільських рад Івано-Франківській міській раді після затвердження відповідного Передавального акта

До 01.09.2020 р. включно

Комісія


Секретар міської ради                                                               Віктор Синишин


                                                                 


Додаток 2                

до рішення Івано-Франківської

                                                                   міської ради  від_______ №____

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

м. Івано-Франківськ                                                        «____» ______ 20__ року


Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації _____________________________________ сільської ради, створеної рішенням Івано-Франківської міської ради від ________ р. № ____, у складі:

Голови комісії: ______________________________

Членів комісії:_______________________________


керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», склали цей акт про наступне:

1. Івано-Франківська міська рада (ЄДРПОУ  36498179), місцезнаходження: вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область) внаслідок реорганізації ___________ сільської ради (ЄДРПОУ _______, місцезнаходження: _________) шляхом приєднання до Івано-Франківської міської ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань _______________ сільської ради, а саме:

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі: - основні засоби – __________ грн.;

- інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;

1.2. Виробничі запаси – __________ грн.;

1.3. Грошових коштів – __________ грн.;

1.4. Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

1.5. Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі: -

перед бюджетом – __________ грн.; - з оплати праці – __________ грн.;

2. Разом із майном _______ сільської ради Івано-Франківська міська рада приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками. *

Додатки до Передавального акта: ________ на ____ аркушах.

Усього: _____ аркушів.

Комісія з реорганізації ______________ сільської ради:

Голова комісії: ________________________                ______________________       

                                               (підпис)                                                         (ПІБ)

Члени комісії:                     ___________________             ______________________       

                                                (підпис)                                                          (ПІБ)

*можуть бути включені інші дані, які необхідні для складання Передавального акту.


Секретар міської ради                                                               Віктор Синишин

                                               Додаток 3                                                                                                до рішення Івано-Франківської

                                                             міської ради  від_______ №____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

______________/Р. Марцінків

       (підпис)

« ____» ___________ 20__ року

   м.п.


АКТ

приймання-передачі документів


«___» ____________ 20__ року                                                             № ____


Підстава: ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015  р. № 1000/5.

У зв’язку із: припиненням юридичної особи – ________________сільської ради шляхом приєднання до Івано-Франківської міської ради голова Комісії з реорганізації ____________сільської ради передає, а __________________________________________________________________

(посада, ПІБ особи, яка приймає документи від ради ОТГ)

приймає документи згідно з переліком:

  1. Документи, не завершені в діловодстві ____________ сільської ради:


з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5


Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

  1. Архів __________________ сільської ради:


з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5


Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

Передавання здійснив

Голова Комісії з реорганізації

______________ сільської ради

_________ /___________________

(підпис)                              (ПІБ)


Приймання здійснив

Голова Комісії з приймання документів_________________

____________ /___________________

    (підпис)                              (ПІБ)

Секретар міської ради                                                               Віктор Синишин2011-2020 © Всі права застережено.