Проєкт рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення Івано-Франківської міської..."  № 164 від 22.07.2020р. 
Документ №164 від 22.07.2020р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 22.07.2020р.  № 164
м.Івано-Франківськ
 

Про внесення змін до рішення

Івано-Франківської міської ради від

08.07.2016р.   № 161-6  «Про  Міську

програму соціального захисту членів

сімей загиблих учасників АТО


З метою забезпечення соціального захисту родин загиблих учасників АТО/ООС, керуючись ст.ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1.Внести зміни до рішення Івано-Франківської міської ради від 08.07.2016р. № 161-6 «Про Міську програму соціального захисту членів сімей загиблих учасників АТО»:

1.1. Пункт 12 Міської програми  соціального захисту членів сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки викласти у новій редакції:

п/п

Найменування  заходу

Викона-вець

Термін вико-нання

Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн.

Очіку-ваний резуль-тат

Вт.ч. за джерелами

міський бюджет

інші джере-ла12.

Надання щомісячної матеріальної допомоги родинам учасників АТО/ООС, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС,  під час виконання службових обов’язків чи проходження  служби в зоні проведення АТО/ООС у розмірі встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Депар-тамент соціаль-

ної політи-

ки

2020 р.

В межах кошто-рисних призна-чень

-

Мате-ріальна підтрим-ка сімей


2. Рішення вступає в силу з 1 серпня 2020 року.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Левицького. 


Міський голова                                                        Руслан Марцінків2011-2020 © Всі права застережено.