Проєкт рішення міської ради  "Про Програму соціально-медичної підтримки працівників б..."  № 189 від 17.08.2020р. 
Документ №189 від 17.08.2020р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 17.08.2020р.  № 189
м.Івано-Франківськ
 

 

Про Програму соціально-медичної підтримки працівників бюджетної сфери, осіб окремих пільгових категорій Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2023 рокиКеруючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення надання медичної допомоги населенню Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади,  міська рада


вирішила:


 1. Затвердити Програму соціально-медичної підтримки працівників бюджетної сфери, осіб окремих пільгових категорій Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2023 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (В. Сусаніна) забезпечити фінансування заходів програми, виходячи з фінансових можливостей видаткової частини міського бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О. Левицького, голову постійної депутатської комісії з питань гуманітарної політики  М. Продан, голову постійної депутатської комісії з питань бюджету Р. Онуфріїв.   


Міський голова                                                               Руслан Марцінків

ЗАТВЕРДЖЕННО

рішенням міської ради

від _____2020 р. №________


ПРОГРАМА

соціально-медичної підтримки працівників бюджетної сфери,

осіб окремих пільгових категорій Івано-Франківської міської

об’єднаної територіальної громади

на 2020 – 2023 роки
Начальник управління охорони

здоров'я Івано-Франківської

міської ради                                                    М. Бойко               ___________


ПОГОДЖЕНО


Начальник управління

економічного та

інтеграційного розвитку

Івано-Франківської міської ради                    Н. Кромкач            _____________


Заступник міського голови -

начальник фінансового

управління виконавчого комітету

Івано-Франківської міської ради                     В. Сусаніна                    _____________


Директор Департаменту правової політикиІвано-Франківської міської ради                Н. Кедик                  ____________       


ПАСПОРТ

Програми соціально-медичної підтримки працівників

бюджетної сфери, осіб окремих пільгових категорій

Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади

на 2020 – 2023 роки


Назва Програми

Програма соціально-медичної підтримки працівників бюджетної сфери, осіб окремих пільгових категорій Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2023 роки

Підстава для розробки Програми

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закон України «Про страхування» та інші нормативно-правові акти, які регулюють відносини у сфері страхування

Оприлюднення підготовки проєкту

Програми

Не потребує

Дата затвердження

Програми


Замовник Програми

Виконавчі органи Івано-Франківської міської ради та їх підпорядковані заклади, бюджетні установи

Відповідальні за виконання

програмних заходів

Виконавчі органи Івано-Франківської міської ради та їх підпорядковані заклади

Мета

Програми

Основна мета Програми – запровадження медичного страхування для підвищення  соціальних    гарантій  працівникам виконавчих органів Івано-Франківської міської ради та їх підпорядкованих закладів, осіб окремих пільгових категорій, зокрема учасникам АТО/ООС, членам родин загиблих в АТО/ООС, які проживають на території Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади, гарантування застрахованим особам, при виникненні страхового випадку, оплати/часткової оплати вартості медичної допомоги (медичної послуги) за рахунок коштів страхових резервів, а також фінансування профілактичних заходів.

Завдання

Програми

Забезпечення більшої доступності, якості і повноти задоволення потреб застрахованих осіб, які проживають на території Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади, в наданні медичних послуг в закладах охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради.

Програма реалізовуватиметься поетапно, для досягнення таких цілей:

 • зменшення фінансового навантаження, пов'язаного з організацією і отриманням медичної допомоги, на  працівників бюджетної сфери та осіб пільгових категорій;
 • розширення можливостей і умов отримання профілактичної, лікувально-діагностичної і реабілітаційної допомоги мешканцями громади;
 • скорочення кількості днів непрацездатності за рахунок надання якісної медичної допомоги застрахованим особам;
 • забезпечення профілактичних заходів задля поліпшення стану здоров'я мешканців територіальної громади, які застраховані за Програмою;
 • додаткові соціальні гарантії застрахованим особам у зв’язку із погіршенням стану здоров'я, тощо.

Строки реалізації

Програми

2020 2023 роки

Основні джерела

фінансування

заходів Програми

       - міський бюджет

- інші джерела, не заборонені законодавством України

Обсяги коштів

міського бюджету

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проєкту міського бюджету на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів

Система організації контролю за

виконанням

Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

- Івано-Франківська міська рада;

- виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради;

- постійна депутатська комісія з питань гуманітарної політики Івано-Франківської міської ради;

- постійна депутатська комісія з питань бюджету Івано-Франківської міської ради.
 1. Загальні положення


В Україні, відповідно до  Закону України від 07.03.1996 року «Про страхування» запроваджено добровільне медичне страхування.

За умов, коли система фінансування медичної галузі держави недостатньо, орієнтовно на 50-60%, забезпечує фінансування державних та комунальних некомерційних підприємств (закладів) охорони здоров’я від їх загальної потреби, тобто забезпечення покриває лише оплату праці з нарахуваннями, медикаменти та вироби медичного призначення, тощо,  пацієнти вимушені самостійно покривати 80-100% медикаментозного забезпечення,  здійснювати   «благодійні внески» на користь медичних закладів, благодійних фондів та благодійних організацій у сфері медицини, тощо.

Така організація системи охорони здоров’я України не лише порушує конституційні права людини на ефективну, доступну та якісну медичну допомогу, а істотно знижує рівень здоров’я, дитячого та дорослого, населення,  тривалість життя громадян, перешкоджає економічному розвитку суспільства, а також не створює умов для оновлення лікувально-діагностичної медичної бази та належних умов праці в закладах охорони здоров’я, гідної оплати праці лікарів та середнього медичного персоналу. 

Міжнародний досвід і рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я  свідчать, що одним із ефективних способів забезпечити надання якісної медичної допомоги населенню без фінансового стресу для громадян є перехід до фінансування медицини за страховим принципом. Цей підхід дозволяє розподілити ризики хвороби та витрати на лікування між великою кількістю застрахованих осіб, заздалегідь збираючи посильні внески з великої кількості  людей та спрямовуючи зібрані кошти на виплати за страховим випадком у разі хвороби чи іншого розладу здоров’я.

Добровільне медичне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком, в якому визначаються конкретні умови страхування, предметом якого є надання застрахованій особі послуг, що сприяють охороні здоров'я, розширюють можливості і умови отримання профілактичної, лікувально-діагностичної і реабілітаційної допомоги в обсязі, передбаченому договором страхування, за рахунок коштів страхових компаній, сформованих із добровільних страхових внесків та організаційних заходів щодо залучення лікувально-оздоровчої бази.

Під добровільним медичним страхуванням у вузькому значенні слова розуміють страхування, що забезпечує оплату медичних послуг, переважно пов'язаних з лікуванням, а зміст добровільних страхових програм визначається як додаткова соціальна гарантія застрахованої особи у зв’язку із дефіцитним фінансуванням медичної галузі, незначним обсягом та рівнем гарантованої медичної допомоги за програмами обов'язкових медичних гарантій.

Перевага такого страхування полягає в його прогнозованості: кожен страхувальник вкладає невеликі суми коштів у медичну страховку для того, щоб бути впевненим, що при хворобі всі або переважна більшість медичних витрат будуть оплачені. Це страхування дає можливість контролювати бюджет, тому що завдяки цьому більше, ніж вартість страховки, на медицину за рік не витрачається.

Розроблена Програма соціально-медичної підтримки працівників бюджетної сфери, осіб окремих пільгових категорій Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2023 роки,  зокрема і учасників антитерористичної операції / операції об’єднаних сил (АТО/ООС), членів родин загиблих учасників АТО, та інших  мешканців Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади, які потребують соціально-медичної підтримки (далі – Програма), дасть можливість  забезпечити доступність якісних медичних послуг вказаним категоріям населення Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади за рахунок додаткового фінансування закладів охорони здоров’я, засновником яких є Івано-Франківська міська рада.

 

 1. Визначення основних термінів та проблеми, на розв’язання якої направлена Програма

 

Для подолання таких проблем системи охорони здоров'я України як недостатність фінансових ресурсів, низька якість медичного забезпечення населення, необхідна зміна системи фінансового забезпечення, що базується на страхуванні здоров'я людей, яка з успіхом застосовується в більшості економічно розвинутих країн світу.

Основними термінами, що застосовуються  є:

- програма медичного страхування – це додаток до договору добровільного медичного страхування, в якому зазначені: перелік медичних послуг, які можуть бути надані в разі необхідності; перелік закладів охорони здоров’я, залучених до обслуговування за договором страхування та загальна страхова сума на одну застраховану особу;

- медичне страхування - це система організаційних та фінансових заходів щодо забезпечення діяльності страхової медицини.

Суб'єктами медичного страхування відповідно до даної Програми є:

- страхувальники – виконавчі органи Івано-Франківської міської ради та їх підпорядковані заклади;

- застраховані особи – працівники бюджетної сфери Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади, зокрема особи з інвалідністю, учасники антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, члени сімей загиблих  учасників АТО, інші соціально незахищені мешканці громади, тощо;

- страховики - страхові компанії, що здійснюють страхову діяльність на території України та  які одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності;

- медичні заклади – комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я, засновником яких є Івано-Франківська міська рада,  які надають первинну, вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу;

- страховий випадок  - подія, передбачена договором страхування або законодавством і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі;

- договір страхування – правочин між страхувальником і страховиком, у відповідності до якого страховик, після оплати страхувальником страхового платежу, зобов’язується організувати і фінансувати надання застрахованій особі медичних послуг виконавцем цих послуг, який перебуває у договірних відносинах із страховиком;

- колективне страхування – це страхування, при якому може укладатися договір на страхування за рахунок коштів виконавчих органів Івано-Франківської міської ради та їх підпорядкованих закладів всіх працівників або їх групи;

- страховий платіж (внесок)  - плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування;

- страховий тариф - ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Програма спрямована на розвиток добровільного медичного страхування для осіб окремих пільгових категорій населення Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади, що дозволить створити умови для найбільш повного задоволення соціально-медичних потреб працівників бюджетної сфери, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції /операції об’єднаних сил, членів сімей загиблих учасників АТО, працівників комунальних підприємств громади в одержанні доступної і високоякісної медичної допомоги.

 

 1. Мета Програми

 

Метою Програми є запровадження медичного страхування для підвищення   соціальних    гарантій  для працівників виконавчих органів Івано-Франківської міської ради та їх підпорядкованих закладів, осіб окремих пільгових категорій, учасників АТО/ООС, членів родин загиблих в АТО/ООС, гарантування застрахованим особам, при виникненні страхового випадку, оплати/часткової оплати вартості медичної допомоги (медичних послуг) за рахунок коштів страхових резервів, а також фінансування профілактичних заходів, забезпечення більшої доступності, якості і повноти задоволення потреб застрахованих осіб, які проживають на території Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади, в наданні медичних послуг в комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я, засновником (Власником) яких є  Івано-Франківська міська рада.

Програма реалізовуватиметься поетапно, для досягнення таких цілей:

 • зменшення фінансового навантаження, пов'язаного з організацією і отриманням медичної допомоги, на  працівників бюджетної сфери та осіб пільгових категорій;
 • розширення можливостей і умов отримання профілактичної, лікувально-діагностичної і реабілітаційної допомоги мешканцями громади;
 • скорочення кількості днів непрацездатності за рахунок надання якісної медичної допомоги застрахованим особам;
 • забезпечення профілактичних заходів задля поліпшення стану здоров'я мешканців територіальної громади, які застраховані за програмою;
 • додаткові соціальні гарантії застрахованим особам у зв’язку із погіршенням стану здоров'я, тощо.

 

 1. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми


Програма дозволить виконавчим органам Івано-Франківської міської ради та їх підпорядкованим закладам, делегувати безпосередньо страховій компанії, визначеній шляхом проведення тендерних процедур, реалізацію цілого ряду питань, що стосуються соціально-медичного захисту осіб,  пов'язаних з їх захворюваннями.

Застрахованій особі, яка підлягає отриманню медичного страхування, надається рівне право на гарантований обсяг медичної допомоги, незалежно від величини фактично виплачених сум страхового внеску.

З 01 квітня 2020 року медична реформа в Україні  повинна забезпечити перехід фінансування від утримання медичних закладів до фінансування за фактично надані медичні послуги за державною програмою медичних гарантій, яку реалізовує МОЗ України та Національна служба здоров’я України. В такий спосіб  держава  гарантує оплату медичних послуг за договором про медичне обслуговування населення згідно програми медичних гарантій, проте не забезпечує абсолютне фінансове забезпечення усіх потреб і викликів медичної галузі держави.

В той же час, пропонована Програма добровільного медичного страхування окремих категорій мешканців Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади,  є додатковою медико-соціальною гарантією, цивілізованим та прозорим механізмом медичного забезпечення населення, що направлений першочергово на покращення якості надання медичного обслуговування для застрахованих осіб, та системи взаєморозрахунків з медичними закладами.

Застрахованим особам при виникненні страхового випадку, оплачується вартість медичної допомоги, яка визначена у страховому пакеті послуг.

Також слід врахувати, що медичне страхування окремих категорій  мешканців територіальної громади (працівників бюджетних установ, закладів та організацій, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції / операції об’єднаних сил (АТО/ООС), членів сімей загиблих учасників АТО, що мешкають на території Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади) збільшить надходження коштів до медичних закладів, засновником яких є Івано-Франківська міська рада, що в свою чергу поліпшить рівень якості надання медичної допомоги населенню в цілому.


 1. Етапи реалізації Програми


У 2020 році  Програма добровільного медичного страхування працівників  бюджетних установ, закладів та організацій, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції / операції об’єднаних сил (АТО/ООС), членів сімей загиблих учасників АТО, що мешкають на території Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади, реалізовуватиметься в три етапи :


  назва етапу

терміни

на кого впливає

І етап – бюджетний

ІІІ – квартал

2020 року

працівники бюджетної сфери Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади

ІІ етап – соціальний

ІІІ-IV – квартал

2020 року

особи окремих пільгових категорій, особи з інвалідністю Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади


ІІІ етап – пільговий


І квартал

2021 року

учасники антитерористичної операції /операції об’єднаних сил, члени сімей загиблих учасників АТО Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади


При запровадженні колективного страхування відповідно до Програми страхувальниками  є  розпорядники / одержувачі  бюджетних  коштів,  що укладають договір із Страховиком, визначеним шляхом проведення тендерних процедур.

Договір добровільного медичного страхування укладається на підставі звернення (заяви) Страхувальника.

Факт укладання договору добровільного медичного страхування засвідчується страховим полісом.

Як договір, так і поліс добровільного медичного страхування,  мають типову форму, рекомендовану для використання страховикам.

Договір добровільного медичного страхування включає в себе такі умови:

 • найменування страхувальника, кількість застрахованих осіб та об'єкт страхування;
 • обсяг страхової відповідальності, страхову суму, строк дії договору страхування, порядок виплати страхового забезпечення, тарифні ставки та інші умови визначені чинним законодавством України.

У договорі страхування визначається також розмір страхових внесків і порядок їх сплати, умови й строки вступу договору в силу, а також його припинення, порядок визначення і виплати страхового забезпечення, можливість і порядок зміни початкових умов договору страхування, права та обов'язки сторін, інші умови.

Обсяг зобов'язань страховика за договором добровільного медичного страхування визначається переліком страхових випадків, у разі настання яких у страховика виникає обов'язок провести страхову виплату.

Договір добровільного медичного страхування включає перелік умов, за яких страховик має право не виконувати свої зобов'язання зі страхової виплати. Крім того, страховик має право відмовити в оплаті медичних послуг, якщо застрахованою особою одержані послуги, які не були передбачені договором страхування.

Терміни реалізації Програми соціально-медичної підтримки працівників бюджетної сфери, осіб окремих пільгових категорій Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2023 роки,  у  2020 році наступні:


Найменування заходу

Виконавці

Термін

виконання

1

Визначення кола  установ, закладів, одержувачів бюджетних коштів, працівники яких  підлягають медичному страхуванню

Розпорядники/ одержувачі бюджетних коштів

III - квартал

2020 р

2

Вивчення питання щодо потреби і кількості працівників бюджетної сфери, осіб окремих пільгових категорій, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції /операції об’єднаних сил, у добровільному медичному страхуванні

Розпорядники/ одержувачі бюджетних коштів

ІІІ - квартал

2020 р.

3

Визначення умов проведення тендерної  процедури на закупівлю послуги добровільного медичного  страхування та подача заявок  на проведення торгів

Тендерні комітети розпорядників/ одержувачів  бюджетних коштів

III-IV- квартал

2020 р.

4

Оголошення  та проходження тендерних процедури

Тендерні комітети розпорядників/ одержувачів  бюджетних коштів

III-IV- квартал

2020 р.

5

Укладення договорів послуги добровільного медичного  страхування

Розпорядники/ одержувачі бюджетних коштів

III-IV- квартал

2020 р.

6

Видача страхових полісів  Застрахованим  особам

Страхові компанії- переможці процедури закупівлі

III-IV- квартал

2020 р.

7

Моніторинг страхових  випадків та якості послуг, наданих  страховими компаніями-переможцями тендеру

Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради

2020-2023 роки

8

Проведення  тренінгів, семінарів, та роз’яснювальної роботи  серед  Застрахованих осіб та Страхувальників

Страхові компанії- переможці процедури  закупівлі

2020-2023 роки


Реалізація Програми передбачає можливість для трудових  колективів установ, закладів, організацій Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади приєднатися до діючої Програми. За згодою та за власні кошти громадяни, працівники комунальних підприємств можуть отримувати соціальний пакет медичного страхування.

Програма спрямована також на багатовекторність бюджетного фінансування, тобто витрачені кошти на фінансування Програми мають бути повернуті в економіку громади міста Івано-Франківська за рахунок інших, страхових полісів небюджетного фінансування (кошти підприємств, установ, організацій різних форм власності на користь трудових колективів, власні кошти громадян, тощо).


 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

       Фінансове забезпечення реалізації Програми буде здійснюватися за рахунок коштів міського  бюджету та  інших коштів не заборонених  чинним законодавством України. 

       Обсяг фінансування Програми уточнюватиметься щороку при формуванні проєкту міського бюджету на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів

Програма передбачає фінансування мінімальної базової програми добровільного медичного страхування на користь застрахованої особи, запропонованої страховою компанією, шляхом проведення тендерних процедур.

Страхові виплати здійснюватимуться в межах бюджетного фінансування та в міру надходження заяв від осіб, які підпадають під дію Програми.

Вибір страхової організації здійснюється на конкурсній (тендерній) основі з подальшим контролем з боку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради за дотриманням страховою компанією умов договору страхування.

Розпорядники/отримувачі бюджетних коштів, що за кількістю працівників та потенційним договором страхування не підпадають під дію Закону України «Про публічної закупівлі», мають підписати договір із страховими компаніями шляхом проведення тендерних процедур іншими розпорядниками бюджетних коштів.


7. Контроль за виконання Програми


Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови відповідно до покладених повноважень.

Координація діяльності щодо виконання заходів Програми покладена на Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з врахуванням загальної економічної і соціальної ситуації  в Івано-Франківській міській об’єднаній територіальній громаді, що може мати місце у ході реалізації Програми, допускається коригування заходів Програми.

У ході виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

За підсумками виконання Програми впродовж 2020-2023 років виконавчими органами Івано-Франківської міської ради та їх підпорядкованими закладами готується звіт про хід виконання та ефективність реалізації  заходів Програми.Секретар   Івано-Франківської 

міської ради                                                                Віктор Синишин        

2011-2021 © Всі права застережено.