Проєкт рішення міської ради  "Про рішення єдиного акціонера АТ "Івано-Франківський ло..."  № 167 від 23.07.2020р. 
Документ №167 від 23.07.2020р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 23.07.2020р.  № 167
м.Івано-Франківськ
 

Про рішення єдиного акціонера АТ «Івано-Франківський локомотиво-ремонтний завод», що має статус протоколу загальних зборів товариства


Керуючись статтями 32, 33 49 Закону України «Про акціонерні товариства», частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи пропозиції виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (рішення виконавчого комітету міської ради  від __.__.2020 року №___), Івано-Франківська міська рада

вирішила:


  1. Взяти до відома звіт Наглядової ради акціонерного товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (далі-Товариство) про роботу у 2019 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною та такою, що відповідає основним напрямкам діяльності та інтересам Товариства.
  2. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2019 році задовільною та такою, що відповідає основним напрямкам діяльності та інтересам Товариства.
  3. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2019 рік.
  4. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІФ-Аудит» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

5. Розподілити чистий прибуток у розмірі 2733 тис.грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, наступним чином:

  • 136654,04 грн., що складає  5% прибутку - на поповнення резервного капіталу Товариства;
  • 273308,08 грн., що складає 10% прибутку - на виплату дивідендів акціонеру Товариства;
  • 273308,08 грн., що складає 10% прибутку - на поповнення обігових коштів Товариства на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік;
  • 2049810,67 грн., що складає 75% прибутку – на оновлення основних засобів Товариства.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством акціонеру безпосередньо до бюджету Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади у строк  до 31.12.2020 року.

  1. Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Кіршака Дмитра Володимировича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Івано-Франківської міської ради. Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Савчук Мирославу Ігорівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Івано-Франківської міської ради.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Миколу Вітенка та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства (Р. Харук).


Міський голова                                                          Руслан Марцінків
2011-2020 © Всі права застережено.